EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Sürdürülebilir Hastaneler & Teknoloji Entegrasyonu

Honeywell’in; bina, güvenlik ve can güvenliği yönetim sistemlerini tek bir ortak platformda toplama ve bunu işletme sistemlerine - finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve elektronik hasta kayıtları - entegre edebilme becerisi, hızlı veri paylaşımına ve kurumsal çevikliğin sağlanmasına yardımcı olur. 

Hastaneler, diğer pek çok kurum gibi, daha az kaynakla daha fazla hizmet sunma baskısı altında. Kısıtlı imkanlarla zorlu hedeflere ulaşma çabasında, elde edilen sonuçları ve gösterilen performansı iyileştirmek için teknolojiye yönelmek ise giderek yaygınlaşan bir yöntem. Ancak teknolojinin potansiyelinden tam olarak faydalanmak için atılması gereken bir adım var: Teknolojilerin entegre edilmesi.

Honeywell Bina Çözümleri (HBS), dünya genelinde yüzlerce sağlık tesisine akıllı çözümler ve hizmetler sunmaktadır.

Tasarım, kurulum, hizmete alma ve bakım desteğini kapsayan eksiksiz çözümler ve hizmetler tesislerde insanların güvenliğini, emniyetini ve konforunu sağlayan en önemli unsurlardır. Geleneksel, birbirinden bağımsız çalışan sistemler, son kullanıcılara bazı faydalar sağlasa da, asıl güç bunları tek bir entegre çözüm olarak yönetmekte yatar.

Temel bina otomasyon sistemlerinin merkezileştirilmesi,“tüm tesisi kapsayan bir bakış açısını” destekler ve farklı uygulamalar bünyesindeki tüm verileri temel alan otomatik prosesler oluşturulmasını sağlar. Bunlar, birçok hastane yöneticisinin yaşadığı “daha az kaynakla daha çok iş yapma“ ikilemini çözme yolunda hayati önem taşır. Honeywell’in, bina, güvenlik ve can güvenliği yönetimi sistemlerini tek bir ortak platformda toplama ve bunu işletme sistemlerine - finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve elektronik hasta kayıtları - entegre edebilme becerisi, hızlı veri paylaşımına ve kurumsal çevikliğin sağlanmasına yardımcı olur.

Honeywell, özel olarak sağlık hizmeti yöneticilerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış tamamen entegre sistem çözümleri geliştirir ve sunar. Bu yaklaşım sayesinde otomatik prosesler planlandığı gibi gerçekleşir, risk azalır, mevzuata uyum sağlanır, daha hızlı ve gerçek zamanlı acil durum müdahalesi gerçekleşir, kontrol yetkinlikleri artar ve bunun sonucunda maliyetler azalır, tesis işletme verimi yükselir, enerji yönetiminde etkinleşme görülür, personele daha fazla yetki verilmiş olur, daha etkin kararların daha hızlı alınabilmesi için operasyonel bilgiye ulaşım kolaylaşır ve işletme için ek gelir fırsatları ortaya çıkar.

İş proseslerinin daha verimli işlemesine yardımcı olmak için, akıllı hastane yönetimine bütünsel bir yaklaşım ile tek bir sistem olarak işleyebilen bir tesis sayesinde, oluşturulan ve iletilen bilgiler, sorunların hızlı bir şekilde tespit edillip çözülebilmesi için hızlı ve önceden planlanmış bir müdahale sürecine olanak tanır.
Sağlık Hizmetleri Yönetimine “Akıllı” Çözümler

Mevcut (ve gelecekteki) bina, güvenlik ve can güvenliği yönetim sistemlerine entegre olabilen, kullanıcı dostu ve kullanıcı alışkanlıklarına bir platform olan Honeywell Enterprise Buildings Integrator (EBI); iş verimliliğini artırmak için mali, ticari ve iletişim sistemlerinizle de bağlantı kurabilir.

Açık sistem mimarisi birden fazla tedarikçinin ekipmanıyla kolay entegrasyon sağlar. Tek bir iş istasyonunda HVAC, enerji yönetimi, emniyet (çevre koruma, erişim kontrolü ve dijital video izleme) ve can güvenliği uygulamalarını izleme, kontrol ve entegre etme olanağı sayesinde verimli ve tutarlı bir gerçek zamanlı bilgi alışverişi olur; dolayısıyla zamanında ve bilinçli kararlar verebilmek mümkün olur. Honeywell ve üçüncü parti sistemler arasında sorunsuz entegrasyon ile önde gelen açık endüstri standartlarını destekleyen düşük maliyetli, açık mimari BACnetTM, OPCTM, LonWorksTM ve ModbusTM sistemleri kullanabilirsiniz. Etkin operatör kontrolü sağlayan kullanımı kolay, web tabanlı kullanıcı arayüzleri sayesinde zaman ve mekan içinde büyüme esnekliği gösteren, tamamen ölçeklenebilir çözümler üretilir.

FIona Stanley Hastanesi İçin Entegre Çözümler

Üst düzey entegrasyon sağlayan teknolojileri ile Honeywell, Batı Avustralya’nın ilk akıllı hastanesi olan Fiona Stanley Hastanesi için aşağıdaki entegre çözümleri sunarak, operasyonel verimliliği artırırken işletme masraflarının ve enerji tüketiminin azaltılmasını sağlamıştır.

