EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Hatırladınız Mı?

Küresel sorunlar, küresel stratejiler gerektiriyor. Günümüzde, küresel kuruluşların küresel çevre sorunlarına dair söyleyecekleri giderek önem kazanıyor. UNEP-BM Çevre Programı'nın 2011 başında yayınladığı "Yeşil Ekonomiye Doğru" raporu rehber niteliğindeki bu uluslararası belgelerden biri. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Duygu Erten'in de Clinton Initiative adına görüş bildirdiği raporun yapı sektörüne dair anahtar mesajlarını senenin bu son sayısında hatırlatmak istedik.

1-Günümüz inşaat sektörü normalden büyük ayak izine sahiptir. Dünyada enerjinin nihai kullanımının üçte birlik oranının yapılarda olduğu düşünülürse, inşaat sektörü tek başına dünyadaki küresel sera gazı (GHG) emisyonlarının en büyük sorumlusudur. Kaynak sularının %12'lik kullanımı dahil yapı sektörü küresel kaynak tüketiminde üçte birlik bir paya sahip. Ayrıca küresel katı atık alanında %40'lık bir paya sahiptir.

2-Yeni yapılacak binaların yeşil parametrelere göre yapılması ve mevcut yapılarda yapılacak eko-renovasyonlarla önemli kazanımlar sağlanabilir.Geleceğe yönelik yaklaşımlar 2050 yılına kadar yapılacak 300 dolar ve 1trilyon dolar arası değişen yatırımlar, dünya çapında enerji tüketiminin üçte bir oranında tasarruf edileceğini gösteriyor. Aynı zamanda CO2 emisyonun da düşeceği ve sera gazı emisyonunun hedeflenen temel ölçüt olarak 450 ppm'lik konsantrasyon değerine ulaşacağı öngörülüyor.

3-Binaların yeşil dönüşümü ayrıca önemli sağlık ve verimlilik avantajları getirir.Binaların yeşil dönüşümü ayrıca sağlık, yaşanabilirlik ve verimlilik iyileştirmelerinde de önemli katkı sağlayabilir. Yeşil binalarda çalışan işçilerin yükselen verimliliği, kendi başına da mühim olan enerji verimliliğinden daha yüksek tasarruf sağlayabilir. Gelişmekte olan birçok ülkedeki konut binalarında, zayıf havalandırma ile birleşen kötü yakılmış katı yakıtlardan(örneğin kömür veya biokütleden) kaynaklanan iç mekân kirliliği ciddi hastalıklar ve erken ölümlere neden oluyor. İnsan ölümlerinin %11'ine neden olan tüberküloz ve pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının başlıca tetikleyicilerinden biri de iç mekan hava kalitesinin kötülüğüdür. Kadınlar ve çocuklar, günlük yaşamlarında maruz kaldıkları koşullar nedeniyle en çok risk altında olma eğilimindedirler. Su ve temel sağlık hizmetlerine erişim, yeşil bina programları ile gelen diğer önemli faydalardandır.

4-İnşaat sektörünün yeşil dönüşümü yeni iş potansiyelini arttırır.Binalardaki geliştirilmiş enerji verimliliği yatırımları, yalnız Avrupa ve ABD’de ek 3,5 milyonluk yeşil iş yaratabilir. Gelişmekte olan ülkelerde var olan yeni bina talepleri de ele alınırsa, yeni iş potansiyeli çok daha yüksek olur. Çeşitli çalışmalar farklı faaliyet türleri ile iş üretimine neden olur, örneğin; yeni inşaat ve tadilat, verimli kaynak malzemeleri ve aletlerin üretimi, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve hizmetlerin genişlemesi. Yapı sektörünün yeşil dönüşümü kapsamında yeni becerileri olan elemanların yetiştirilmesi ve denetleme sistemlerini geliştirilmesi, sektörün hem gayri resmi alanlarla yakınlaşmasını hem de endüstrinin çalışma koşullarını geliştirilmesini sağlar.

5-Gelişmekte olan ülkeler, önümüzdeki on yıllar boyunca, yeni yapılarını enerji verimlilik parametrelerine uygun yapma fırsatına sahiptir.Yeni yapılacak inşaatlar, yaklaşık 1,5 milyar insan için elektriğe erişim sağlarken, 500 milyonun üzerinde insan için de yeterli konut sağlaması beklenmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerdeki kentleşme ve ekonomik büyüme ayrıca yeni bina stokundaki hızlı büyümeye de işaret etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, sürdürülebilir bina düşüncesinin tasarım aşamasında ve yapımda hesaba katılması, ekonomik yarar sağlayacaktır. Çünkü proje bittikten sonra binalara yapılacak olan yeşil yenilemeler, hem ekonomik hem de çevresel olarak çok daha masraflı olacaktır.

6-Kamu politikası ve liderlik rolü, inşaat sektörünün yeşilleştirilmesinin tetiklenmesinde önemli rol oynar.Yapı endüstrisinde yapılan pazarlama hataları ve gizli maliyetler özellikle göz önüne alındığında, yeşil dönüşümünün kontrol ve denetleme ölçüleri verimli ve düşük maliyetli olması gerekmektedir. Bu durum daha büyük bir etki yaratması için, yerel pazar gelişim düzeyi ve ev halkı geliri gibi gerçekleri dikkate alınca, diğer fiyatlandırma araçları ile de birleştirilmesi gerekir. Ayrıca, devlet okulları, hastaneler ve sosyal konutlar gibi kamusal binalar ve yeşil kamu ihaleleri, yeşil bina politikalarını uygulamaya başlamak için ideal yerlerdir. Yeşil Bina Konseyi gibi özel sektörde rol alan ilerici kuruluşlar, düşük karbon emisyonuna geçişe ve daha fazla kaynak verimli binalara liderlik yapabilirler.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)