EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

III.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi: Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler

III.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi (3rd International Conference of Urban Studies): Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler  26-28 Ekim 2018 tarihinde Strazbourg / Fransa'da düzenlenecek.

Sürdürülebilirlik olgusu günümüzde, sosyal, ekonomik, çevresel çok boyutlu küresel bir paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir kentler", "kentlerde sürdürülebilirlik" kavramlarının uluslararası ve ulusal platformlarda sıkça tartışılması, sosyal, ekonomik ve çevresel sorumlulukları giderek arttırmakta ve kentliden yerel yönetimlere, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kentin tüm paydaşlarına pek çok önemli sorumluluk yüklemektedir. Özellikle ideal bir yerel yönetimden bu konuda önemli politikalar üretme ve bunları teşvik etme, destekleme, birlikte üretme, uygulama, ölçme, izleme, denetleme sorumlulukları beklenmektedir. "Sürdürülebilir kentler", "akıllı kentler" gibi kavramlarının öne çıktığı günümüz dünyasında daha yaşanabilir, daha güvenilir, daha erişilebilir, daha iyi bir çevre ve sosyal yaşam için, kentlinin isteklerini dikkate alan, kentli ile bütünleşen, kentin öncelikli problemlerini belirleyip rasyonel çözüm araçları geliştiren, bilgiye erişimde hız ve şeffaflık sağlayan; şeffaf, katılımcı, sürekli üreten yerel yönetimlerin öne çıkması iyi bir yönetim/yönetişimin koşulu olduğu unutulmamalıdır. III. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ’nde “Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetim(ler)” ana teması etrafında tartışmalara yer verilerek geleceğin kentine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Kongre Temaları
• Kentsel sürdürülebilirlik ve yerel yönetimler
• Sürdürülebilir katılımcılık ve yönetim
• Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik
• Sürdürülebilir kent planlaması
• Planlamada sürdürülebilirliğin yasal ve yönetsel boyutları
• Sürdürülebilir mimarlık
• Sürdürülebilir peyzaj planlaması 
• Sürdürülebilir kentsel dönüşüm
• Tarihi alanlarda sürdürülebilir koruma
• Sürdürülebilirlik ve akıllı şehirler
• Planlamada akıllı ve yeşil teknolojiler
• Kentsel kalkınma ve sürdürülebilirlik
• Kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik
• Metropoliten alanlarda sürdürülebilirlik 
• Kentsel ve çevresel haklar
• Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik
• Sürdürülebilir kentler ve ölçülebilirliği
• Sürdürülebilir yerleşme tasarımı ve akıllı binaların yansımaları
• Sürdürülebilir ulaşım ve lojistik
• Kent içi ulaşımda sürdürülebilirlik ve toplu taşıma
• Kentlerde sürdürülebilir enerji kullanımı ve yönetimi
• Katı atık yönetimi
• Sürdürülebilir teknik altyapı planlaması
• Yeşil Ekonomi ve kentsel sürdürülebilirlik
• Bilişim teknolojileri ve sürdürülebilirlik
• Çevresel etki yönetimi ve akıllı yer seçimi

Kongre Takvimi
Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması: 1 Ocak 2018

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 1 Haziran 2018

Erken Kayıt: 1 Temmuz 2018 ve öncesi

Geç Kayıt: 2 Temmuz 2018 - 1 Eylül 2018 tarihleri arası

Kongre Programının Açıklanması: 15 Eylül 2018

Kongre Tarihi: 26-27-21 Ekim 2018


Yorumlar

Dilek DURAK 10 Nisan 2018

Sn Editör Kongrede kabul edilmiş olan bildirilerin bildiri kitapçığında basımı ne zaman gerçekleşecektir. Doçentlik şartı olduğu için sormaktayım. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dileklerimle

Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)