EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

​LEED Neighborhood Sertifikasyon​ Çalışmaları​

Piyalepaşa projesi kapsamında Tüm Yerleşke ölçeğinde LEED for Neighbourhood Development sisteminde altın seviyesinde sertifikasyon hedeflenmektedir. 

LEED -ND (LEED for Neighborhood Development) sisteminde kentsel alanlarda çevreye verilen zararın azaltılması ve bu alanlarda yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Binalar ile ilgili su ve enerji verimliliği gibi yeşil bina özelliklerinin değerlendirilmesinin yanı sıra akıllı büyüme ve planlı kentleşme stratejileri değerlendirilmektedir. Bu stratejiler doğrultusunda alternatif ulaşım çözümlerinin geliştirilmesi, farklı gelir grupları için konut alternatiflerinin sunulması, kompakt-yürünebilir kent dokusunun oluşturulması hedeflenmektedir.

Emre Ilıcalı, Altensis

LEED ND ölçeğinde projeler 5 alt başlık altında değerlendirilmektedir:

• Lokasyon ve Bağlantı • Çevre Modeli ve Tasarımı • Yeşil Altyapı ve Binalar • İnovasyon • Yerel Önem Sırası

PİYALEPAŞA projesi kapsamında Tüm Yerleşke ölçeğinde LEED for Neighbourhood Development sisteminde Altın seviyesinde sertifikasyon hedeflenmektedir. Ayrıca, ofis ve otel binalarında LEED New Construction sistemine göre Altın seviyesinde sertifika alınması hedeflenmektedir. 

Bu amaçla, sürecin başından bu yana proje paydaşları ile çeşitli hedef ve strateji belirleme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar tüm planlama, projelendirme ve inşaat sürecinde de devam etmektedir. Bu sayede  LEED sertifikasyonu sürecinin belirlenen hedeflere, en optimum yoldan ulaşması sağlanacaktır. Çevre dostu binalar konusunda gerek yurtiçinde, gerekse de yurtdışında çalışmış LEED akredite uzmanlara sahip ALTENSİS firması bu projenin LEED danışmanlık ve proje yönetimi hizmetlerini yürütmektedir. Hedeflenen LEED sertifikasının alınabilmesi için PİYALEPAŞA İstanbul Projesi kapsamında uygulanması öngörülen sürdürülebilirlik stratejilerinden bazıları  şöyledir:

• Proje arazisinde daha önceden yapılaşma olduğu için bu projede herhangi bir doğal yaşam alanı, sulak alan-su kaynakları ve habitat zarar görmemiştir.

• Proje alanının gelişmiş çevrede bulunması ve toplu taşıma duraklarına yakınlığı sayesinde araç kullanımına bağlı emisyon üretiminin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.

• Proje çevresindeki kavşak ve yol bağlantıları ile mevcut iş ve sosyal imkanlarla bağlantı sağlanmaktadır.

• Proje ofis, konut ve AVM fonksiyonlarını barındırması ile konut sakinlerinin sosyal donatılara ve iş imkanlarına yürüme mesafesinde olması sağlanmıştır. 

• Bina arazisinde, inşaat esnasında ve sonrasında doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat edilecektir. Yerel ve adapte olmuş bitkiler seçilerek, su tüketiminin ve kimyasal gübre kullanımının en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.

• Yapılaşmanın altyapıya ve özelikle yağmur suyu şebekesine getireceği yükün en aza indirgenmesi için sert zeminlerde mümkün olduğunca geçirgen yüzeyler kullanılacaktır. Ayrıca yağmur sularının toplanarak peyzaj sulamada kullanılması planlanmaktadır. 

• Isı adası etkisini azaltmak için tüm çatılarda ve teraslarda SRI değeri yüksek açık renkli çatı kaplama malzemeleri kullanılacak ve otopark alanları bodurum katlarda konumlandırılacaktır.

• Proje alanında kamuya açık rekreasyon alanları ve sosyal donatılar sağlanacaktır.

• Araç ve yollarının etrafında ağaçlandırma yapılarak gölgeleme sağlanacaktır. Araç ve yaya yolu genişlikleri bina yüksekliklerine göre optimize edilecektir.

• Farklı konut tipolojileri sağlanarak farklı gelir grupları için konut imkanı sağlanacaktır.

• Yağmur sularının toplanarak bahçe sulamada tekrardan değerlendirilmesi ile su tasarrufu konusunda önemli bir adım atılacaktır. Otelde duşlardan ve lavabolardan gelen gri su rezervuarlarda kullanılarak şebeke suyu kullanımı önemli ölçüde azaltılacaktır.

• Ayrıca tüm binalarda kullanılacak su armatürleri ve vitrifiyelerde su tasarruflu olma özelliği aranacaktır. Bu seçimlere EPA (Environmental Protection Agency) standartları göz önünde bulundurulacaktır. Bu yapılan uygulamalar ile binanın su tüketiminin EPA standardına oranla en az % 20 daha verimli olması hedeflenmektedir. 

• Proje kapsamında kullanılan tüm aydınlatma ve mekanik sistemlerde enerji verimliliği ön planda tutulacaktır. Amerikan enerji verimliliği standardına (ASHRAE 90.1) uygun olarak tasarlanmış sistemlerin enerji sarfiyatları, yapılacak bilgisayarlı enerji modellemesi sonucunda değerlendirilecektir. 

• İnşaat esnasında oluşacak atıkların geri dönüşümü ile ilgili kapsamlı bir atık yönetim planı hazırlanmakta ve çıkan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmektedir.

• Binada inşaat esnasında iç mekanlarda kullanılacak yapı kimyasalları, (boya,astar,macun v.s.) içeriğindeki VOC ( uçucu organik zararlı bileşik) oranların en az olanlarından tercih edilecektir.Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)