EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Atatürk Hidroelektrik Santrali Çatıdan Uçup Gidiyor

Türkiye'de üretilen toplam enerjinin %24'ünün konutlarda kullanıldığını, tüketilen enerjinin %80'inin ise ısınma amaçlı olduğunu kaydeden Kılıçoğlu Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özaydemir, konutlarda ısı kaybının %25'inin doğrudan çatılardan kaynaklandığına dikkat çekiyor. Özaydemir, yıllık kaybın Atatürk hidroelektrik santralinin yıllık enerji üretimine denk geldiğini belirterek, çatılarda doğru malzemelerin kullanılması ve doğru teknolojilerle kurulmasıyla Türkiye'nin her yıl milyarlarca dolar tasarruf sağlayacağının altını iziyor.

Kiremit ve çatı teknolojilerinde Türkiye'nin referans markası Kılıçoğlu'nun Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özaydemir, çatı malzemeleri ve çatı teknolojileri konusunda kamuoyunun yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığını, Tükiye genelinde özellikle konut çatılardan kaynaklanan ısı kaybının vahim boyutlarda olduğunu belirtiyor.

Çatıdan ısı kaybı devasa boyutta

TÜİK verilerine göre konutlarda tüketilen enerjinin Türkiye'nin toplam enerji üretiminin %24'ünü kapsadığını ve söz konusu tüketimin %80'inin ısınma amaçlı olduğunu belirten Özaydemir, binalarda ısı kaybının %25'inin ise doğrudan çatılardan kaynaklandığını dile getiriyor.

Yanlış çatı malzemeleri ve yanlış çatı teknolojileri nedeniyle çatı kaynaklı ısı kaybının devasa boyutlara ulaştığını kaydeden Özaydemir, Atatürk hidroelektrik santralinin 2.250.000 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu, çatılarda yaşanan kaybın ise en iyimser hesaplamalarla bu düzeyde olduğuna dikkat çekiyor. Özaydemir, belirtilen hesaplamaya okul, hastane, kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edilmesiyle birlikte kaybın daha da büyüyeceğinin açık olduğunu söylüyor.

Konutlarda tüketilen temel birincil enerji kaynaklarının petrol, doğalgaz, kömür ve hidrolik enerji kaynaklı olduğunu ifade eden Özaydemir, çatılarda sağlam malzeme ve teknolojiler temel alındığı takdirde, ağırlıklı olarak ithal ettiğimiz birincil enerji kaynaklarından da ciddi tasarruf sağlanacağını belirtiyor.

Uluslararası standartlar esas alınmalı

2000'li yıllarda gerçekleştirilen enerji istatistiklerine göre konutlarda ısınma amaçlı enerji tüketiminin 175 kwh/m2 olarak hesaplandığını söyleyen Özaydemir, örneğin Gebze temel alınarak yapılan bir araştırma neticesinde tüketimin 100-200 kwh/m2 arasında değiştiğini kaydediyor. Özaydemir, gelişmiş ülkelerde ise henüz 1990'lı yıllarda dahi konutlarda yalnızca ısınma değil, soğutma ve havalandırma dahil enerji talebinin yeni konutlarda 100 kwh/m2'nin altında olmasının şart koşulduğuna dikkat çekiyor. Batı ülkelerinde mevcut çalışmaların ise konutlarda yıllık enerji tüketiminin 50 kwh/m2'nin altına çekilmesi yönünde olduğunu kaydeden Özaydemir, bu doğrultuda önemli başarılar elde edildiğini belirtiyor.

Türkiye'de kamuoyunun bu yönde bilinçlendiği takdirde gereken hassasiyeti göstereceğini ve enerjide gerek bireysel gerekse ülke ekonomisi genelinde ciddi tasarruf sağlanacağını ifade eden Özaydemir, 'düşük enerjili mimari' olarak tanımlanan bu uygulamanın Türkiye'de bir an önce tesis edilmesi yönünde girişimlerde bulunulması gerektiğini dile getiriyor.

Dış cephe kadar çatı yalıtımı da önemli

Enerjiden tasarruf sağlamak için Türkiye'de ısı yalıtımının öneminin anlaşıldığını ve binalarda mantolama konusunda yaygın bir kamuoyu bilincinin oluştuğunu ifade eden Özaydemir, ancak tam verimli dış cephe yalıtımı için çatıda da ısı yalıtımının yapılmasını gerektiğini, bunun için işe öncelikle büyük ısı kayıplarının olduğu hatalı çatılardan başlamak gerektiğine dikkat çekiyor.

Çatıda yapılan ısı yalıtımının dış cephe mantolamaya destek sağladığını ifade eden Özaydemir, çatıda ısı yalıtımı yapılmamış binaların mantolamada tam verimlilik sağlayamayacağını söylüyor. Çatıların mutlaka uzman bir kuruluşa gösterilerek eksikliklerin belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Özaydemir, konut yangınlarının da azımsanmayacak bir bölümünün çatıdan kaynaklandığını, bunda kullanılmaması gereken yanıcı çatı malzemelerinin büyük payı olduğunun altını çiziyor.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)