Amerika Birleşik Devletleri Sıfır Emisyonlu Binalar İçin Plan Yapıyor

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
Biden-Harris yönetimi, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletmek için etkili stratejiler bulma çabasıyla, Sıfır Emisyonlu Binalar İçin Ulusal Tanım getirmeyi amaçlayan yeni bir yasama girişiminin taslağını yayınladı. ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından denetlenen taslak, bu tür binalar için ortak asgari koşulları tanımlamak için standartlaştırılmış ve doğrulanabilir bir temelin yanı sıra kamu ve özel kuruluşlar tarafından şeffaf doğrulamalar için yollar önermektedir. DOE, belgeye son şeklini vermeden önce endüstri, akademi, araştırma laboratuarları ve diğer paydaşlardan geri bildirim talep eden bir 'bilgi talebi' başlattı. 

Bu çabanın amacı, hem yeni inşaatlara hem de mevcut binalara uygulanacak bir tanım oluşturmak ve endüstrinin tüm sektörlerinde karbon emisyonlarını azaltmaya çalışmaktır. Kısa süre önce yayınlanan taslak, projenin 1. bölümünü içermektedir. Bu bölümde, ısıtma, sıcak su, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemleri ve diğer ekipmanlar dahil olmak üzere bina kullanımdayken kullanılan enerji ile ilişkili karbon emisyonları anlamına gelen İşletme Emisyonları için kriterler tanımlanmıştır.

Sıfır Emisyonlu Binalar

Belgeye göre, sıfır işletme binalarının "yüksek enerji verimliliğine sahip olması, enerji kullanımından kaynaklanan yerinde emisyon içermemesi ve yalnızca temiz enerjiden güç alması" gerekecektir. Tanım, enerji kullanımıyla ilgili farklı bir dizi kritere tabi olan federal mülkiyetteki binalar için de tasarlanmamıştır. Ulusal Tanım'ın 2. Bölümü için bir 'Bilgi Talebi'nin yakında yayınlanması bekleniyor.

Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA), mimarların emisyonları azaltma çabaları için önemli ve olumlu bir etkiye sahip olacağı için bu girişimi açıkça desteklemektedir. Basın açıklamasına göre AIA, tanımı gelecekteki rehberlik veya mali teşviklere dahil etme niyetine ilişkin açıklamalara odaklanan geri bildirimlerle katkıda bulunmuştur. Yönetime açık bir mektup imzalayan 69 AAEC profesyoneli de dahil olmak üzere diğer sektör profesyonelleri de yasama organını takdir ediyor.

"Yeni inşaat ve mevcut binalar için tutarlı bir şekilde uygulanabilen ve standartlaştırılan ulusal bir tanım, mimarlar gibi kullanıcıların hem yeni hem de mevcut binaların işletme emisyonlarında ölçülebilir bir azalma sağlayabilmeleri amacıyla sektör için bir çerçeve görevi görecektir." 2024 AIA Başkanı Kimberly Dowdell, AIA, NOMAC

Sıfır Emisyonlu Binalar

Avrupa Birliği'ndeki birçok ülke de 'neredeyse sıfır enerjili binaları' veya nZEB'yi tanımlayan benzer mevzuatı onaylamıştır, ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar farklı ülkeler arasında önemli farklılıklar olduğunu ortaya koymuş ve birleşik bir tanıma duyulan ihtiyacı vurgulamıştır. AB ayrıca 2030 yılına kadar mevcut neredeyse sıfır enerjili binalardan sıfır emisyonlu binalara geçilmesini önermiştir. Avrupa dışında benzer çerçeveler Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'da onaylanmıştır. Mevzuata ek olarak, mimariyi karbondan arındırma mücadelesi, pasif tasarım stratejilerinden halihazırda inşa edilmiş çevrenin korunmasına veya sürdürülebilir yıkım stratejilerinin kullanılmasına, malzeme inovasyonlarından duyusal teknolojilere ve sahaya özgü çözümlere kadar pek çok şekil almaktadır.

Sıfır Emisyonlu Binalar

Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)