EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

SIemens Yeşil+ Hastane Sistemi; Çevre Dostu Olmanın Ötesinde Bir Anlayış

Siemens, Yeşil+ Hastanelerde sürdürülebilir bir sağlık altyapısı kurarak ekonomik ve ekolojik talepleri bir arada karşılamaya odaklanıyor.

Günümüzde nüfusun hızla artması, şehirleşme, yaşam süresinin uzaması, tıp alanında görülen hızlı teknolojik gelişmeler ve sağlık hizmetlerine artan talep, sağlık sektörünün önemini daha da artırıyor. Sağlık sektörünün yakın bir geçmişe kadar odaklandığı hasta sağlığı ve güvenliği konularına, hastanelerin sağlık sistemindeki öneminin gün geçtikçe artması, hasta sayısının çoğalması, hastaların tedavi sürelerinin uzaması gibi konularla birlikte çevresel kaygılar da eklenmeye başladı.

Hastane binaları aynı büyüklükteki bir ofis binası veya konut binası ile kıyaslandığında 2-3 kata kadar daha fazla enerji ve kaynak harcayabiliyor. Çevreye olumsuz etkileri olan ve enerji tüketimi en yüksek seviyedeki sektörlerden biri olan çok fonksiyonlu, karmaşık ve hassas yapıdaki hastane binalarının en verimli şekilde tasarlanması artık her zamankinden daha fazla önem taşıyor.

İçinde bulunduğu toplumla şekillenen sağlık sektörü sürekli değişim geçiriyor. Bu değişim, sağlık kuruluşlarının kalitelerini her geçen gün daha fazla yükseltmesini gerektiriyor. Dolayısıyla sağlık kuruluşlarının fiziki yapısı, teknolojik düzeyi, insan gücü, finansal durumu, hizmetin sunum şekli ile birlikte çevreye duyarlı hizmet üretme gücü ve yeteneği de rekabetçiliklerinde önemli faktörler olarak değerlendiriliyor. Bu noktada Yeşil Hastane kavramı sağlık kuruluşlarının çevreye duyarlı hizmet üretme yeteneğini artıran önemli bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Yeşil Hastanelerle birlikte sağlık sektörü artık bir yandan da doğayı koruyarak insanı tedavi edebiliyor.

Siemens Yeşil + Hastaneler

Hastaneler sürdürülebilir bir sağlık altyapısı kurmak, sağlık sektöründeki ekonomik ve ekolojik talepleri bir arada karşılamak gibi zorlu konuların üstesinden gelmek zorunda. Siemens, Yeşil+ Hastaneler konseptiyle bu zorlu talepleri karşılamaya yardımcı olurken, sağlık kurumlarını da geleceğe hazırlıyor. Sürdürülebilir bir sağlık altyapısının kurulmasını mümkün kılan bir dizi unsur aracılığıyla Yeşil+ Hastaneler, enerji tasarrufu sağlanması ve karbon gazı emisyonlarının azaltılmasından çok daha fazlasını ifade ediyor.

Siemens’in Yeşil+ Hastaneler çözümü, hastanelerde verimlilik optimizasyonu sağlamaya ve kaliteyi yükseltmeye yardımcı oluyor. Hastanelerde sürdürülebilir bir sağlık altyapısı kurmak için verimlilik, çevre dostu ve kalite kavramlarına odaklanıyoruz.

Verimlilik

Yeşil+ Hastaneler, potansiyel olarak mevcut her bir değeri kullanmak amacıyla iş akışlarını optimum hale getiriyor. Böylece, verimliliği artırıp hastanenin hizmet ömrü boyunca oluşan maliyetlerini en aza indirerek enerji tasarrufu ve CO2 salımı dahil olmak üzere bir hastanenin ekonomi ve çevre ile ilgili tüm alanlarına hitap ediyor. Kapasite kullanımı ve hastaneye gelen hasta sayısını dikkate alan Siemens uzmanları, iş akışlarını klinik süreç akışlarına göre optimum hale getirerek hasta başına düşen maliyetleri azaltmayı ve hastanenin verimliliğini belirgin bir şekilde artırmayı sağlayacak önerilerde bulunuyor.

Kalite

Yeşil+ Hastaneler, veri yönetiminden teşhise, tedaviden bina ve hasta güvenliğine kadar bir hastanenin kalitesini gösteren unsurları ön plana çıkaran bir ortam yaratıyor. Yeşil+ Hastaneler, mümkün olan en iyi tıbbi tedaviyi sunmaya, değerli kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya ve hastalar için mümkün olan en yüksek konfor ve rahatlığı oluşturmaya yardımcı oluyor.

Çevre dostu

Çevre dostu ürün, sistem ve çözümler hastanelerin sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmasına yardımcı oluyor. Enerji maliyetleri yükselip daha zorlu çevresel gereksinimler talep edildikçe çevre dostu teknolojilere yatırım yapmak hastanelere enerji, malzeme ve süreç maliyetlerinde tasarrufların yanı sıra kurumun imajını güçlendirmek gibi birçok avantajlar sunuyor.
Hastanelerin, bina otomasyonu ile desteklenen modern altyapısı ile akıllı ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinin uyumlu çalışması ile enerji maliyetlerini %40’a varan oranlarda azaltırken aynı zamanda hasta konforunu da artırıyor.

Siemens Yeşil Hastaneler Bina Teknolojileri Ürün ve Çözüm Portföyü

Siemens’in, sürdürülebilir sağlık sektörü için Yeşil+ Hastaneler kapsamında sunduğu geniş ürün ve çözüm portföyünde Bina Teknolojileri ve Enerji; Bilgi ve İletişim; Sağlık Teknolojileri ve Servisler bulunuyor. Örneğin, Siemens Bina Teknolojileri ürün ve çözümleri dünyada önde gelen birçok hastanenin yanında Türkiye içinde de birçok hastanede tercih ediliyor. Siemens çevre dostu, verimli ve kaliteli Yeşil+ Hastane sistemleriyle ekonomi ve ekolojinin uyum içinde olduğu bina teknolojileri çözümleri kapsamında başarısı kanıtlanmış sistemlerle hastane binalarını güvenli ve çevre dostu binalara dönüştürüyor.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)