EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Zirve Konuşmacılarından PhIlIppe Cousteau, Jr.

PhIlIppe Cousteau, Jr. kendini "kaşif, sosyal girişimci ve çevre savunucusu" olarak tanıtıyor ve ekliyor "görevim, insanların dünyayı değiştirmek için içlerinde zaten var olan yeteneği ve umudu keşfetmelerine yardımcı olmak."

18-19 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’nin ana konuşmacılarından biri Philippe Cousteau, Jr.

Cousteau, hem çevre ve sosyal sorumluluk alanlarında, bugüne kadar gerçekleştirdiği yenilikçi ve başarılı projeleriyle adından söz ettirmiş biri, hem de kendisini gezegenimizin farkına varmaya, araştırmaya adamış ve ünü tüm dünyaya yayılmış, çevre konusunda markalaşmış bir ailenin varisi.

Büyükbabası, Jacques-Yves Cousteau -nam-ı diğer Kaptan Cousteau’yu daha çok denize ait doğal kaynakları koruma yanlısı bir kaptan olarak tanıyoruz. Cousteau, modern otonom dalgıç giysisinin (aqua-lung) icatçılarından ve sualtı yaşam kamplarının geliştiricilerinden olan bir bilim adamı, Legion d’Honnor ünvanı almış bir deniz subayı, sayısız sualtı belgesel ve filmlerine imza atmış iki Oscar’lı bir sinema yönetmeni. Aynı zamanda, ticari balina avına kısıtlama getiren ve denizaltına atılan nükleer atıkların boşaltılmasının durdurulmasına yönelik yasaların çıkarılmasında rolü olan bir çevre savunucusu ve yine Fransa’nın, Pasifik’te nükleer denemelere tekrar başlaması üzerine; Gelecek Kuşakların Hakları Divanı Sekreterliği görevinden istifa edecek kadar duyarlı bir aktivist.

Babası, Philippe Cousteau Sr., özellikle okyanuslardaki çevresel sorunları konu alan belgesellerin yapımcısı, farklı kültürlerin ve dillerin doğayla olan uyumunu araştırmış bir kaşif ve aqua-lung ile sualtına dalan ilk profesyonel dalgıç.

Philippe Cousteau, Jr., kişisel web sayfasında kendini “kaşif, sosyal girişimci ve çevre savunucusu” olarak tanıtıyor ve ekliyor “ görevim, insanların dünyayı değiştirmek için içlerinde zaten var olan yeteneği ve umudu keşfetmelerine yardımcı olmak. “ Bu yolda ilerlerken yaptıkları ise kartvizitine sığamayacak kadar çok.

Cousteau, yaptığı işler süresince bu tarz projelerin bireysel bağışlarla gerçekleşemeyeceğinin, bu yatırımların çok kısıtlı kaldığının farkına varmış ve bu amaçla GlobalEcho Foundation’ı kurmuş.

Global-Echo Foundation, amacı itibari ile küresel ölçekte karşılaşılan kaynak yaratma sorununa değişik bir yaklaşım getiriyor. Finans ortakları olan AdvisorShares Investments, LLC sponsorluğunda, bir çeşit borsa yatırım fonu (EFT) gibi kullandığı kaynağın getirisini uygulanacak diğer projeler ile yatırımı yapan geniş ölçekli müşteriler arasında bölüştürüyor. Böylece ekoloji ve sosyal girişimcilik projelerine yapılan yatırım düşük faizli bir kredi borçlanması halini alıyor. Bu sosyal sorumluluk EFT’leri geleneksel bir fon gibi, birbirine benzeyen kurumsal ve kişisel tüm yatırımcılara da açık hale getiriliyor. Fon yöneticileri, GlobalEcho’nun bu varlığını yalnızca sosyal ve sürdürülebilir esaslarla işlerini yürüten şirketlere yatırım olarak kullanma esasını gözetiyorlar.

Bunun yönetilebilmesi içinse üç tane anahtar alan belirlenmiş. Bunlardan ilki kadın ve çocuklara destek amacı gütmek. Cousteau, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki en iyi yatırımın kadınlar olduğunu çoğu konuşmasında vurguluyor. Kadınların okutulup eğitilmesinin nüfus sorunlarını çözeceğine ve çocuklarını nasıl eğiteceğini bilen kadınları yaratacağına inanıyor. Bu da yalnızca ekolojik alanda değil tüm alanlarda farkındalık sahibi bir nesil yetiştirmek adına atılmış büyük bir adım oluyor. İkincisi küçük işletmelerin bu yatırımlarla gelişmesine ve piyasada yer almasına olanak sağlamak. Sonuncusu ise küresel çerçevede ekolojik sürdürülebilirlik alanında eğitime destek vermek.

