EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

MSGSÜ Greenage Sempozyumu

Moderatörler:Selda KARAOSMAN [Yrd.Doç.Dr., mimar, M.S.G.S.Ü., Mimarlık Bölümü]
Aylin AYNA [Arş.Gör., mimar, M.S.G.S.Ü., Mimarlık Bölümü]

Katılımcılar:
Ayşegül Özlem BAYRAKTAR - Nazlı CAYMAZ - Ecem ÇAM - Birizana DURAK - Volkan DURAK - Meryem Mihrinur DÜZENLİ - Yiğit IŞIK - Burcu KARA - Defne Gül KAYAOĞLU - Yasemin MALKOÇ - Esra OKTAY

“Çevre” başlıklı fotoğraf ve kısa film atölye çalışması, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen, II. Uluslararası Greenage Sempozyumu ve Atölye Çalışmaları kapsamında, 16-20 Nisan 2012 tarihleri arasında, Mimar, Yrd. Doç. Dr. Selda Karaosman ve Mimar, Arş. Gör. Aylin Ayna tarafından gerçekleştirilmiştir.


İçerik:
Tüm bileşenleri ile “çevre” kavramı, “çevresel farkındalık”, çevre üzerine sorunsallar ve benzerleri, çeşitli metin / fotoğraf / film okumaları ve konuşmacılar desteği ile tartışılmış; yine fotoğraf ve kısa film araç ya da yöntem olarak kullanılarak bu çerçevede eleştriler / fikirler / çözümler / yöntemler geliştirilmiştir / sunulmuştur.

Hedef:
Konunun, yapılı ve doğal çevre olarak ayrılması alışılagelmiş, ilk akla gelir hâl olan 'fiziksel çevre'nin ötesinde, diğer boyut ve bileşenleriyle de beraber düşünerek, sosyal, kültürel, psikolojik, ... bir gerçeklik olarak görüldüğü haliyle, kavram, sorunsallar, eleştiriler ve yorumlar çerçevesinde ele alınması hedeflenmiştir.

"Çevre"ye bu bütünsel yaklaşıma dair çeşitli metinler, görsel materyaller, konuşmacılar ve tartışmalar ile de atölye süreci desteklenmiştir. Atölye kapsamındaki bu kısa süreli düşünme-tartışma-yorumlama süreci fotoğraf, çizim, maket, diyagram, metinler vb. her türlü tekniğin de kullanımına fırsat verebilecek kurgusal fotoğraf, foto-kolaj ya da kısa film üretimleri ile sonlandırılmıştır.

Atölye Süreci:
11 öğrencinin katıldığı 5 günlük atölye süresinde çevre, doğa, sürdürülebilirlik, ekoloji gibi kavramlar, çevresel problemler, çevresel farkındalık üzerine okumalar yapılmış, üretilecek olan fotoğraf, afiş, foto-kolaj, kısa film ve benzeri çalışmalara hem teknik hem de içerik olarak örnek olması bakımından çeşitli kısa film, animasyon, foto-kolaj ve afiş çalışmaları incelenmiştir. 5 günlük atölye sürecinin ilk 3 günü bu okuma-izleme-düşünme-tartışma ağırlıklı kısmı oluşturmuş, bu aşamada çevre konusunda ulusal ve uluslararası ödüllü karikatürleri bulunan karikatürist Muhittin Köroğlu da davetli olarak sürece dahil olmuştur.

Atölye süreci, çevre kavramına, çevreye dair sorunsallara, doğa olgusuna farklı bakışları temsil edebilecek çeşitli metinler ve bu çerçevede gelişen düşünme, tartışma aşaması ile başlamıştır. Atölyede, süreç öncesinde moderatörler tarafından dosya halinde bir araya getirilmiş olan çeşitli okumalardan faydalanılmıştır. Çevre, doğa, korumacılık, ekoloji, kent, vb. pek çok kavrama dair farklı yaklaşımları örnekleyen okuma seçkisi atölye başlangıcında öğrencilerle paylaşılmıştır. Bu seçki ile öğrencilerle, özellikle çevre, doğa gibi kavramlara dair farklı bakış ve yaklaşımlar, farklı dönemlere ait örnekler, edebiyatta yer aldığı haliyle doğa ve çevre kavramları ve örnekleri, günümüz sorunlarından, çevre problemleri ve çevresel felaket senaryoları, tepki kampanyaları vb çeşitli konular tartışılmıştır. Bu kavramsal ve metin ağırlıklı aşamanın ardından görsel dil örneklerine geçilerek, gerek atölye konularına uygunluğu gerekse teknik öğreticiliği bulunan kısa filmler, animasyonlar, fotoğraflar, afiş tasarımları vb. görsellerden yararlanılmıştır.

Atölyenin en önemli hedefi, katılımcıların, tema çerçevesinde yürüteceği düşünme-tartışma sürecini, her katılımcının kendi açısından önemli ve değinilmesi-dokunulması şart gördüğü noktaya dair eleştirel bir son ürüne dönüştürmesini sağlamaktı. Ancak bu şekilde bilgilerin, düşüncelerin ve tartışmaların bir süzgeçten geçirilip aktarılabilir bir hale varabileceği düşüncesiyle düşünsel-eleştirel süreç bir uygulama-son ürün ile nihayetlenmeliydi.

Atölye sonuç ürünü olarak da pek çok teknik ve yöntemin kullanımına fırsat veren ve düşünceyi aktarmanın en hızlı ve direkt yollarından olan görsel malzemenin kullanılacağı, fotoğraftan kısa filme uzanan format seçkisi tercih edildi. Atölye çalışması kapsamında gerçekleşen bu kısa süreli düşünme-tartışma-izleme-yorumlama süreci sonuç ürünlerde kendisini fotoğraf, çizim, maket, diyagram, metinler vb. her türlü tekniğin de kullanımına fırsat verebilecek kurgusal fotoğraf, foto-kolaj ya da kısa film üretimleri olarak göstermiş, “çevre” ile ilgili edinilen dertler ve paylaşılmak istenenler katılımcıların ürettiği çeşitli projeler, afişler, fotoğraflar ve animasyonlar ile aktarılmıştır.

Bir kısmı tamamlanan, bir kısmı ise halen geliştirilmekte olan bu çalışmalar aslında son ürün olmaktan çok, süreci ve fikirleri betimleyen metin ve görseller durumundadır.

ABONE OLUN...


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)