EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Yaşam Alanlarımızın Kalitesi İçin Ortak Önlemlerin Geliştirilmesi Gerekiyor​

3.Yeşil Binalar ve Ötesi Konferansı'nda ev sahibi olan Mimar Sinan Üniversitesi adına açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Deniz İncedayı yaptı.

Çevre sorunlarının bugün ulusal ve uluslararası boyutta mimarlık ve planlama başta olmak üzere bütün tasarım alanlarında gündemin en öncelikli konusu olduğunu söyleyebiliriz. Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de çevrenin sağlıklı gelişmesini desteklemek amacıyla; küresel ısınma, iklim değişikliği ve benzer konular kapsamında önlemler ve öneriler paylaşılıyor. Farklı meslek dallarının duyarlılık ve farkındalıkların yaratılması için önemli sorumluluklar alması gerektiği karşımıza çıkıyor. Mimarlar ve elbette diğer meslek grupları da konuyla ilgili yeni yaklaşımlar geliştiriyor. 

Genel olarak yaşam alanlarımızın kalitesi için; ortak önlemlerin geliştirilebilmesi, paylaşılabilmesi, tüketim alışkanlıklarımızın sorgulanması gerekiyor. Bu çerçevede konu farklı platformlarda sıklıkla gündeme geliyor. Üniversitemizde de son günlerde giderek yoğunlaşıyor bu konular. Uluslararası düzeyde de sorumluluk taşıyan kurum ve kuruluşlar aynı konuları sürekli gündemlerinde tutuyorlar. 

Biliyorsunuz bugünlerde COP23-Bonn İklim Değişikliği Konferansı sürdürülüyor. Tarafların birlikleri çatısı altında 23.sü düzenlenen oturumlarda gerek uzmanlar gerekse  yöneticiler yeni önlemler ve çözüm arayışları peşindeler. 

Bu çözümleri tabi ki yöneticiler kararlara bağlayarak uygulamaya geçiriyorlar. Daha yaşanılabilir çevre ve ortak geleceğimiz için,  meslek gruplarının, yöneticilerin, kullanıcıların  sorunlar üzerinde tartışarak ortak çözüm önerilerinde buluşmaları ve bunu bilimsel toplantılardan beslenerek yürütmeleri, kamuoyuyla paylaşabilmeleri kuşkusuz yeni modeller üretebilmeleri için belki de bugün en değerli araç. Günümüzde mesleki politikaların daha şeffaf olarak ve paylaşılarak tartışılması, disiplinler arası koordinasyonun sağlanması ve kurumlar arası işbirliğinin yaratılması her şeyden önemli. Bugün tartışmaya açılan “Geleceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği” başlığının da, farklı konuları farklı alanlardaki konuşmacıların paylaşmasıyla, kamusal ve küresel sorumlulukların tartışılacağı ve çözüm önerilerilerinin ortaya çıkacağı, gerek eğitim gerek ortak geleceğimiz gerekse mesleki pratikler açısından çok önemli bir fırsat yaratacağını düşünüyorum.Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)