EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

İstanbul Üniversitesi'nde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Yönetimi Programı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü bünyesinde “İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Yönetimi” Yüksek Lisans Programı Açıldı

Türkiye`de işletmecilik alanında lisansüstü eğitiminin başlangıcı günümüzden 60 yıl öncesine kadar gider. 1950`lerde Türk ekonomisinde liberal politikaların izlenmeye başlanmasıyla özel sektörün hızla gelişmesi, çağdaş işletmecilik bilgileri ile donatılmış yöneticilere duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştı. O tarihlerde Türkiye`de ayrı bir bilim dalı olarak işletmecilik alanında eğitim veren bir kurum bulunmadığından 1954 yılında Türk iş hayatının önde gelen temsilcilerinden Vehbi Koç ve Nejat Eczacıbaşı`nın girişimleri ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde, Harvard Business School`un akademik, Ford Vakfı`nın finansal katkılarıyla İşletme İktisadı Enstitüsü`nün kuruluşu gerçekleşmiştir. Enstitü`nün açacağı programlar Harvard Business School`un yürütmekte olduğu MBA programlarına benzer şekilde ve bu okulun Türkiye`ye gelen hocaları tarafından hazırlanmış, Türkiye`den birçok öğretim elemanı da Harvard Business School`da eğitim alarak Enstitü`nün kadrosunu oluşturmuştur. Böylece Türkiye`de ilk kez 1957 yılında açılan "İşletmecilik İhtisas Programı" ile işletmecilik alanında lisansüstü eğitim başlamıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü bünyesinde 2017 yılı itibariyle 22 yüksek lisans programı yer almaktadır.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) akreditasyonuna sahip Türkiye’nin tek devlet işletme fakültesidir.  Alanında hep ilkleri ortaya koymaya çalışan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü “İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Yönetimi” İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programını açmıştır. Yurtdışında birçok büyük üniversitede yürütülmekte olan bu programın, işletmecilik eğitimi alanında 63 senelik deneyim ve köklü bir eğitim kadrosuna sahip olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmesinin, ülkemiz eğitim-öğretim ve iş dünyası açısından son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Dünya sürdürülebilirlik için, hiç kimsenin hiçbir ülkenin, hiçbir topluluğun, hiçbir bireyin dışarıda bırakamayacağı yeni bir küresel dayanışmaya doğru ilerliyor. Kaynakları zorlanan, ekolojik dengesi bozulan ve artık yeni bir ekonomi modeli arayışında olan dünya sürdürülemez durumda…

Haliyle sürdürülebilirlik, hem kâr hem ciro anlamında kazanç getiren organizasyonel ve teknolojik inovasyonların ana damarı durumundadır. Sürdürülebilirlik hedefine yönelen şirketlerde yürütülen araştırma-geliştirme çalışmaları ve desteklenen yaratıcılık şirketlerin maliyetlerini aşağı çekiyor, kullanılan girdilerin azaltılmasına yol açıyor. Ayrıca bu çevre dostu çözümler, daha kaliteli ürünlerin yaratılmasında, yeni iş modellerinin ortaya çıkmasında etkili oluyor. Sürdürülebilir olmanın ilk yolu, çevre ile ilgili yasalara uymaktan geçiyor. 

Şirketler, yasalara uyumlu çalışmayı öğrenirken kendi içlerinde de çevre konusuna daha proaktif yaklaşmaya başlıyor ve bununla birlikte tedarik zincirleri, operasyon ve iş alanlarında çevre dostu iyileştirmeler, fikirler geliştirmeye özen gösteriyorlar. Türkiye’de de artan çevre bilinciyle çevre dostu inovatif ürün ve hizmetlere olan talebin yükselmesiyle şirketler fark yaratmak adına sürdürülebilir inovatif ürün ve hizmetler ortaya koyma çabası içine giriyorlar. Sürdürülebilirlik politikaları ile doğan olumlu sonuçlar şirketler için yeni iş sahaları da yaratıyor. İnovatif ürünlerde olduğu gibi, yeni ve daha yeşil ürünler satışları artırıyor; yeni ve daha yeşil süreçler, yeni iş alanları yaratıyor. Sürdürülebilirliğe yöneliş, kuruluşlarda, düşünce ve iş yapma tarzlarını da dönüştürüyor ve geleceğin talebini karşılayacak yetkinlikler bugünden gelişiyor. Böylece, günümüzde sürdürülebilirlik, inovasyonun itici gücü haline gelmiş bulunuyor.

“İstanbul Üniversitesi İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı” farklı disiplinlerden gelen ve iş hayatında belli bir deneyime sahip yönetici ve yönetici adaylarını üst kademelere en iyi şekilde hazırlamak ve sürdürülebilirlik bilincini yerleştirmek için adaylarını bekliyor.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)