EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

​Düşük Emisyonlu Ürünler Sürdürülebilir Bina Üretmenin Temel İlkesi ​

Günümüzün büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz kapalı ortamlar bazen düşündüğümüz kadar da güvenli olmayabiliyor. Araştırmalar iç ortam hava kirliliğinin dışarıya göre 2 ila 5 kat hatta bazen 100 kata kadar daha kirli olduğunu gösteriyor. 

Kimyasal maddeler ve kirleticilerle dolu bir dünyada, hava kalitemizi koruyarak mücadele etmek oldukça zor. Kirlilik denildiğinde ilk akla gelen fabrika bacalarından çıkan siyah duman olsa da kendimizi güvende hissettiğimiz kapalı ortamlar da sağlığımızı tehdit ediyor. Kendimizi en güvende hissettiğimiz yerler; evimiz, okulumuz ya da iş yerimiz... Peki gerçekten bu mekânlarda güvende miyiz? Günümüzün büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz kapalı ortamlar bazen düşündüğümüz kadar da güvenli olmayabiliyor. Araştırmalar iç ortam hava kirliliğinin dışarıya göre 2 ila 5 kat hatta bazen 100 kata kadar daha kirli olduğunu gösteriyor. 

Bu gözle görülemeyen tehlike, canlı sağlığını tehdit ediyor. Son yıllarda değişen tüketim alışkanlıkları ve hastalıklardaki artış sebebiyle neredeyse herkes yediğini, içtiğini, giydiğini sorgular oldu. Ama ya soluduğumuz hava... Çoğu insanın zamanının %90’ını kapalı ortamlarda geçirdiği gerçeği ve ABD Çevre Koruma Ajansı’nın ortalama bir insanın kimyasal maruziyetinin % 72’sini evde aldığı tahmini, iç mekân hava kalitesinin ne derece önemli olduğunu ortaya koyuyor. 

İnsanlar kapalı ortamlardaki kimyasal maddelere; yutma, dermal emilim ve inhalasyon şeklinde maruz kalıyor. Ancak bu maruziyet en yoğun olarak inhalasyon yani soluk alıp verme anında, solunan hava ile gerçekleşiyor. Soluduğumuz ve havada bulunan kimyasallar genellikle uçucu organik bileşikler, VOC’ler (Volatile Organic Compounds) olarak adlandırılıyor. 

En büyük sorumlu VOC

VOC, birçok maddeyi kapsayan geniş bir sınıflandırma. VOC’lar uçucu yani oda sıcaklığında buharlaşıyor  ve iç mekân hava kalitesini olumsuz yönde etki ediyor.Başlıca VOC kaynakları; mobilyalar, inşaat malzemeleri ve diğer ev - ofis ürünleri de dahil olmak üzere iç ortamlarda kullanılan ürünler. 

İç mekânda herhangi bir zamanda 50 ilâ 100 çeşit ayrı VOC bulunabiliyor. Bazıları çok düşük seviyelerde ve sadece kötü kokulara sebep olurken, bazıları son derece zararlı etkilere neden olabiliyor. Tahriş edici özelliğe sahip olan VOC’lar, baş ağrısı, göz, burun ve boğaz tahrişinin, baş dönmesinin başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Belirli VOC’lere uzun süre maruz kalmak ise kronik hastalıklara ve çok daha ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebiliyor. 

GREENGUARD sertifikası bir ürünün düşük emisyona sahip olduğunu ispatlayarak daha sağlıklı iç mekânlar yaratılmasına katkı sağlar. GREENGUARD sertifikasına sahip ürünler UL’in akredite laboratuvarlarında test edilir ve her yıl bu testler tekrarlanır.

İç ortamlarda bulunan VOC’lerin çoğunluğu; inşaat malzemeleri, iç mekân mobilyaları, temizlik malzemeleri, tüketim ürünleri, yemek pişirme, hobiler, temizlik, iç tadilat ve pestisit uygulamaları gibi süreçlerden kaynaklanıyor. Washington’daki East Campus Plus Programının bir parçası olarak yürütülen çalışmaların sonuçları, inşaat sonrasında büyük bir ofis binasında bulunan VOC’lerin yüzde 96’sının, binayı inşa etmek için kullanılan malzemelerden kaynaklandığını gösteriyor.

