ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç'la Röportaj


ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç
ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç

1.Yakın bir süre sonra gerçekleşecek "Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'22 - SIFIRIN İNŞASI"nın gündemi ve zirvede konuşulacak konulara dair neler söylemek istersiniz? 

  Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği ev sahipliğinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle 7 Kasım 2022 tarihinde Swissotel The Bosphorus, İstanbul’da gerçekleştireceğimiz zirvemizde; gayrimenkul sektöründeki sürdürülebilirliğin hepimiz için önemini ve aciliyetini daha yüksek sesle duyururken, ortaya çıkan fırsatları vurgulamayı hedefliyoruz.

  Bu yıl beşincisini gerçekleştireceğimiz ve ‘’Sıfırın İnşası’’ ana temasıyla düzenleyeceğimiz zirvemizde "Binaların Geleceği, Sürdürülebilir Finansman, Karbonsuzlaştırma Hedefleri ve Döngüsel Ekonomi " gibi sektörde önem arz eden konular ele alınacak. Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin katılacağı panellerimizde alanlarında uzman 40’a yakın konuşmacı, dünya gündemini kapsayan 5 özel konu, 100’e yakın kurum ve kuruluşun yanında toplam 450’ye yakın katılımcıyla birlikte ses getirecek bir organizasyon gerçekleştireceğiz.

  ‘’Binalarımızın Geleceği’’ başlığı ile düzenleyeceğimiz ilk panelimizde; gelecekte yaşanabilir bir çevre ve insana yakışır yaşam alanları oluşturmak hedefiyle zirvenin ana temasını belirlediğimiz ‘’Sıfırın İnşası’’ ve sürdürülebilirliği oluşturacak en önemli gelişme olan yeşil bina sistemleri hakkında konuşulacak. Bu noktada Türkiye'de ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli, çevre dostu bina ve yerleşme uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi ( YeS-TR) ve Türkiye’de yeşil bina sistemlerinin yol alması için atılması gereken adımlar konuşulacak.

  ‘’Dönüşümün Kaynağı Nerde?’’ adlı ikinci panelimizde özellikle inşaat sektöründe yeşil binalara finansal bakış açısı, finans sektörünün inşaat sektörünü nasıl gördüğü ve yeşil binalara ilişkin oluşturulan finansal paketlerin yanında ‘’Sertifika sistemleri mi yoksa sadece enerji verimli olması mı finans açısından önemlidir? Yeşil binaların Türkiye de artması için finans sektörünün görüşü nedir? ‘’ gibi soruların yanıtları aranacak. 

  Üçüncü panelimiz olan ‘’Yaşanabilir Binalar’’da; sıfır enerjili binalar, sıfır karbonlu binalar, yeşil bina sistemlerinde mimari yaklaşımlar, bu binaların inşası ve kullanım yönetimi konularını ele alacak. 

  Uluslararası stratejilerin Türkiye'de uygulanmasına yönelik imkân ve engelleri tartışacağımız ‘’ Karbonsuzlaştırma Ama Nasıl? ’’ adlı panelimizde binalarda enerji verimliliğin artışı ve fosil yakıtların kullanımının azaltılması konusunda yasal ve teknolojik açılardan nerede olduğumuzu ve yenilenebilir enerjinin üretiminin yanında Türkiye'nin durumunu tartışacağız. 

  Son panelimiz olan ‘’Malzeme & Kaynaklar’’da ise Yeşil Bina sektöründe özellikle yeşil malzemenin net tanımı ve yaklaşımı paylaşılırken, Türkiye ve Avrupa’dan benzer ve farklı bakış açıları değerlendirilecek.

  2. Zirvedeki konuşmacılar hakkında neler söylemek istersiniz? 

   Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen isimlerini ağırlayacağımız zirvemizde konularında uzman akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri yer alacak. 

   Zirve'nin açılış panelinde ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih ve Alkaş Danışmanlık Başkanı Avi Alkaş yer alacak. Sonrasında TAV Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ özel bir oturum gerçekleştiriyor olacak.

   T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi’nin detayları Bakanlık yöneticileri tarafından aktarılırken, yapı sektöründe sürdürülebilirliğin dünya gündeminde hangi noktada olduğunu ise Dünya Yeşil Bina Konseyi (WGBC), Yeşil İş Sertifikasyon Kurumu (GBCI) ve Avrupa Bölgesel Ağı (ERN) gibi yurtdışındaki önde gelen kurumların önemli temsilcilerinden dinleyeceğiz. 