Bu son madde Cousteau için özellikle önemli. Yaptıklarını araştırdığınızda bunu anlamak çok da zor olmuyor. 2000 yılında kız kardeşi Alexandra Cousteau ile beraber kurdukları EarthEcho International’ın amacı gençlik bazlı bir oluşumla çevre sorunlarına dikkat çekmek. CEO’su olduğu EarthEcho International projelerini, parlak bir gelecek yaratmak için gençlerin ilgisini bu tip eylemlere ve hareketlere çekmek olduğunun ve onlara bu alanlarda yetki vererek farkındalık yaratılabildiğinin bilincinde olarak gerçekleştiriyor.

EarthEco International’ın gerçekteştirdiği ve gerçekleştirmekte olduğu projeler can alıcı, eylem çağrıları niteliğinde.

“Water Planet Challenge” özellikle su odaklı projelerle yerel ölçekte ekolojik değişimleri başlatabilmek için gençlere olanak sunuyor. Bu online program sayesinde, ufak gibi gözüken ancak köklü değişimlerin ilk adımları niteliğinde olan projelere gerekli bilimsel, ekolojik araç ve gereçleri, kaynakları kuruluş sağlıyor. Orta okul ve lise öğretmenlerine veya bu konuda bir şeyler yapmak isteyen gençlere bu imkânlar sunuluyor. EarthEcho International, yerel ölçekli bu projelerle 2 yılda 1 milyon insana ulaşmayı hedefliyor.

“Big CleanUP”-Büyük Temizlik, bu eylemlerin uzun soluklu olanlarından biri. Okyanuslarımızın korunmasında gençlerin görev almasını amaçlayan oluşum, yine orta okul ve lise düzeyindeki öğrencilerin kendi temizlik takımlarını oluşturarak bölgedeki deniz ekosisteminden plastiklerin ve diğer katı atıkları toplamasını, ardından da bunların datalaştırılıp etkilerinin ölçülerek raporlandırılmasını kapsıyor. Kazanan takım da okuluna ödülünü götürmüş oluyor.

Kuruluş en ilginç projelerinden birisini ise geçtiğimiz yaz Charleston, Güney Carolina’da gerçekleştirmiş. “STREAM Citizen Journalism Institute” adı altında öğrencilere 3 günlük bir eğitim verilmiş. Bu sürede, ciddi ve yerel ekolojik olayların, küresel etkileri bakımından incelenmesi; ulusal ve uluslararası medya, bilim ve haber kaynaklarının doğru bir şekilde analiz edilebilmesi ve eldeki verilerle hazırlanan, kaliteli ve güvenilir haberlerin sosyal, yazılı ve dijital medyada değerlendirilmesi hakkında eğitimler verilmiş. Böylece gençlerden, her türlü çevresel olayı güvenli bir biçimde raporlayacak ve haberleştirecek ve hatta bunu kamuya sunabilecek nitelikte ‘gazeteci vatandaşlar’ yaratmak amaçlanmış. Bu organizasyonun şubelerini dünyanın her yerine yayma amacındaki çalışmalar da başlamış. “Gençliği ‘Vatandaş Gazetecisi’ olarak görevlendirmek, onlara her yanı okyanuslarla çevrili gezegenimizin ivedi çevre meselelerine sürdürülebilir çözümleri geliştirmek için gerekli, hem şu anda hem de gelecekte kullanabilecekleri bir araç vermektedir.” diyor Cousteau.

Yaptıkları bu güzel işleri düzenli olarak yaptıkları workshoplarla da destekliyorlar. Daha fazla bilgi almak için http://earthecho.org sitesini incelemenizde fayda var. Siteden EarthEcho ile iletişime geçebiliyor, projelere katılabiliyor, bilgi alabiliyorsunuz.

“Farkındalıktan sonra eylemin gelmediği; eylemin verdiği ilham ile farkındalığın oluştuğu” fikrini, “ağaç yaşken eğilir” mantığıyla birleştirerek oluşturduğu bu sosyal platformlarla öğrenci ve öğretmenlere ulaşmayı hedefliyor Cousteau.

Cousteau eş zamanlı olarak, babasının işini devam ettirdiği stratejik çevre tasarım, geliştirme ve pazarlama şirketi olan Azure Worldwide’ın aktif ve kurucu ortaklarından. Gezegeni onarmak ve korumak için, gençlere eylemde bulunabilecekleri yetkiyi vermek ve ortamı hazırlamak amacındaki, 2007’de kurulan şirket kar amacı gütmeyen EarthEcho International’ın doğal bir uzantısı olarak nitelendirilebilir. Azure Worldwide’ın projeleri yeşil alan tasarım ve planlamasından eko-turizme oradan da yeni medya platformlarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleşiyor. Cousteau’nun eğitime olan inancı buradaki projelerine de yansımış.

