EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Dünden Bugüne “BRE Group”

Aslı Fırat Y. Çevre Mühendisi, ÇEDBİK

BREEAM sertifikasıyla bağlantılı olarak sıkça duyduğumuz BRE Group (Building Research Establishment) İngiltere’nin köklü kurumlarından biri. İngiltere ile sınırlı kalmayan BRE Group'un yaklaşık 90 yıllık kuruluş ve gelişim sürecini incelediğimizde, grubun içinde farklı araştırma, test ve onaylama kuruluşlarının olduğu göze çarpıyor.

Bina Araştırma Süreci

1917 yılında, Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Departmanı (DSIR: Department of Scientific and Industrial Research) Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen dönemde yeni konutlarda kullanılmaya uygun çeşitli inşaat malzemeleri ve inşaat yöntemlerini araştırmak için bir kurum oluşturulmasını önermiş.

1920 yılının Haziran ayında, Yapı Araştırma Yönetim Kurulu üyeleri ilk kez bir araya geldi. 1921 yılında Yönetim Kurulu için araştırma çalışmaları yürütmek üzere, hükümet tarafından finanse edilen merkezi laboratuar - Yapı Araştırma İstasyonu (BRS: Building Research Station) kuruldu. BRS ilk olarak, betonarmeyle ilgili araştırmalar yürüttü ve İngiltere’nin ilk inşaat malzeme standardı olan ‘tuğla için İngiliz Standardı’nı geliştirdi. Londra’nın batısında Acton’da kurulan BRS, 1925 yılında BRS Watford yakınlarındaki Bucknalls’da 38 acre büyüklüğünde bir alana taşındı ve zamanla genişleyerek günümüzde hala kullanılıyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, BRS personeli önemli alanlarda çalışmalara imza attılar. BRS personelinin yaptığı Mohne Barajı'nın bir 1/50th ölçekli modeli Barnes Wallis araştırmalarında kullanıldı.

1949 yılında, Yapı Araştırma İstasyonu’nun bir şubesi de İskoçya’da açıldı. Bu ofis farklı yapı malzemeleri ve teknikleri konularına ve özellikle kuzey iklimine uygun inşaatlar yapılmasına yoğunlaştı.

Ahşap

DSIR altında farklı Araştırma Kurulları oluşturuldu. Bunlar arasında Orman Ürünleri Araştırma Kurulu ve 1927 yılında Buckinghamshire’da kurulan Orman Ürünleri Araştırma Laboratuvarı (FPRL: Forest Products Research Laboratory) yer alıyor. FPRL’nin görev alanı ahşabın bütün yönlerini kapsıyor. Ahşap kullanımı, dayanıklılık testi, çürüme ve böceklenmenin önlenmesi gibi Orman Ürünleri Araştırma Kurulu’nun çalışmaları 1958 yılında bitti ve çalışmaları Ahşap Geliştirme Derneği’ne (daha sonra Trada oldu) devredildi. 1972 yılında FPRL, Yapı Araştırma İstasyonu ile birleşti ve Bina Araştırma Kurumu (BRE) olarak adlandırıldı. Buckinghamshire’daki personel ve uygulamalar 1988 yılında BRE’nin Watford’daki yerine taşındı.

Yangın Araştırma

Çeşitli sigorta şirketlerinin kayıplarını önleme konusundaki çıkarlarını temsil eden Yangın Ofisleri Komitesi (FOC: Fire Offices’ Committee) 1909’dan itibaren Manchester’da yangın testleri yapmaya başladı. DSIR ayrıca, 1920 yılında Yangın Araştırma Kurulu oluşturulmasını tavsiye etti fakat bu kurum oluşturulamadı ve FOC bağımsız olarak çalışmaya devam etti. Daha sonra 1935 yılında DSIR, FOC ve diğer ilgili taraflar birleşerek Herfordshire’da Yangın Test İstasyonu açıldı. 1936 yılında merkezi finansman ile (centrally funded) kurulması planlanan Yangın Önleme Araştırma Kurulu, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle kurulamadı. Fakat yangın söndürme yöntemleri üzerinde çalışan küçük bir bölümü BRS’de oluşturuldu. 1946 yılında, DSIR ve FOC yangın önleme ve söndürme uygulamalarını tüm yönleriyle araştırmak üzere Ortak Yangın Araştırma Kurumu’nu kuruldu. Bu kurum daha sonra Yangın Araştırma Kurulu oldu ve 1949 yılında Elstree’de Yangın Araştırma Merkezi olarak adlandırıldı.

Ahşap alanında olduğu gibi, Yangın Araştırma Merkezi de 1972 yılında BRE’ye katıldı ve halen Elstree’de çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, Cardington’da bulunan bir zeplin hangarında büyük ölçekli yangın ve patlama testleri gerçekleştiriliyor. 1975 yılında BRE çatısı altında Ortak Yangın Araştırma ve Test Örgütü adı alan yapılanma, iki farklı kuruma ayrıldı: Yangın Araştırma İstasyonu (FRS) ve Yangın Sigorta Araştırma ve Test Örgütü (FIRTO: Fire Insurers Research and Testing Organisation). 1994 yılında FRS, BRE’nin Watford’daki yerine taşındı. Aynı zamanda, yeni bir yangın test alanı olan ve Avrupa'da türünün en büyüğü olan Burn Hall, BRE alanı içerisinde inşa edildi. Aynı yıl, FIRTO onaylı faaliyetlerini yeni kurulan Kayıp Önleme Sertifikasyon Kurulu (LPCB: Loss Prevention Certification Board)’na devretti.

