EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Binaların %80’inde Yangın Emniyeti Yok

Yangın Yönetmeliği’nin getirdiği şartlar nedeniyle, başta yüksek katlı binalar olmak üzere tüm yapılarda, yanmayan ya da yangına dayanıklı yapı malzemeleri kullanılması gerekiyor. Özellikle yapıları tepeden tırnağa saran ısı yalıtım ürünlerinin yangın dayanımı kritik önem taşıyor.

Konut sayısındaki artış, zamanla eskiyen ve bakımı yapılmayan önleyici sistemler ve denetimsizlik gibi nedenlerden ötürü Türkiye’de yangınların sayısı her yıl ortalama %10 artıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de yapılardaki yangın güvenliğinin yetersizliği. Bugün bina stokunun sadece %20’sinde yangın önlemleri alınmış durumda olduğu ifade ediliyor. Kalan %80 yapıda maalesef yeterli yangın önlemi bulunmuyor. 

Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel, ısı yalıtım malzemesi tercihinde ürünün yangına dayanım performansının da mutlaka sorgulanması gerektiğini belirtiyor: “Türkiye’de binalarda ısı yalıtım uygulamaları süratle devam ediyor. Yangın dayanımı ısı yalıtımında enerji tasarrufu kadar önemli bir konu. Ne var ki, bu süreçte enerji tasarruf performansı yüksek, yangına dayanıklı yapı malzemelerinin tercih edilmesi gerekiyor. A1 sınıfı hiç yanmaz Multipor Isı yalıtım Levhası ile sektörde önemli hatta hayati bir ihtiyaca çözüm üretiyoruz…

Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel

Yangın Yönetmeliği’nin getirdiği şartlar nedeniyle, başta yüksek katlı binalar olmak üzere tüm yapılarda, yanmayan ya da yangına dayanıklı yapı malzemeleri kullanılması gerekiyor. Özellikle yapıları tepeden tırnağa saran ısı yalıtım ürünlerinin yangın dayanımı kritik önem taşıyor. Binalarda dış duvarların dıştan ve içten mantolamasında, tavan ve teras ısı yalıtımında, ısıtılmayan hacimlerin tavanlarında, binaların konsol döşemelerinin ısı yalıtımında kullanılan ve tamamen mineral esaslı bir ürün olan Multipor, yapı ömrü boyunca ısı yalıtım özelliğini kaybetmiyor; yangına karşı yüzde 100 güvenli ve nefes alan bir ısı yalıtım çözümü sunuyor. 

Yangın yayılma hızı 5 kat arttı

Avrupa’daki istatistiklere göre günümüzde bir odadaki küçük bir yangının tam bir yangın haline gelmesi için geçen süre yaklaşık 3 dakika, buna karşın 1950’lerde bu süre 15 dakikaydı. Yangının bu kadar hızlı yayılmasının nedeni, binaların geçmişe nazaran daha fazla yanıcı malzeme içeriyor olması. Her geçen gün piyasaya yeni inşaat malzemeleri sunuluyor, ancak bunların denetim, test ve kontrolleri halen eski yöntemlerle yapılıyor, yeni malzemelerle ve değişen yapım yöntemleriyle uyumlu olarak güncellenemiyor.

Yüksek binalarda risk daha fazla

Yangın riskinin azaltılması için binalarda yangının kontrol altına alınıp genişlemesine izin vermeyecek malzeme ve yöntemlerin kullanılması son derece önemli. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” 2015 yılında revize edildi. Yanıcı malzemelerin bina cephelerinin ısı yalıtımında kullanılması yönetmelikle yasaklandı, ancak hala yönetmeliğe uyulmadan tamamlanan binalar mevcut. Kamuoyunun sağduyusu çok önemli. Tüketiciler bilinçli tercihler yapmalı, satın alacağı, kiralayacağı binaların yangın yalıtım koşullarını sorgulamalı.

Yangınlarda ölüm nedenlerinin yüzde 40 – 60’sı zehirli gazlar

Yangına dayanıksız yalıtım malzemelerinin kullanılması, yapının kısa sürede alev almasına, zehirli gazların açığa çıkmasına ve suyla söndürmenin imkânsız hale gelmesine neden oluyor. İnsanlar cephedeki yangınların bina içine sızmayacağını düşünüyor. Halbuki cephe kaynaklı yangınlarda, ısı artışı çok hızlı gerçekleşiyor ve maalesef kısa sürede tüm yapı yangının etkisine giriyor. Yangınlarda ölüm nedenlerinin yüzde 40 ila 60 oranında, yanıcı malzemelerin yaydığı toksik maddelerden kaynaklanan zehirli gazlar olduğu kaydediliyor. Malzeme kaynaklı yangınların can kaybı ile neticelenmesinin sebebi de bu. Yüksek binalarda yangına dışarıdan müdahale etmek zor olduğu ve cephelere yangın algılama, söndürme sistemleri kurulamadığı için özellikle mantolama ve yalıtım uygulamalarında zor yanıcı A2 sınıfı veya hiç yanmaz A1 sınıfı sertifikalı malzemelerin kullanılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)