EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

ABD’de Vatandaşa Temiz Enerji Desteği PACE

Belediyeler tarafından sağlanan düşük faizli krediler, ev sahiplerinin enerji verimli ve yenilenebilir enerji uygulamalarını gerçekleştirmelerini sağlıyor. Uygulamanın en önemli özelliği; desteği yerel yönetimlerin sağlıyor olması ve hedef kitlesinde bireysel kullanıcıların yer alması. Krediyi alan kişilere emlak vergilerine dahil edilen ek bir ödemeyle 20 yıla kadar yayılabilecek bir periyotta geri ödeme imkanı sağlanıyor. Böylece ödeme planı uzun bir zaman dilimine yayılıyor ve vatandaşlar kendi olanaklarıyla evlerinde yeşil dönüşümler yapmaya teşvik ediliyor.

2008 yılında ortaya çıkan PACE, ilk olarak Berkeley, Boulder, Palm Desert ve Sonoma şehirlerinde uygulanmaya başlandı. Programın uygulandığı yerleşimlerin küçük ve gelir düzeyi yüksek grupların yaşadığı bölgeler olması, verimli sonuçların alınmasını sağladı. Alınan olumlu sonuçlar, projenin birçok eyalette örnek ve benzer programların hayata geçirilmesine neden oldu.

En Büyük Uygulayıcı San Franciscoİki yıl gibi kısa bir sürede 17 eyalete yayılmayı başaran yeşil finansman programının en büyük uygulayıcılarının başında San Francisco şehri yer alıyor. “Green Finance SF” adıyla uygulamaya konulan program, PACE sisteminin farklı bir adaptasyonu olarak ABD’de en büyük ölçekli yeşil teşvik uygulaması olarak hayata geçirildi. Kaliforniya Eyaleti Valisi Arnold Schwarzenegger, yeni istihdamlar yaratacak, enerji tasarufu sağlayacak ve çevreye yararı olacak konut enerji iyileştirilmelerinde Kaliforniya Enerji Komisyonu’na destek verdiğini açıkladı. Bu şehirlerde gerçekleşen pilot projelerden yola çıkılarak programın geliştirilmesi ve kapsamının genişletilerek ticari, sağlık, endüstriyel ve çok konutlu yapıları da içermesi kararlaştırıldı.

İlerleyen zamanlarda programın hızla yayılmasının dezavantajı olarak kredi ödemeleriyle ilgili bir takım sorunlar ortaya çıktı. ABD'de yaygın olarak kullanılan mortgage sisteminin ödeme planlarıyla uyumsuzluklar yaşanması ve ev sahiplerinin çeşitli konularda mağdur durumuna düşmesi hükümetin yönetiminin dikkatini çekti. Federal Housing Finance Agency (Federal Konutlandırma Finans Ajansı) tarafından durdurulma ve yeniden yapılandırılma kararı alınan finans programı, durdurulana kadar yaklaşık 2,000 konut ve ticari yapının yeşil dönüşüm gerçekleştirmesini sağladı.

2009 yılında ABD hükümeti, PACE programını incelemek ve ülke genelinde bir sisteme oturtmak için özel bir çalışma grubu hazırladı. Grubun yaptığı incelemeler sonunda PACE Çalışma Alanı Politikası oluşturuldu. Özellikle tek aileli konutlara yönelik hazırlanan bu yönergenin amacı; PACE’in ana hatlarını çıkartmak, tüketiciyi, krediyi sağlayanı ve yararlanan kişileri korumaktı. Programı uygulamaya karar veren bütün yerel yönetimler artık bu politikayı referans alarak kendi sistemlerini kurabiliyorlar.

Kullanıcı Değil Konut Finans EdiyorIsı yalıtımı, güneş paneli, enerji verimli ısıtıcılar ve ısı geçirmeyen çerçeveler gibi enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve su verimliliği uygulamaları destekleyen kredi programı, kullanıcıyı değil konutu finanse ediyor. Bundan dolayı kredi geri ödeme planları kullanıcıların gelir durumuna göre değil, mülkün değerine bakılarak oluşturuluyor. ABD Hükümet’inin aldığı karara göre ev sahiplerinin haklarını korumak amacıyla emlak değeri yüksek mülkler PACE programından yararlanma hakkına sahip oluyor. Buna bağlı olarak sağlanacak kredi evin değerinin en fazla %10’u kadar olabiliyor.

