EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

İSMEP’le İstanbul’daki Hastaneler Depreme Hazırlanıyor

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP), İstanbul’u afetlere hazırlamak üzere 2006 senesinde hayata geçirilen dünyanın en büyük risk azaltma projesi. İSMEP, İstanbul’u karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden biri olan depreme karşı hazırlıyor.

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP), İstanbul’u afetlere hazırlamak üzere 2006 senesinde hayata geçirilen dünyanın en büyük risk azaltma projesidir. İSMEP, İstanbul’u karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden biri olan depreme karşı hazırlıyor. Bu projeyle, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de zarar azaltma ve hazırlık süreçlerine katkıda bulunuyor.

İSMEP üç ana bileşenden oluşuyor. Bunların ilki; birey, aile ve kurumsal düzeyde risk azaltıcı önlemlerle özellikle depremlerden kaynaklanan acil durumlara karşı hazırlıklı olunması ve acil durum müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi. İkincisi; okullar, yurtlar ve hastaneler gibi öncelikli kamu binaları ile tarihi ve kültürel miras kapsamındaki binalarda sismik riskin azaltılması. Üçüncüsü ise; imar ve yapı mevzuatı açısından kurumsal ve teknik kapasitenin artırılması çalışmaları. Bu bileşenler projenin bütününe bakıldığında birbirini tamamlayan çalışmalardan oluşuyor.

İSMEP yalnızca bugünü değil, yarını da ilgilendiren bir proje. Gerek çevreci sistemleriyle, gerek toplumu geliştirmeye yönelik eğitimleriyle, gerekse hem birçok sektöre ekonomik canlılık getirmesi, hem olası bir afet sonrası oluşacak ekonomik zararı azaltmasıyla sürdürülebilir bir proje olarak bahsedebileceğimiz İSMEP, Dünya Bankası tarafından da “Best Practice – İyi Uygulama” olarak tüm dünyaya örnek gösteriliyor.

Türkiye’de afete hazırlık konusunda atılan en somut örnek olan İSMEP’in toplam bütçesi olan 1.2 milyar avro, İstanbul’u daha güvenli hale getirebilmek için uzman ekipler tarafından kullanıyor. İSMEP’in bu öncü rolü, hem afet riski taşıyan diğer illere, hem de uluslararası ölçekte diğer ülkelere iyi bir örnek teşkil edecek gibi gözüküyor.

Proje ile afet yönetimi konusundaki kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi, halkın acil durumlara hazırlık ve müdahale bilincinin artırılması; öncelikli kamu binalarının sismik risk karşısındaki durumlarının incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarına bağlı olarak güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması; ulusal afet çalışmalarının desteklenmesi, kültürel ve tarihi miras kapsamındaki binaların envanterinin çıkarılması, sismik risk değerlendirmelerinin yapılması ve projelendirilmesi ile imar ve yapı mevzuatının daha etkin uygulanabilmesine yönelik destekleyici önlemler alınarak, İstanbul’un muhtemel bir depreme karşı hazırlıklı olması amaçlanmakta.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)