Yapılarda en iyi iç mekân hava kalitesini sağlamanın yolu ise kaynak kontrolünden geçiyor. İç mekân hava kalitesine odaklanmanın üç yolu var. Bunlardan ilki bina içindeki havayı temizlemek için belli aralıklarla havalandırma yapmak. İkincisi, havada bulunan potansiyel zararlı madddeleri havadan alan filtreleme sistemi. Üçüncüsü ve en önemlisi ise, eve getirdiğiniz potansiyel VOC’ları kontrol eden kaynak kontrolü.

UL Environment nedir?

UL Environment çevre açısından tercih edilebilir ürünler, servisler ve organizasyonların büyümesi ve gelişmesini destekleyerek küresel sürdürülebilirlik, çevre sağlığı ve güvenliğini geliştiriyor. Kurum, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardım ediyor ve müşterilerin, şartnamelerin, perakendecilerin, hükümetlerin ve tüketicilerin güvenilir ürün bulmalarına yardımcı oluyor. UL Environment çevresel talep onayları, çok nitelikli ürün sertifikaları, çevresel ürün beyannameleri, bina içi hava kalitesi sertifikaları, ürün salınım testleri, örgütsel sürdürülebilirlik sertifikaları ve danışmanlık servisleri sunuyor. 

Sürdürülebilir Ürünler Rehberi UL Environment tarafından sağlanan ücretsiz bir kaynak. Bu rehberde, GREENGUARD ve ECOLOGO sertifikasi dâhil olmak üzere UL Environment sertifikası/onayı elde eden tüm ürünler listeleniyor. 

GREENGUARD sertifikası, gönüllülük esasına dayalı, 3.şahıslar tarafından onaylı, tarafsız bir sertifikasyon sistemidir. Bütün iç mekân ürün üreticileri ve tedarikçileri bu sertifikadan faydalanabilmektedir.

GREENGUARD Sertifikası Nedir?

 GREENGUARD sertifikası; ürünün bir örneğinin dünyanın en katı kimyasal salınım gerekliliklerine uymak için bilimsel testlerden geçtiğini ifade eder. Bu sertifika bina içi hava kirliliğini ve havada olası kimyasallara maruz kalınmasını azaltmaya yardımcı olur.

İç ortamda insan sağlığını tehlikeye sokmayacak seviyede kimyasal salımı gerçekleştiren malzemelerin kullanımını hedefleyen GREENGUARD sertifikası en kapsamlı sürdürülebilir bina programları ve kanunlar tarafından tanınmış dünya çapında kabul edilen bir sertifikadır.

GREENGUARD Sertifika Süreci Nasıldır?

İç mekânlarda geçirilen süreyi hesaba katacak olursak iç hava kalitesini arttırmak insan sağlığı için yaşamsal değer taşır. İşte bu noktada iç mekânlarda, sağlıklı ve güvenli olduklarını belirlemek üzere 10.000’den fazla kimyasal maddeyi test eden GREENGUARD sertifikalı ürünlerin uygulanması önem taşımaktadır.

GREENGUARD Sertifikası iç mekânlarda kullanılan özellikle yapı malzemeleri, bitiş malzemeleri, mobilya, temizlik malzemeleri ve elektronik ekipmanlar içindir. 

Greenguard sertifikasına sahip olan şirketler, sürdürülebilirlik iddialarında bulunduklarında daha fazla güvenilirlik sağlarlar.

GREENGUARD sertifikası bir ürünün düşük emisyona sahip olduğunu ispatlayarak daha sağlıklı iç mekânlar yaratılmasına katkı sağlar. GREENGUARD sertifikasına sahip ürünler UL’in akredite laboratuvarlarında test edilir ve her yıl bu testler tekrarlanır.

Bir ürünün değerlendirme süreci bağımsız ve şeffaf bir şekilde gerçekleşir. Üretici firma ürününü GREENGUARD analizi için sunduğunda, ürün UL laboratuvarında teste tabi tutulur. Ürünün testte başarısız olması durumunda, hangi kimyasalın buna sebebiyet verdiği raporlanır. Böylelikle üretici firma salımın kaynağını tespit ederek, ürün iyileştirmesi sağlama fırsatı yakalamış olur.

