EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Sürdürülebilir Mega Şehirler İçin Basit Öneriler

İnsanlar şehir merkezlerinde ve mega kentlerde yaşama eğilimindedir. Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık %54’ü kentlerde yaşamaktadır ve 2050 yılında bu oranın %66 olması tahmin edilmektedir. Bu rakamlar ise şehirlerin farklı ihtiyaçlarının ortaya çıkacağını göstermektedir. Dolayısıyla şehir plancıları daha iyi şehirler yaratmak için harekete geçmelidir.

Şehirlerin olanakları planlanırken farklı parametrelerin değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu noktada göz önünde bulundurulması gereken önemli parametrelerden biri ise sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilir bir şehir, çevreye önemli ölçüde katkıda bulunabilir. 

Şehirlerde sürekli artan nüfusa bakıldığında sadece doğanın çıkarları için değil, o şehirde yaşayan insanların refahı için de çalışan çözümler üretmek çok önemli hale gelmiştir.

Dünyanın en büyük şehirlerinden bazıları, hem insanlara hem de çevreye fayda sağlayacak çözümler üretmektedir.

Sürdürülebilir bir şehir çevreye nasıl katkıda bulunabilir?

Her geçen gün mega kentlere göç eden milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını karşılamak zorlaşmaktadır. Kentlerde oluşan fazla nüfus beraberinde aşırı tüketim, kirlilik ve kaynakların tükenmesi gibi farklı çevresel ve sağlık sorunları yaratmaktadır .

Bu nedenle, günümüzde mega kentlerin sorunlarına çözüm bulma ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir.

Sürdürülebilir bir şehir olmanın kendine has avantajları vardır. Bir kentin sürdürülebilir olmasının faydaları özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir. CO2 emisyonlarının azaltılması

·                Gelişmiş enerji tüketimi

·                Etik tüketim kullanımında artış

·                Küçültme, yeniden kullanma ve geri dönüşüm konseptinin uygulanması

·                Halk sağlığı koşullarında iyileşme

Bir Şehir Nasıl Sürdürülebilir Olur?

- Kamu kaynaklarına erişim, bir kentin sürdürülebilir olması için ilk adımdır. Buna daha iyi hava kalitesi, güvenli sağlık merkezleri, kaliteli eğitim, toplu taşıma araçlarına kolay erişim, çöp toplama tesisi ve bu gibi birçok modern yaşam gereksinimi dahildir.

- Sürdürülebilir bir şehir, yenileme ve restorasyon yoluyla kültürel mirası ve kimliği korumalıdır. Bunun için parklar, caddeler, kentsel alanlar gibi kamusal alanların yanı sıra modern sulama ve atık yönetimi uygulamalarının yenilenmesine başvurulmalıdır.

- Sürdürülebilir şehirler, etik tüketimi, yerel gıda üretiminin yanı sıra sadece çevre dostu değil aynı zamanda yerel tedarik zincirlerini de destekleyen adil ticareti teşvik etmelidir.

- Ürünlerin geri dönüşümü ve sorumlu tüketimine önem verilmelidir. Bu, çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltacaktır.

- Her şehir farklıdır; bu nedenle, her bir şehri ayrı ayrı incelemek hayati öneme sahiptir.

- Şehrin gereksinimleri çeşitli unsurlar göz önünde bulundurularak belirlenmeli ve sürdürülebilirliği sağlamak için mümkün olan en iyi yol seçilmelidir.

Şehirlerin sürdürülebilir dönüşümü için 8 yenilikçi yöntem

1. Mevcut alanın kullanımını en üst düzeye çıkarmak

Mega kentlerin odağında mevcut olanların kullanımını en üst seviyeye çıkartmak olmalıdır. New York, Vancouver ve Glasgow gibi en büyük şehirlerden bazıları bu değişime öncülük etmektedir. Melbourne, tarihi binaların farklı amaçlar için kullanılmasına izin veren bir program başlatmıştır.  

2. Suyun akıllı yönetimini sağlamak

Suyun sürdürülebilirliğini sağlamak için sunulan akıllı su yönetimi modellerine geçilmelidir. Örneğin, suyun kontrolü ve yağmur suyunun toplanması için akıllı sensör sistemlerinin kurulması veya ağ sorunlarının tespiti, su tasarrufunda önemli bir rol oynayabilir.

3. Ağaç ekimi için sosyal ağınıza dokunmak

Günümüzde sosyal medyanın etkisi oldukça büyüktür ve o platformlarda yakalanabilecek insan sayısı oldukça fazladır. Bu araçları kullanarak bir ağaçlandırma seferberliği başlatmak tahminimizden daha fazla etkili olabilir.

Melbourne’da Urban Forest Visual adlı bir web sitesi yayına girmiş ve bu web sitesi, kullanıcılarının ağaç dikmesini sağlamakta ve bunu sosyal ağlarda paylaşmalarına imkan vermektedir. Bu uygulama oldukça başarılı olmuş ve kentin %22'si ağaç örtüsüyle kaplanmıştır. 2040 yılına kadar bu oranın iki katına çıkması beklenmektedir.

4. Hareketliliği artırmak

Mega şehirlerin en büyük sorunlarından biri olan trafik sorununa kalıcı çözümler üretilmeli, bireysel araç kullanımından önce toplu taşıma ve bisiklet kullanımı teşvik edilmelidir. Verimli ve güvenli bir toplu taşıma sistemine sahip olmak en iyisidir. 

5. Birlikte ısıtma, birlikte soğutma ve birlikte üretme

Enerji temininde yenilenebilir enerjilerinin tercih edilmesi sürdürülebilirliğin temel koşulları arasındadır.

6. Kent çiftliklerini teşvik etmek

Şehirlerde, yiyecek yetiştirmek için binaların çatıları ve duvarlar kullanılabilmektedir. Dolayısıyla şehirlere sebze ve meyve taşıma maliyeti azaltılabilir. Toprak gerektirmeyen hidroponik teknolojilerin kullanılması gıda sürdürülebilirliğini sağlamak için büyük bir potansiyel olabilir.

7. Paylaşımlı araç kullanımını teşvik etmek

Araç rotalarının yanı sıra bilgisayar veya akıllı telefon destekli trafik yönetimi, sıkışık bölgelerden geçerken zaman ve yakıt israfını azaltabilir.

Ek olarak, paylaşımlı araç kullanımını en üst düzeye çıkarmak hem enerjiden tasarruf sağlar hem de gereksiz park işgalinin önüne geçer

8. Akıllı elektrik direklerinin yaygınlaşması

Geleneksel sokak lambalarının LED lambalar ile değiştirilmesi mega şehirlerde bilgi sensörü ağı oluşturmak için fırsat anlamına gelir. Sensörler, hava kalitesi verilerini toplamak, trafiği izlemek ve suç riskini azaltmak gibi çeşitli verilerin toplanmasında yardımcı olacaktır.

Kaynak: interestingengineering.com sitesinde 6 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan Kashyap Vyas makalesinden özetlenmiştir.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)