EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin Hesaplamasına Başladı

Türk iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerine geçişe ivme kazandıracak ve sürdürülebilir markaların gelişimi için şirketlerin politikalarında ve uygulamalarında temel bir eksene yerleşmesini sağlayacak çok önemli bir girişim olan Borsa İstanbul liderliğinde geliştirilen Sürdürülebilirlik Endeksi hesaplanma dönemi başladı.

Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa endeksi değerlendirerek Sürdürülebilirlik Endeksinin iş dünyasındaki dönüşüm için kaldıraç etkisi yaratacağını açıkladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer alacağı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin hesaplamasına başladı.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin kurumsal sürdürülebilirliği hedefleyerek; kurumsal yönetişim, şeffaflık ve hesap verebilirlik, sosyal ve çevresel değerlerin geliştirilmesi konularında iyileştirmeler yapmalarında bir ölçme ve değerlendirme aracı olarak, günümüzde ortaya çıkan yeni risk ve fırsatları yönetmede şirketlerin kapasitelerini artırmalarını sağlamayı hedefliyor. Ayrıca şirketlerin kendilerini yerel ve küresel eksende diğer şirketlerle kıyaslamalarını da sağlayacak. Bu bağlamda endeks, endekste yer almayan şirketlerin de katılım ve çalışmalarını teşvik etmede büyük öneme sahip olmasıyla iş dünyasında sürdürülebilir marka olma hareketinde önemli ve hızlandırıcı bir araç ortaya çıkıyor.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ile ilgili olarak Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa:

“Kuruluşundan bu yana sürdürülebilir iş için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleri bir araya getirerek tüm paydaşlar ile güçlü platformların kurulmasına öncülük eden bir kuruluş olarak memnuniyetimizi ifade ediyor ve Borsa İstanbul’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sürdürülebilirlik Endeksi’nin ülkemizin Yeşil Büyüme hedeflerine ulaşılmasında, kalkınma planlarının ve Orta Vadeli Programların (OVP) uygulanmasında önemli bir role sahip olacak. İş dünyasında sürdürülebilir iş modellerinin dönüşümü için çok önemli olan yasal alt yapının ve ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla iş dünyasının rekabet gücünü ve kurumsal değerlerini artıracağına inandığımız ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için önemli bir gelişmedir. Önümüzdeki yıllarda, sürdürülebilir bir gelecek için şirketleri sürdürülebilirlik çalışmalarını artırarak, daha fazla şirketin bu endekse girebilmeleri temenni ediyoruz.”

Sürdürülebilir Kalkınma için Değişimi Yönetmek

Sürdürülebilir Kalkınma için iş dünyasında değişimi yönetmenin kaçınılmaz olduğu gerçeği ile kurumsal sürdürülebilirlik, risk ve fırsatların sürdürülebilir yönetimi, sosyal ve çevresel değerler gibi konuların öne çıkarılmasına somut bir aracı olacak Sürdürülebilirlik Endeksi, Türk şirketlerine sermaye ve finansman sağlamak, yatırım çekmede fırsat sağlamak, güvenilir ve bilinirliği artırmak gibi avantajlar sağlayarak ülke genelinde sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edecektir.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)