Ürünler testi başarı ile geçerse, GREENGUARD veya GREENGUARD Gold sertifikasına sahip olur.
Ürünlerin test edildiği bileşikler 
aşağıdaki gibidir;

• Toplam uçucu organik bileşikler (TVOC)
• Formaldehit
• 300’den fazla VOC için sağlık bazlı limit değerler (CREL/TLVs)

Bir ürünün GREENGUARD sertifikasını elde edebilmesi için, her bir ürünün simüle edilmiş kullanım sırasında kimyasal ve ürün salımları için titizlikle test edilir ve kurulumun 7 ilâ 14 gün süresince izin verilen emisyon seviyelerini karşılaması gerekmektedir.
 
Greenguard sertifikasına sahip olan şirketler, sürdürülebilirlik iddialarında bulunduklarında daha fazla güvenilirlik sağlarlar.

Bu sertifikasyona ulaşmak için ürünler saha onaylı ve performansa dayalı standartları karşılamalı ve yeterlilik kazanacak ürün ve materyaller için, iç mekân kullanımı esnasında düşük kimyasal ve partikül emisyonlarının kullanımını kanıtlamalıdır. Ama bu da yeterli olmamaktadır. Greenguard sertifikasını korumak için, tüm ürünlerin, 10.000’den fazla tekil uçucu organik bileşik veya VOC’lar için yıllık olarak test edilmesi gerekmektedir.

GREENGUARD Test yöntemi

Çevresel Dinamik Oda Testi

Tüm ürünler, belirli ürün türleri için geliştirilmiş ve tanımlanmış yöntemler izlenerek dinamik çevre odalarında test edilir. 

Maruziyet Modellemesi

Ölçülen emisyon seviyeleri, bir kişinin gerçekten nefes alacağını temsil eden hava konsantrasyon seviyesine dönüştürülür. Bu konsantrasyonlar, ürünün kullanım amacı, ürün miktarı, iç hava koşulları, bina hacmi ve temiz hava değişim oranı dahil olmak üzere tüm koşullar dikkate alınır.

GREENGUARD sertifika programının iki çeşidi bulunur.

Sertifikanın iki türü var: GREENGUARD sertifikası ve GREENGUARD Gold sertifikası. GREENGUARD Gold sağlığı temel alan ek kimyasal kriterlerini de içerir, ürünlerin okul ve sağlık hizmet binaları gibi çevrelerde rahatlıkla kullanılabilmesi için düşük seviyelerde VOC salınımında bulunduklarını garantiler. GREENGUARD Gold sertifikalı ürünler aynı zamanda Kaliforniya Kamu Sağlığı Departmanı’nın “Çevre Odaları Yoluyla Bina İçi Kaynaklı Uçucu Organik Kimyasal Salınımının Test Edilmesine Yönelik Standart Metodu 1.1 (2010)” (Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from Indoor Sources Using Environmental Chambers) adlı yönergesinin gerekliliklerine de uygun olmak zorundadır.

Binalarda GREENGUARD Sertifikalı ürünlerin kullanımı ile;

• Daha sağlıklı ve güvenli iç mekânlar, dolayısıyla daha mutlu ve sağlıklı insanlar olur. 

• Yeşil bina sertifika sistemlerinde kredi kazanılmasına katkı sağlar. GREENGUARD Sertifikasyonu, 400’den fazla yeşil bina kodu, standardı, yönergesi, satın alma politikaları ve derecelendirme sistemleri tarafından tanınır.

• Koku ve sağlık sorunları oluşturan binaların yeniden yapılandırılması maliyetini ortadan kaldırır. 

• Kullanıcılar, yaşadıkları yerlerde kullanılan ürünlerin daha iyi iç mekân hava kalitesine katkıda bulunduğunu bilmenin rahatlığını yaşar.

GREENGUARD Sertifikası’ndan Kimler Faydalanabilir?

GREENGUARD sertifikası, gönüllülük esasına dayalı 3.şahıslar tarafından onaylı, tarafsız bir sertifikasyon sistemidir. Bütün iç mekân ürün üreticileri ve tedarikçileri bu sertifikadan faydalanabilmektedir.
Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)