Bağımsız Bir İş

Bre gibi 1990'larda hükümet tarafından finanse edilen araştırma laboratuarları 1997 yılında özelleştirildi. BRE kamu tarafından finanse edilirken, BRE’nin yetki ve bağımsızlığını korumak için, Yapılı Çevre Vakfı (FBE: Foundation for the Built Environment) kuruldu. Vakıf üyeleri BRE’nin beraber çalıştığı bütün endüstri alanlarının temsilcileri arasından seçildi. Böylece BRE’nin ticari baskılar nedeniyle belirli bir yönde ilerlemesi önlendi. 2005 yılında Vakfın ismi BRE Trust olarak değiştirildi.

BRE Trust, kamu yararına yapılı çevre araştırmalarını destekleme misyonunu edinen kayıtlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak tanımlandı. BRE uzun yıllar sadece bina çalışmaları yanında test, danışmanlık, araştırma alanında da çalışmalar da yürüttü.

Sertifikasyon

Hükümet ilişkilerinden bağımsız olarak, BRE ürünlerin sertifikasyonu ve onaylanması konusunda da çalışmalar yürütüyordu ve 1999 yılında ‘BRE Sertifikasyon’ süreci başladı. Bir yıl sonra BRE Sertifikasyon, 1970'lerde ayrılan işletmelerden Kayıp Önleme Sertifikasyon Kurulu (LPCB)’nu bünyesine aldı. 2006 yılında BRE Sertifikasyon günümüzde dünya çapında hizmetleri olan BRE Global olarak adlandırıldı ve BREEAM gibi diğer çevresel sertifika ve derecelendirmeler, BRE Global markasıyla bir araya getirildi. Aynı zamanda, BRE Global ve BRE Trust işletmelerinin arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla BRE Group kuruldu.

Kamu Yararı İçin

BRE Group’un kârı BRE Trust’a bağışlanıyor. BRE Trust bu kaynakla BRE Group, araştırma enstitüleri, üniversiteler işbirliğiyle kamu yararına araştırma projeleri yürütmekte ve öğrencilere burs veriyor.

Kaynak: http://www.bre.co.uk

BRE Yapısı

BRE Trust: BRE Trust, yapılı çevre ile ilgili her konuda araştırma ve eğitime öncülük ederek kamu yararı için bilgi birikimini geliştirmeye odaklanmış kâr amacı gütmeyen bir kurum olarak biliniyor. BRE Group şirketlerinin yürüttüğü araştırmaları kamu yararı için kullanılıyor. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriliyor. BRE Trust’a bağlı yan kuruluşların kârları BRE Trust aracılığıyla hayır işlerinde kullanılıyor. BRE Group tamamen, BRE Trust’a bağlı bir oluşum. BRE Trust konseyi yılda 4 kez toplanarak kurumun stratejisini ve gelişmesini inceliyor.

BRE Global: BRE Global yangın, güvenlik, sürdürülebilirlik ve elektronik test konularında eğitim ve sertifika veren kuruluşu. BRE Global, uluslararası alanda tanınan Kayıp Önleme Sertifikasyon Kurulu (LPCB), BREEAM, BRE Global markaları altında belirtilen kılavuz, yönetmelik ve direktiflere uygun olan ve bunlara göre akredite bir kurum. Onaylı ürün ve hizmetlerin listesine www.redbooklive.com ve www.greenbooklive.com adreslerinden erişilebilir. BRE Global’ın çalışma alanlarını yangın ve güvenlik sertifikasyonu, çevresel sertifikasyon, yönetim sistemleri, danışmanlık, araştırma ve test eğitimleri içeriyor.

BRE Ventures: BRE Ventures, BRE Group’un deneyimlerinden yararlanarak pazarda yapılanma, test ve sertifikasyon konularında yeni fikirler geliştirme ve yatırımcılar için kaynak oluşturma görevini üstlenen bir oluşum. BRE Ventures, direkt olarak inovasyona odaklanmış, temiz ve yeşil teknolojiler konusunda yeni fikirlerin değerlendirilip başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlıyor. BRE Ventures; yeni fikirlerin değerlendirilmesi, teknolojilerin denetimi, son kullanıcıların belirlenmesi, pazar araştırması, fon bulunması, demo ve denemeler yapılması gibi çalışma alanlarına yöneliyor.

BRE Group: BRE, BRE Ventures, BRE Global ve BRE Training’den oluşuyor. BRE Group tamamen BRE Trust’a bağlı bir kuruluş ve BRE Trust’ın işletmelerle ilişkilerini düzenlemek amacıyla kurulmuş.

BRE Training: Enerji, sürdürülebilirlik, yangın, yönetmelik/kanun, güvenlik, inovasyon, sağlık ve konfor, akıllı binalar, şartname ve tasarım konularına odaklı eğitim ve değerlendirme merkezidir ve BRE Group’un eğitimlerden sorumlu kuruluştur. İngiltere’de ve diğer ülkelerde düzenlenen BREEAM eğitimlerinden sorumludur.

BRE: BRE yapılı çevre ve ilişkili sektörlerde uzmanlık sunan, araştırmaya dayalı danışmanlık, test ve eğitim odaklı bağımsız ve tarafsız bir kuruluştur. BRE, işverenlere sürdürülebilir ürünler, binalar, toplumlar ve işletmeler konusunda yardımcı olur ve bunun için gerekli inovasyonu destekler. BRE merkezi Watford’da olmakla beraber Kuzey Batı İngiltere, West Midlands, İskoçya, Galler ve İrlanda’da bölge ofisleri bulunmaktadır. BRE’nin çalışma alanları arasında danışmanlık, araştırma, test, inovasyon, sürdürülebilirlik, eğitim ve etkinlikler yer alır. Projelerin, yeşil bina değerlendirme sistemi BREEAM’e göre değerlendirmeleri sürecinde BREEAM değerlendiricileri BRE ile iletişim içerisindedir.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)