Hakkımızda

EKOYAPI Dergisi hakkında

Doğaya ve insana saygılı, enerjisini ve kaynaklarını etkin kullanan Ekolojik Yapılar gerçekleştirmek isteyen sektör profesyonellerine rehberlik etmek amacıyla, ulusal ve uluslararası güncel gelişmelerin takip edilebildiği, birikimlerin-deneyimlerin paylaşılabildiği bir platform niteliği taşıyan EKOYAPI Dergisi’nin ilk sayısı 2010 yılının Temmuz ayında okurlarıyla buluştu. Yayınlandığı süre boyunca EKOYAPI Dergisi, ele aldığı dosya konuları ile de gündem oluşturan bir noktaya geldi.

Gizmo İletişim, 2005 yılında Yayıncılık ve ajans faaliyetleri yürütmek amacıyla konusunda deneyimli bir kadro tarafından kuruldu ve bugüne kadar hayata geçirdiği yayınlar ve projeler ile özellikle “çevre” üst başlığı altında önemli projelere imza attı. Bu amaç doğrultusunda yayın grubumuz çatısı altında 2008 yılında yayın hayatına başlayan RECYCLING Çevre, İş ve Yaşam Dergisi ise ülkemizde geri dönüşüm bilincinin oluşmasına önemli katkılar sağladı.

İki aylık periyotta yayınlanan EKOYAPI Dergisi, yaklaşık 3000 adrese kargo ile ulaştırılır; ayrıca ilgili fuar, sempozyum ve benzeri etkinliklerde elden dağıtımı yapılır ve sponsorları aracılığıyla da çok geniş bir kitleye ulaşması sağlanır.

EKOYAPI Dergisi'nde yayınlacak yazıların yayınlanma koşulları

EkoYapı Dergisi’nin temel amacı; yapı sektörünün ekolojik yaklaşım ilkeleri çerçevesinde gelişimini teşvik etmek ve sektör paydaşlarına bu alanda rehberlik etmektir.

Bu amaçla EKOYAPI Dergisinde ulusal ya da uluslararası özgün ve bilimsel yazı ve projelere; ele alınan konuya dair kuramsal ve kavramsal çerçeveye; teknolojik ve inovatif uygulamalara ve yasal düzenlemelere yer verilir. Yayınlanması amacıyla gönderilen her türlü yazı, bülten, sunum, proje, çalışma vb. Yayın Kurulu’nun ortak değerlendirmesinin ardından yayına alınır.

EkoYapı Dergi’nde yayınlanması amacıyla gönderilen yazılarda aranacak kriterler şu şekildedir:

Metin, Microsoft Word proramıyla, 12 punto boyutunda, tercihen Arial karakterinde yazılmalıdır.

Metnin standart yazı sayfası yaklaşık 4500-5000 boşluklu karakter olup, toplam metin (görselsiz) 4 dergi sayfasını aşmamalıdır.

Paragraf önce ve sonralarında birer satırlık boşluk bırakılmalıdır.

Metin e-posta yoluyla veya CD’de gönderilebilir.

Gönderilen metinde kullanılmak amacıyla seçilen görsellerin, gönderilen Word dökümanı içine konulmaması, metin içinde görsellerin kullanılacağı yer ve adının ile belirtilmesi gerekmektedir.

Kullanılacak dijital görsellerin en az 300 dpi çözünürlükte ve 10x10 cm büyüklüğünde, JPG, TIFF, PSD gibi formatlarda olması gerekmektedir.

EKOYAPI Dergisi geri dönüşüm sertifikasına sahip çevreci kağıda basılmakta ve baskı uygulaması sırasında çevreye duyarlı boyalar kullanılmaktadır.