EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Çuhadaroğlu

makale” kategorisindeki konular.

Bitkisel Arıtma Sistemleri

Atık suların arıtımı için kullanılan gelişmiş sistemlerin maliyeti ve işletme giderlerinin yüksek oluşunun yanında, nitelikli insan işgücüne gereksinim duyulması nedeniyle, özellikle küçük yerleşim merkezlerinde arıtma sistemleri işletilemiyor.

Yapı Sektöründe ve BREEAM’de Çevre Etiketlerinin Kullanımı

Yapı Sektöründe ve BREEAM’de Çevre Etiketlerinin Kullanımı

Tip 1 Çevre Etiketlerinin ortak hedefi, tuvalet kâğıdı gibi hızlı tüketim mallarının seçimi ile ilgili karar verme aşamasında anlaşılır ve sade bilgi ile son kullanıcıya yardımcı olabilmektir. Yapı alanında ise yeşil yapı katalogları Tip I çevre etiketi ö

Yapı Malzemelerinde Çevre Etiketi

Yapı Malzemelerinde Çevre Etiketi

Çevre etiketleri, ürünlere yönelik bir çeşit çevre performansı ölçütü olarak tanımlandığı gibi sürdürülebilirlik ölçütü olarak da kullanılabilir.

Eskiden İşimiz Kolaydı Ya Şimdi!

En çok kullanılan ‘yeşil gösterme’ yönteminin başında %57’lik oranla “ürünleri bütüncül bir çevre analizi yerine tek bir özelliğine vurgu yapmak” yer alıyor. Bu yöntemde kullanılan bilgiler nispeten doğru fakat bize aslında büyük fotoğrafı göstermiyor.

Solar To The People!

Solar To The People!

İnsanların kendi enerjilerini kendileri üretecek sistemler kurması ve hatta yönetebilmesi kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olabilmeleri anlamına da geliyor.

Avrupa Birliği Yeşil Satın Alma (Kamu Alımı) Kriterleri - GPP

Avrupa Birliği Yeşil Satın Alma (Kamu Alımı) Kriterleri - GPP

Çevreci yaklaşımlar projelere giderek daha fazla entegre edilirken, ihalelerin de çevreci kriterler ve yaklaşımları dikkate alması kaçınılmaz oldu. Buna bağlı olarak Avrupa Birliği’nde geliştirilen Yeşil Satın Alma kriterleri ve yaklaşımı önem kazanmaya b

Su'dan İlhan Alan Mimari

Su'dan İlhan Alan Mimari

Bu yazıda benim amacım felaket senaryolarını çeşitlendirmek değil, suyun mimariye, mimarinin de kültüre ilham verdiği antik bir yapı tipinden bahsetmek.

Uçsuz Bucaksız Bir Şehir

Uçsuz Bucaksız Bir Şehir

1998 yılında İstanbul’a taşındığımızda Beylikdüzü’nde yaşamaya başlamıştık ve Beylikdüzü o zamanlar İETT otobüslerinin uğradığı bir yer değildi.

Işıklar