Akustik Konfor

Qubi ses yalıtımı konusunda uzmanlaşmış bir firma olarak; her türlü binada veya her türlü ekipmanda oluşan gürültü probleminize çözüm üretiyor. Farklı fonksiyonlardaki ortamlara, en uygun malzeme ve çözümler sunarak daha sessiz ve huzurlu bir hale getiriyor.

Akustik konfor, genelde çok fazla göz ardı edilse de hayat kalitesini her alanda doğrudan etkilemektedir. İnsan sağlığını, konforunu korumak için, bu durumun bilincinde olmak ve önlemler almak gerekir. Qubi; yaşam alanlarında akustik konfor sağlamak için uzman kadrosu ve profesyonel yaklaşımı ile yapı özelinde en uygun çözümleri sunmaktadır.

Mimari Akustiğin Önemi 

Akustik Konfor

Mimari akustik, bir mekânda üretilen bir ses ile o mekânın kullanıcıları arasındaki ilişki olarak tanımlanabilir. Ses; evde, işte, sosyal hayatımızda, kısacası yaşamın her alanında bulunur. Çoğu zaman göz ardı edilse de doğru ve kaliteli olması hayatı doğrudan etkiler. Doğru çalışılmış bir akustik; yaşadığımız, çalıştığımız ve oturduğumuz odalarda konfor sağlar. Yanlışsa, bir binayı da tamamen mahvedebilir ve yaşanamaz hale getirebilir. Bu nedenle mimari akustik her bir yapı için oldukça önemlidir. Mimari akustiğin; insan sağlığına, huzuruna ve genel yaşam kalitesine olumlu etkileri vardır. Ses ve gürültü probleminin, özellikle eğitim, çalışma ve uyku alanlarında insanları nasıl olumsuz etkileyebileceğini gösteren birçok çalışma yapılmıştır. Aynı zamanda akustik iyileştirme uygulamaları, bir yerin sesini ve kalitesini iyileştirmekten daha fazlasını yapabilir. Akustik ürünler görsel olarak mekânlara değer ve estetik katabilir. Akustik uygulama; yalnızca işlevsel bir parça olmayıp, tasarımın temel bir parçası olarak değerlendirilmesi durumunda maksimum verim alınabilir.


KALİTELİ SES İZOLASYONU DIŞARDAN GELEN GÜRÜLTÜLERİ ENGELLER. BURADA EN ÖNEMLİ KONU SEÇİLEN MALZEMEDİR. KULLANILAN MALZEMELER NE KADAR YÜKSEK STANDARTLARDA NE DERECE YOĞUN VE KALIN İSE AKUSTİK UYGULAMASI AYNI ORANDA ETKİLİ OLUR.


Verimli Alanlar

Ses izolasyonu ile gürültü kontrolü ele alınıp iş yerlerinde fiziksel konfor arttırılır ve çalışanların keyif alabileceği ortamlar oluşturulur. Gürültü kontrolünün olmadığı zayıf akustiğe sahip ortamlar ise ses dalgalarının  çevrelerindeki boşlukla düşük gürültü kalitesi üretecek şekilde etkileşime girmesine neden olur. Ofis planlanmasında departmanların konumları belirlenirken birbirleriyle kurdukları ilişki ve yakınlık düzeyinin yanı sıra, ürettikleri gürültü seviyesine göre planlamanın yapılması temel faktörlerden biri olup, doğru bir planlama ile ofis içi gereksiz gürültü oluşumu önlenerek akustik konfor sağlanabilir.

Mekândaki Akustik Problemleri Nasıl Çözünür?

Akustik Konfor

Çözüm olarak zayıf akustik tasarımı kontrol etmek ve yankıların süresini azaltmak için ses emici veya akustik paneller kullanılır. Açık planlı mekânlara akustik bariyer oluşturmak için sessiz çalışma alanları veya toplantı odaları eklenmesi gerekir. Kaliteli ses izolasyonu ise dışardan gelen gürültüleri engeller. Burada en önemli konu seçilen malzemedir. Kullanılan malzemeler ne kadar yüksek standartlarda ne derece yoğun ve kalın ise akustik uygulaması aynı oranda etkili olur. Ağırlıklı olarak sert, parlak yüzeyler içeren ofisler, daha fazla ses absorbe etmek yerine yansıtılacağı için daha yüksek bir yankılanma süresine sebep olur. Ofis tasarımlarında akustik konfor için ana prensip, sesin yankılanmasını ve çoğalmasını önleyecek ses yutucu malzeme kullanımıdır. Emici ve yumuşak malzemeler ses dalgalarının serbest sıçramasını sağlar ve yankıyı önler. Qubi ses yalıtımı konusunda uzmanlaşmış bir firma olarak; her türlü binada veya her türlü ekipmanda oluşan gürültü probleminize çözüm üretiyor. Farklı fonksiyonlardaki ortamlara, en uygun malzeme ve çözümler sunarak daha sessiz ve huzurlu bir hale getiriyor. Temel olarak; gürültü problemlerine çözüm üreterek, yaşadığımız şehirlerdeki günlük yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)