EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Geri Dönüştürülmesi En Kolay Olan Malzemeler Nelerdir?

İnşaat endüstrisi, dünyadaki doğal kaynakların tüketiminin % 75'inden sorumlu. Taş, kum, demir ve başka çok sayıda sınırlı kaynak inşaat pazarına tedarik edilmek üzere büyük miktarlarda kullanılıyor. Ayrıca şantiyelerde de inşaattan, yıkımdan ya da yeninden yapılandırmadan kaynaklı ciddi miktarda atık üretimi söz konusu. Örneğin Brezilya’da inşaat atığı, belediyenin toplam katı atığının %50’si ile %70’ini oluşturuyor. Bu atık düzgün bir şekilde imha edilmiyor onun yerine katı atık sahalarına ya da çöplüklere bırakılıyor ve dolayısıyla resmi olmayan atık alanlarının ortaya çıkmasına neden olup, belediyenin temizleme sistemlerine ilave yük oluşturuyor.

Oysa daha fazla özen gösterilse bu atık olağanüstü bir geri dönüşüm potansiyeline sahip. Doğru yere bırakılıp, doğru bir işlemden geçse bu malzemeler rahatlıkla tüketilen kaynakların yerini alıp yeni binaların inşasında kullanılabilir. Geri dönüştürülmüş atıklar da geleneksel inşaat malzemeleri ile kıyaslanabilecek kadar kalitelidir.

Geri dönüşüm, atılan malzemelerin üretim döngüsüne kazandırmak için yeniden kullanılması işlemidir. Bu süreç hammadde tüketimini azaltır, toplam atık hacmini azaltır ve binlerce insan için iş imkânı anlamına gelir. Süreci başlatmak için verimli bir ayırma ve toplama sistemi gereklidir. Sınıflandırmalar her ülkede farklı olsa da, genellikle iki ana sınıf vardır. İlki beton, seramik, taş ve harç gibi temel inşaat atıklarından oluşur. Diğeri de  ahşap, metal, cam, plastik, sıva vb. malzemeleri kapsar. Aşağıda geri dönüşüm için kullanılan en yaygın malzemeleri ve bu malzemelerin kullanım alanlarını sıraladık:

Çelik

Çelik, maden eritme ocağında ısıtılan demir cevheri ve kömürün birleşiminden veya  elektrikli fırında yapılan hurda geri dönüşümü ile üretilebilir. Çeliğin geri dönüştürülmesi işlemi Roma İmparatorluğu dönemine kadar gider; o dönemde askerler yeni silah üretimi için siperlerde bırakılan savaş aletlerini topluyorlardı.

Aslında çeliği, herhangi bir kalite kaybı yaşamadan sürekli yeni nesnelere dönüştürmek mümkündür. Çelik geri dönüştürüldüğünde, elektrik tüketimi% 80 oranında azalır ve daha düşük çevresel etkiye neden olur. Ayrıca yeni hammaddelerin çıkarılması zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırır.

Betonarme, teller, çiviler ve bazı metal profiller için inşaat demiri genellikle hurda metalden yapılır.

Beton

Betonun geri dönüştürülmesi, inşaat atıklarının yeniden kullanılmasını ve inşaat maliyetlerinin düşürülmesini sağlar. Sertleştirilmiş betonun geri dönüştürülmesi işleminde özel bir kırıcı kullanılır ve “geri dönüştürülmüş agrega” adıyla bilinen şey ortaya çıkar. Yakın zamana kadar, geri dönüştürülmüş beton yalnızca alt zemin olarak kullanılıyordu. Ancak yapılan testler beton agreganın doğru teknolojiler kullanıldığında 30'dan 40 MPa'ya kadar yapısal elemanlar oluşturabildiğini gösteriyor. Daha da önemlisi, geri dönüşümlü agregalar, saf betondan, her birim hacim için yüzde on ila on beş daha hafiftir ve bu da metreküp başına daha az ağırlık ve dolayısıyla daha az malzeme ve daha az taşıma ve toplam proje maliyeti anlamına gelir.

Ahşap

 “Geri kazanılmış ahşap” kullanımı oldukça popüler hale geldi. Sert ağaçlar, doğru bir şekilde muhafaza edilmeleri durumunda, yüzlerce yıl kullanılabilir. Büyük yapısal parçaların üretiminde veya kasa, palet ya da destek gibi diğer yapıların üretimi için çıta halinde kullanılmaları mümkün. Diğer taraftan, daha yumuşak, daha ucuz ahşapları da geri dönüştürmek mümkün. Özellikle de kaplama tahtası endüstrisinde hammadde olarak kullanımları yaygın. Günümüzde geri dönüştürülmüş ahşabın en yaygın kullanım alanı MDF üretimi.

Yukarıda bahsettiğimiz kullanım alanlarından herhangi birinin tercih edilmemesi durumunda ahşap atığını endüstriyel fırınlarda bio-yakıt üretimi için geri dönüştürmek mümkün.

Alçı

Alçıyı geri dönüştürmek mümkündür, ancak işlem doğru şekilde yapılmazsa, toprağı ve yeraltı suyunu kirletici, yanıcı ve yüksek derecede toksik hidrojen sülfür yayabilir. Ancak, uygun şekilde işlenirse, geri dönüştürülmüş alçı, geleneksel alçı ile aynı fiziksel ve mekanik özellikleri nispeten daha düşük bir maliyette muhafaza eder.

EPS

Genişletilmiş polistiren veya EPS, geri dönüştürülebilen bir malzemedir. EPS, ezildiğinde ve sıkıştırıldığında yeni plastik ürünlerin üretimi için bir hammadde haline gelir. Cila ve hatta boya üretimi için kullanılabilir.

Cam

Her ne kadar cam şişeler ve kaplar yüksek oranda geri dönüştürülebilir olsa da, pencere camının geri dönüşümü için bir dizi ilave komplike süreç vardır. Farklı kimyasal bileşimi ve erime sıcaklığı nedeniyle, diğer cam nesnelerle birlikte geri dönüştürülemez. Ancak pencere camını cam elyafa dönüştürmek mümkündür; cam elyaf da asfalta karıştırılabilir ve hatta sarı ve beyaz renkli yol boyalarıyla kullanılabilir. Kırık cam da betonla kombine edilip zemin ve granit tezgâh üretiminde kullanılabilir.

Çinko, alüminyum, ambalaj, kumaş gibi malzemeleri de yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek mümkündür. Elbette, asbest, lateks boya, kimyasal çözücüler, yapıştırıcılar ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için dikkatle işlenmesi gereken kurşun bazlı boya gibi maddeler de geri dönüşüme açıktır. İnşa edilen çevreyi daha sürdürülebilir hale getirme konusunda giderek artan endişelerle birlikte, kullanılan malzemenin tüm yaşam döngüsünü düşünmek de hayati bir hal almıştır. Geri dönüşüm, atıkların gözden uzak yerlere atılmasının önüne geçtiği gibi, hem çevre hem de tüketici için daha düşük maliyet anlamına gelir. Ayrıca yeni doğal kaynak kullanımını azaltır, üretim ve taşıma bedelini düşürür ve atıkların depolama sahalarına gitmesinin önüne geçer.

Kaynak: https://www.archdaily.com/9254...


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)