EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

​İhtiyaçları En Üst Seviyede Karşılamak Hedeflendi

KR2B Mimarlık, Özkan Karababa

İlk konsept çalışmaları Foster+Partners Mimarlık ofisinin prensipleri ile şekillenen bu bina, ofis yapılarından beklenen kullanım verimliliği ve konforunun en üst seviyede olması amaçlanarak tasarlandı. 

Ferko Signature, İstanbul’da inşa edilen önemli ofis yapılarından biri olarak dikkat çekmeyi başardı. İlk konsept çalışmaları Foster+Partners Mimarlık ofisinin prensipleri ile şekillenen bu bina, ofis yapılarından beklenen kullanım verimliliği ve kullanım konforunun en üst seviyede olması amaçlanarak tasarlandı. 

İstanbul’un finans ve ticaret merkezilerinden aynı zamanda önemli kültür odaklarından biri olan Büyükdere Caddesi’inde yapılan yüksek yapılarda  parselizasyon nedeni ile yakın çevre ile olan ilişkilerin çok detaylı olarak çalışması gerekiyor. 

Foster+Partners Mimarlık’da iki yıllık çalışma sürecim, bugünkü ismi ile Ferko Signature olan yapının ve bu bölgedeki diğer yüksek yapıların karşılaması gereken çevresel ve kullanıcı odaklı ihtiyaçların neler olduğunu anlamamın temelini oluşturur. 

Bölgenin gayrimenkul değerinin çok yüksek olması nedeni ile cadde üzerinde yapılan yapılar genellikle çok yüksek profile ve uluslarası tecrübeye sahip ofisler tarafında tasarlanıyor. Foster+Partners bünyesinde ihale projesi aşamasına kadar geliştirilmiş Ferko Signature projesinde, belediye kriterleri ve ticari senaryo dinamikleri nedeni ile çok ciddi revizyonlar yapılması gerekliliği doğdu.  Bu nedenle plan şemalarının güncellenmesi için konsept ve uygulama çalışmaları kr2b mimarlık tarafından gerçekleştirildi. 

Bu revizyonlar; kulenin çekirdek yapısı ve kat adedi gibi çok temel değişiklikleri içerse de, yapılan tüm çalışmalarda Foster+Partners tarafından şematik proje aşamasında ortaya konulmuş olan yüksek tasarım prensiplerinin her ölçekte korunması ve yapılan değişikliklerde halihazırdaki kalitenin devamına maksimum özeni göstermek kr2b nin bu süreçteki önceliği oldu. Bu nedenle her nekadar bu yapının plan şemalarının hazırlanması kr2b Mimarlık tarafından yapılmış olsa da, yapının asıl prensiplerinin Foster+Partners  çatısı altında yapılan çalışmalar ile şekillendiğini söylemek yanlış olmaz.

Foster+Partners, ismi şu anda Ferko Signature olarak güncellenmiş olan, Landmark Tower projesi için çalışmaya başladığında arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olması konusunda kapsamlı bir ön çalışma yaptık. Projenin ilk konsept çalışmalarına başlanmadan önce arazi etrafında eskiz çalışmaları yaparak alanın dinamikleri anlaşılmaya çalışıldı. Yükseklik ve manzara etüdleri yapıldı ve yapılan onlarca çalışma maketi ile yakın çevre ilişkileri incelendi. Bu çalışmalar yapılırken binanın nasıl görüneceğinin ötesinde, enerji verimliliği, kullanım konforu ve bina yakın çevresindeki mikro iklime olası etkileri incelenip üzerinde çalışıldı. 

Projenin ilk konsept çalışmalarına başlanmadan önce arazi etrafında eskiz çalışmaları yaparak alanın dinamikleri anlaşılmaya çalışıldı. Yükseklik ve manzara etüdleri yapıldı ve yapılan onlarca çalışma maketi ile yakın çevre ilişkileri incelendi.

Londra ve İstanbul’da yapılan çalışmaların raporları çerçevesinde, proje alanında yapılacak olan yüksek bir yapının özellikle kuzey-güney yönündeki hava akımlarıyla etkileşimi ile bina etrafındaki yaya konforundaki olumsuz etkiler sorgulandı. Bu etkileri minimuma indirebilmesi için rüzgâr testleri raporları ışığında, binanın bugünkü planda bakıldığında köşeleri yumuşatılmış olan formuna  ulaşıldı. Bunun yanı sıra güneş kırıcıların açılandırılması, bina dış aydınlatması, kaplama malzemelerinin renk ve doku detayları ve daha başka bir çok bina kaplama elemanı, bina kullanıcıları kadar, çevrenin binayı nasıl algılayacağı da düşünülerek, çevreye minimum negatif etki yaratılmasına dikkat edilerek tasarlandı.

Kule yapısının çekirdeğinin güney yönüne yerleştrilmesindeki amaç; ofislerin kuzeyden gelen düzenli ve dolaylı güneş ışığından maksimum düzeyde fayda sağlayabilmesi oldu. Dedekorkut Caddesi nedeni ile kulenin kuzeyinden Büyükdere Caddesi ve Maslak Bölgesine yapı herhangi bir engelleme olmadan manzara alabilmekte. Bu nedenle de ofislerin kuzeye doğru yönelmeleri, özellikle binanın ofis kullanımı  düşünüldüğünde anlam kazanmakta.Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)