Bunun en güzel örneklerinden biri “The UVA Bay Game”. 2010 yılında, şirketin stratejik ortaklığını yaptığını Virginia Üniversitesi bünyesinde, bireylerin ve toplumların hassas su kaynakları üzerindeki etkisinin, temsili bir alan üzerinden incelenmesini sağlayan devrim niteliğindeki interaktif bu oyuna geliştirici ve tanıtımcı rolünde destek vermiş ve vermeye de devam ediyor. “Eğitici yaşam oyunu” diye nitelendirdikleri, The Bay Game, yeni koşullara göre güncellenebilen ve su havzası yönetimi ile ilgili farkındalık yaratıcı bir program. Öyle ki 2011 yılındaki ikinci güncellemeye IBM destek vermiş.

Oyunda Chesapeake Körfezi havzalara ayrılmış durumda ve siz seçtiğiniz herhangi bir havzada çiftçi, şehir plancısı, balıkçı ve hatta yerel politikacı olabiliyorsunuz. Bölgenizdeki geçim kaynakları ve otoriter düzenlemelerle ilgili kararları almak sizin elinizde. Ve çıktı olarak düzenli bilgi akışıyla bu karar ve düzenlemelerinizin kendi işlerinize ve gelirlerinize, bölge ekonomisine ve havzanızın sağlığına nasıl etkileri olduğunu görebiliyorsunuz. Havzalar tek tek iyileştirildikçe, tüm körfezin de iyileştiği görülebiliyor.

Çok farklı disiplinlerden insanları bir araya getirdikleri takımlarla oynamaya başladıklarında, herkesin önce bireysel olarak ilerlemeye çalıştığını ancak havzanın gidişatı ile ilgili veriler akmaya başladıktan kısa süre sonra işbirliğinin hızlandığını görmüşler. Politikacılar,balıkçılar, çiftçiler ve şehir plancılar ortaklaşa ve verilere dayalı kararlar almaya başlamışlar. Ekolojik, politik ve sosyal platformlar ve yetkiler bir araya gelince de yeni yaklaşımlar ve bunun sonucunda da sorunlara yenilikçi çözümler üretilmiş.

Oyun hala geliştiriliyor, küresel ölçekte yeni havzalar ekleniyor ancak, şimdilik yalnızca o bölgedeki enstitü ve üniversitelerde oynanabiliyor.

Tüm bu yapmış oldukları, yaptıkları ve yapacaklarıyla Philippe Cousteau, Jr. kendisine biçilen, ‘kaşif, girişimci ve çevre savunucusu’ sıfatlarından çok daha fazlasını hak ediyor. 2010’da Cathryn Berger Kaye ile beraber kaleme aldıkları “Going Blue, A Teen Guide to Saving Our Oceans, Lakes, Rivers & Wetlands” kitabı ise 2011’de Learning Magazine tarafından ‘Öğretmenlerin Seçimi’ (Learning Magazine's 2011 Teachers' Choice Award for the Family)ödülüne layık görülmüş. Yine 2010’da ABD’de galası yapılan BBC belgesel serisi olan “Oceans Blue”nun da sunuculuğunu üstlenmiş. İnsanların dikkatini çekebilmek için medyanın çok güçlü bir silah olduğunu bilen Cousteau, kitapların, filmlerin ve sosyal medyanın yanısıra, takımıyla birlikte gerçekleştirdiği ve Discovery Channel, CNN, Animal Planet gibi kanallarda gösterilen belgesel dizilerini de kullanarak küresel çevre problemlerine dikkat çekmek ve bir farkındalık yaratmak niyetinde. Cousteau, CNN International’da özle muhabirlik yapıyor, ekolojik belgeseller ve hikayeler hazırlıyor. Aynı zamanda Discovery’nin Animal Planet kanalında Okyanus muhabirlerinin başı, burada da çeşitli denizlere ve problemlerine ekolojik açıdan odaklanıyor.

Cousteau’nun yaptıklarına gıpta edip onları alkışlamak elbette ki önemli ancak, onun da varmak istediği asıl nokta gezegenimizin farkına varmak ve onu korumak adına eyleme geçmemiz gerektiği.

Zaten şimdi değilse ne zaman?

KAYNAKLAR

* http://philippecousteau.com/* http://earthecho.org/* http://www.globalechofoundation.org/* http://www.cousteau.org/about-us/jaques* http://www.virginia.edu/vpr/sustain/BayGame/İmajlar: *https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151111862981977&set=a.439134286976.235446.275270926976&type=1&theater*https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150164870206977&set=a.439134286976.235446.275270926976&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-da.akamaihd.net%2Fhphotosaksnc6%2F210759_10150164870206977_5964383_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-aksnc6%2F215814_10150164870206977_ 5964383_n.jpg&size=2048%2C1365*http://www.cy2012.eu/en/news/feature-an-ode-to-the-sea*http://www.oneworldoneocean.com/video/entry/introducing_the_ocean_elders


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)