Belediyeler, enerji verimli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının en verimli şekilde uygulanmasının amaçlandığı programda yapılacak masrafların karşılığının alınacağının teminatını veriyor. Emlak vergilerine eklenecek ek temiz enerji ücreti, faturalarında gerçekleşecek azalmadan daha az oluyor. Böylece kişinin hem aylık faturalarında düşüş yaşanırken, aynı zamanda da evin değeri artıyor. PACE programı kapsamında yapılan renovasyonlardan elde edilecek verimin en azından %20 oranında olması hedefleniyor.

Programda, her yerel yönetim arasında bir takım farklılıkların olmasına karşın ana hatlarıyla ABD Hükümeti’nin belirlediği kurallara uyuluyor. En önemli unsur bireylerin hiç bir zorlamaya maruz kalmadan tamamıyla isteklerine bağlı olarak bu programdan yararlanabiliyor olması. Evlerinde enerji verimliliği çalışmaları yapmaya karar veren ev sahipleri ilk olarak bağlı oldukları belediye veya yerel yönetime başvurarak bir dilekçe sunuyorlar. Ardından uygulamalara başlanmadan önce evin o anki enerji denetimi yapılıyor. Böylece ev sahipleri bütün uygulamalardan sonra ne kadar tasarruf ettiklerini görebiliyorlar.

Ev sahipleri, uygulamaları kendileri gerçekleştirebilecekleri gibi ayanı zamanda lisanslı, enerji verimli sertifikalı ve hükümet tarafından onaylı müteahhitlerle de anlaşabiliyorlar. Genelde ikinci seçeneği tercih eden bireyler yaşanabilecek riskleri en aza indirgiyor ve en verimli şekilde projeyi hayata geçiriyorlar. PACE programından yararlananlar, düşük oranda ön ödeme olanağı gibi bir takım unsurlarla teşvik ediliyor.

Renovasyonlara başlanmadan önce enerji denetçileriyle beraber çalışılarak en verimli ve uygun uygulamaların neler olacağına karar veriliyor. Farklı iklim ve coğrafi koşullara en uygun projeye karar verilirken gereksiz masraftan da kaçınılmış olunuyor. Böylece yüksek değerli yatırımlar yapılarak hem ev sahipleri ve mortgage kredisini veren kuruluşlar korunmuş oluyor hem de PACE’in enerji verimliliğe etkisi arttırılıyor.

Bütün süreç tamamlandıktan sonra yönetimin onayladığı nitelikli kuruluşlar tarafından elde edilen sonuçlar kontrol edilip gerekli görülen denetlemeler yapılıyor. Ev kullanılmaya başlandıktan sonra da habersiz ve rastgele ziyaretlerle, yapılan uygulamaların performansı ölçülüyor. Eğer sonuçlar beklenen değerlerde çıkmaz ise müteahhitler sorumlu tutularak gerekli iyileştirmeleri yapmaları zorunlu kılınıyor. Müteahhitlerin gereklilikleri yerine getirmeme durumunda ev sahiplerinin taleplerini karşılayıncaya kadar yapılacak ödemelerin durdurulması söz konusu olabiliyor. Eğer müteahhit halen gereklilikleri yerine getirmemeye devam eder ve yönetim tarafından haksız bulunursa, bir daha her hangi bir PACE projesinde görev alamaması söz konusu olabiliyor.

Kredi teşvik programından sadece ev sahipleri ve müteahhitler değil, aynı zamanda hükümette büyük bir avantaj sağlıyor. Yeni bir istihdam alanı yaratılarak işsizlik oranı düşürülmesine büyük katkıda bulanan PACE, her 100,000 evde gerçekleşecek renovasyonun 10,000’den fazla mesleğin yaratılacağı tahmin ediliyor. Tamamen isteğe bağlı bir program olmasından dolayı, yeterli maddi olanağa sahip ev sahiplerinin uygulayacağı programda kredi borçlanması durumu ortadan kalkıyor. Ayrıca yönetimlerin uzun vade­­­de koydukları enerji verimliliği ve karbon salımı azaltma gibi hedeflere kolayca ulaşılması sağlanıyor.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)