EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Yaşayan Mekan, Yaşanan Mekan

SALT ve Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO) ortaklığında düzenlenen “Yaşayan Mekan Yaşanan Mekan” atölyesine son başvuru tarihi 27 Kasım Pazartesi.

Tarihler: 02 Aralık 2017 Cumartesi ~ 24 Aralık 2017 Pazar
Yer: SALT Galata, Oditoryum
Adres: Bankalar Cad. No: 11, Karaköy Beyoğlu İstanbul

“Bir resmin, ayrıca bir heykelin ve özellikle de mimarinin, gerçek hayattakine kıyasla fotoğrafta ne denli kolaylıkla kavranabileceğini herkes anlamış olacaktı.” Walter Benjamin, Little History of Photography [Fotoğrafın Kısa Tarihçesi], 1931

“Bir binayı ‘kavramak’ mümkün olmayabilir, en azından bir resim ya da heykeli kavramanın mümkün olduğu şekilde. Ama fotoğraf, mimariyi kavramaya aracılık edebilir. Bundan kastım ve belki de kültür tarihçisi, eleştirmen Walter Benjamin’in anlatmak istediği şu olabilir: Fiziki bir bina kullanımda olan bir mülkken bu binanın fotoğrafı onu soyutlayabilir, tanımlayabilir, yorumlayabilir, abartabilir ve hatta onun için kültürel bir değer icat edebilir. Hatta, ‘mimari’ dediğimiz şeyin aslen binaların kültürel değeri olduğunu ve bunun fotoğraftan ayrılamayacağını söyleyebilecek kadar ileri de gidebiliriz.” David Campany, Architecture as Photography: document, publicity, commentary, art [Fotoğraf Olarak Mimari: belge, tanıtım, yorumlama, sanat], 2014

Mimari fotoğraf, yapıyı yalnızca teknik bir yaklaşımla mı belgeler? Yoksa, yapıların dönüşümünü ve insanların yapılı çevreyle nasıl ilişkilendiğini incelemeyi mümkün kılar mı? SALT ve Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO) iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu atölyede, mimari ile fotoğraf arasındaki etkileşimin yanı sıra, mimari fotoğrafın tarihsel gelişimi ve bugünü irdelenecek. GAPO’nun yürütücülüğündeki yedi oturumluk programa sanatçı ve akademisyenler eşlik edecek.

Bir yapının geçirdiği dönüşümü, yeni işlev ve kullanım biçimlerini belgeleyen mimari fotoğraflar, insanın bu süreçlerde üstlendiği rolü faktörünü çoğu zaman göz ardı etme eğilimindedir. İnsan ve mimari arasındaki ilişkinin kent sosyolojisi bağlamında değerlendirileceği atölyede, mimari fotoğraf alanında nasıl yenilikçi yaklaşımlar geliştirilebileceği de tartışılacak. Katılımcılar, belirledikleri yapılı çevreler üzerine araştırmalar yürüterek fotografik bir analiz sunacak.

Atölye, amatör veya profesyonel olarak fotoğrafla ilgilenenlerin yanı sıra, mimarlar, mimarlık öğrencileri ve bu alana ilgi duyanların katılımına açıktır. Başvuru için 27 Kasım Pazartesi gece yarısına kadar, atölyeye katılım amacını ve atölye için planlanan proje fikrini  detaylandıran online başvuru formunun doldurulması; atölye konularıyla ilişkili çalışmalar içeren bir dijital portfolyo linkinin iletilmesi gereklidir. GAPO’nun, başvuru formu ve portfolyolar bazında değerlendirmesi sonucunda seçeceği 12-16 katılımcı, 29 Kasım Çarşamba günü e-postayla bilgilendirilerek atölyeye davet edilecektir.

Program dili Türkçe’dir. Katılım ücretsizdir.

Ayrıntılı bilgi için: GAPO


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)