EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

“Sürdürülebilir Bina” Değerlendirme Sistemlerinde Çevreci Ahşap Seçim Ölçütleri

Uğur Kaya, Yük. Mimar

Amerikan Ulusal Yapı Bilimleri Enstitüsünün hazırladığı web tabanlı bina tasarım rehberinde (Whole Building Design Guide, WBDG) sürdürülebilir bina tasarımı için altı temel ilke benimsenmiştir. Bu ilkeler:

Sahayı ve mevcut yapısal potansiyeli en iyi duruma getirmek

• Enerji kullanımını en iyi duruma getirmek

• Suyu korumak ve saklamak

• Çevreci ürünleri kullanmak

• İç çevre kalitesinin arttırmak

• Kullanım, bakım ve onarım deneyimlerini en iyi duruma getirmek

Çevreci ürünlerin kullanımı ilkesinde bu ürünlerin yaşam döngüleri boyunca çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi önemle vurgulanmaktadır. Orman ve orman ürünü endüstri kuruluşlarının sertifikalandırılması ile yapım aşamasına kadar geçen yaşam döngüsü süreçlerindeki çevresel etkiler kontrol edilebilmekte, bu sayede çevreci ahşap kullanımı da etkin hale gelebilmektedir.

Binalarda çevreci ahşap kullanımı sürdürülebilir bina değerlendirme sistemleri ile kontrol altına alınabilmektedir. Bu sistemlerde, çevreci ahşabın tanımı ve bölgesel özelliklere bağlı olarak sertifikalandırılma şartnameleri farklılık gösterebilmektedir. LEED ve BREEAM, Türkiye’de en çok tercih edilen sürdürülebilir bina değerlendirme sistemleridir. İngiliz Sistemi olan BREEAM, çevreci ahşap kullanımında, ürünün elde edildiği kaynakların (orman ve orman ürünü endüstri kuruluşları) sorumlu kuruluşlar tarafından (Uluslarası akredite olmuş sertifikasyon kuruluşları) takip edilerek değerlendirme sürecinde belgelendirilmesini şart koşmaktadır. Bununla beraber tekrar kullanılmış ya da geri dönüştürülmüş ahşap ürünlerin kullanımı da teşvik edilmektedir. Diğer taraftan Amerikan Sistemi olan LEED, çevreci ahşap kullanımını iki farklı madde ile teşvik etmektedir. Birinci maddede, diğer sistemde de bahsedilen sertifikalı ahşap kullanımının ve ürünün tedarik zincirinin belgelendirilmesi incelenirken diğer madde ise, ahşap ürünlerin kendini on yıldan daha kısa sürede yenileyebilen kaynaklardan elde edilmiş olması istenmektedir. Aşağıdaki çizelgede WBDG, BREEAM ve LEED’in çevreci ahşabı incelediği konu başlıkları belirtilmektedir.

KAYNAK

Fowler K.M., Rauch E.M., 2006, Sustainable Building Rating Systems Summary, Pacific Northwest National Laboratory, ABD, http://www.wbdg.org/ccb/GSAMAN/sustainable_bldg_rating_systems.pdf .


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)