Bilgi İletişim Teknolojisi & Zayıf Akım (ELV) Sistemlerinin Entegrasyonu:
Honeywell, entegrasyon platformu olarak Honeywell Buildings Integrator kullanan ELV sistemlerin entegrasyonundan sorumlu Ana Sistem Entegratörü olarak yerleşke genelinde 65 adet ELV sistemin kesintisiz entegrasyonu, grafik, raporlama ve alarm yönetimi için tek ve ortak bir kullanıcı arayüzü, Olay Yönetimi ve Kurumsal Hizmet Veriyolu Entegrasyonu, tekrarlamalardan ve karmaşıklıktan kaçınmak amacıyla tüm ELV sistem ve hizmetlerini ortak bir platformda toplayacak Bilişim ve İletişim Teknolojileri altyapısını ve buna dahil olan sunucuları, veri depolama sistemlerini, sanal ortamları ve aktif IP Ağı’nı kurma hizmeti vermiştir.

Enerji ve Bina Yönetimi

Sürdürülebilir çözümlere odaklanan Honeywell Enerji Yöneticisi yerleşke dahilinde 1.100’ün üzerinde sayacı izlemekte ve kontrol etmektedir. Honeywell ComfortPoint™’in açık platform yapısını kullanan ve yerleşke genelinde faaliyet gösteren havalandırma gözlem ve kontrol çözümlerinin entegrasyonu sayesinde, kritik sistemler de dahil olmak üzere, tesisin tümü üzerinde trijenerasyonlu enerji sistemi için yedek kontrolleri, Ameliyathane Yüksek Kullanılabilirlik Durum kontrolleri, Basınçlı Temizleme ve Enfeksiyon Kontrollü oda yönetimi kontrolleri sağlanmaktadır.

Güvenlik Yönetimi

Yerleşke geneline İzinsiz Giriş Tespit, Kapalı Devre Kamera, Erişim Kontrol ve Dahili Haberleşme sistemlerinden oluşan bir güvenlik ve olay yönetim sistemi kurulmuştur. Tesisin etkin bir şekilde izlenebilmesini sağlamak amacıyla ana kontrol odasına Honeywell Dijital Video Yöneticisi R500 (DVM R500) kurulumu yapılmıştır. Tüm binalarda Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) tecrit sistemi, Akıllı Kart teknolojileri sayesinde geliştirilen, mantıksal ve fiziksel kimlikler arasında bir köprü vazifesi gören entegre bir kimlik yönetim çözümü, hem sıradan hem de deneyimsiz kullanıcıların, yerleşke içerisindeki olaylara müdahaleyi başlatacak ve güvenle yönetecek kritik Standart Operasyon Prosedürleri’ni (SOP) devreye sokmasına izin veren Otomatik Olay Yönetim Sistemi gibi sofistike entegrasyonlar sağlanmıştır.

St. Michael’s HASTANESİ, TORONTO

Toronto’nun şehir merkezinde bulunan, 550’yi aşkın yatak kapasiteli, büyük Toronto bölgesindeki 1. seviye yetişkin travma merkezinden hastalara ve yoksullara hizmet verme hedefiyle kurulan bir hastane, St. Micheal’s, Toronto.

St. Michael’s Hastanesi’nde özellikle de bulunduğu bölge göz önüne alındığında güvenlik önemli bir sorundu. Eskimiş VHS tabanlı CCTV sistemi, olaylara hızlı bir şekilde müdahaleyi güçleştiriyordu. Yeni kanatların ve kanalların eklenmesiyle de dinamik çalışma ortamı mevcut bina ve güvenlik sistemlerinin yetersiz kalmasına neden oluyordu.

Honeywell, St. Michael’s Hastanesi ile birlikte çalışarak, tesise bina ve güvenlik kontrolleri için tamamen entegre bir sistem sunmuştur. EBI (Enterprise Buildings IntegratorTM) kurulumuyla, basit ve tek merkezden bina izleme ve kontrolü, güvenlik ve HVAC yönetimi ile varlık takibi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Digital Video Manager yükseltmesiyle, tesisteki tüm mevcut analog video kameraların yeniden kullanılabilmesi ve gelecekte yapılacak ilaveler için IP POE modellerinin kullanılması sağlanmıştır. EBI – HVAC, aydınlatma, emniyet ve can güvenliği yönetimini izlemeyi, kontrol etmeyi ve varlık takibini kolaylaştıran kapsamlı ve esnek bir bina otomasyon sistemi – kurulmuş, hastanenin işletmeye yönelik BT ağı sistemlerine DVM ve entegre dijital video izleme uygulamaları eklenmiştir.

Honeywell, hastanenin bina ve güvenlik sistemlerinin işlevselliğini artırmıştır. Hastane, bina sistemlerini daha bilinçli ve iyi bir şekilde yönetmeye başlamış ve mevcut kaynakları optimize etmiştir. Sorun çözümünde daha iyi izleme ve daha hızlı müdahale ile güvenlik ve koruma işlevlerini gerçekleştirmektedir. Personelin tek bir arayüzü öğrenmesi ile hastane, personele eğitim vermek için gereken süreden tasarruf etmektedir.

Tüm bunların yanı sıra Honeywell Bina Çözümleri; 2008 yılında ABD’de, her yıl yaklaşık 300.000 çocuğa hizmet veren hastanede ilaç dozajı ayarlanmasında yapılan hatalar kabul edilemez düzeye ulaşınca, hasta güvenliğinin ‘beş doğru’ ilkesine (doğru hastaya, doğru ilaç, doğru zamanda, doğru dozajda ve doğru yoldan verilmeli) sadık kalmak amacıyla, temelde ilaç uygulamalarında kullanılmak üzere barkod destekli ve hasta başında kullanılabilecek bir çözüm geliştirmiştir. Bugün bu çözüm sayesinde ayda 80.000 dozun üzerinde ilaç veriliyor, dozaj hataları ise sıfıra inmiş durumdadır.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)