   3.Gayrimenkul sektöründe sürdürebilirliğin önemi ve aciliyeti noktasında zirvenin önemi nedir? 

    Gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirlik, yapının tasarım aşamasından işletme aşamasına kadar yaşam döngüsünün en verimli haliyle sürdürülecek şekilde işlemesini hedefliyor. Bu hedefin sürece yayılması, konutun satılması esnasında daha efektif bir rol üstlenebilir. Diğer yandan kullanıcıların yeşil bina olan bir konutu tercih etmesi ise binada yaşadığı süre boyunca daha çevreci, ekonomik ve verimli bir yaşayış tarzına adım atması anlamına geliyor. Bu yolla bina kullanıcıları iç ortam konfor koşullarının verimli bir şekilde sağlandığı yaşam alanları elde ederken daha az fatura ödeyerek hane bazında ekonomik tasarruf da sağlıyor. Aslında bu duruma birey ölçeği yerine toplum ölçeğinde bakıldığında ekonomik olarak kalkınmanın ufak da olsa bir adımı olarak görülebilir.

    4.Sürdürebilirliğin günümüz ve geleceğimiz için öneminin giderek arttığı bu günlerde, yapı sektörünün üzerine düşen sorumlulukları ve ortaya çıkan fırsatlar noktasında neler söylemek istersiniz? 

     Günümüzde iklim değişikliğiyle mücadele tüm ülkelerin ve kurumların en önemli önceliklerinden biri olmasına karşın maalesef birçok sektör ve kurum bu konuya gereken hassasiyeti göstermiyor. İklim değişikliğiyle mücadele için hayata geçirilen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları her ne kadar çok kıymetli olsa da önümüzdeki dönemde bu süreçlere adapte olamayan kurumlar hem ekonomik hem de kanuni yükümlülükler açısından ciddi dezavantajlarla karşı karşıya kalacağını belirtmek isterim. Enerji ve su gibi değerli kaynakların büyük bir kısmını tüketen binalar ve gayrimenkul sektörü ise bu tehditi en çok hissedecek sektörlerin başında geliyor. Bu nedenledir ki Türkiye’nin inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde yer alan paydaşların çok acil adımlar atması, mevcut iş yapış şekillerini değiştirmesi gerekiyor. Bu konuda adım atmak isteyen çok fazla kurum olsa da gerek uluslararası gerekse yerel mevzuatın getirdikleri karşısında netleşmemiş hala bazı noktalar var. Bu nedenle gerçekleştireceğimiz zirvede sürdürülebilirlik adına gayrimenkul ve inşaat sektörlerini etkileyebilecek en önemli başlıkları tartışmaya açarak, gerçekçi çözümleri konuşmayı amaçlıyoruz. Artık ‘mış’ gibi yapmanın, her şeyi devletten beklemenin, doğru aksiyonları almak için ek teşvikler beklemenin zamanı çoktan geçti. Sürdürülebilirlik artık olmazsa olmaz bir konu ve düzenleyeceğimiz zirvede bunun altını tüm paydaşlarımızla kuvvetli bir biçimde çizmek istiyoruz. 

     5. ÇEDBİK’e göre geleceğin binaları nasıl olacak ya da olmalı?

      Geleceğin binaları tam anlamıyla kendine yeten, doğaya en ufak bir zarar vermeden yaşayabilen hatta ürettikleri enerji ile çevresini besleyebilen nitelikte olmalıdır düşüncesindeyiz. Bu sayede doğa dostu bir yaşam sağlayarak yaşadığımız gezegenin ömrünü uzatmış ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir ortam bırakmış olabiliriz. Diğer yandan insan merkezli olan binaların kişilerin yaşam kalitesini artırabilmesi için sosyal yaklaşımın yanında sağlık bazlı detayları içeren uygulamaların gerek yeni binalarda gerekse mevcut binalarda kullanımını arttırmayı bir diğer amaç olarak görmekteyiz. ÇEDBİK olarak tüm çalışmalarımızı sürdürülebilir yaşamı ve faydalarını anlatma hassasiyetiyle yürütüyoruz.

      6.Sürdürülebilir yeşil binalar, karbonsuzlaştırma hedefleri ve döngüsel ekonomi konusundaki adımların hızlandırılması noktasında sizce neler yapılmalı? 

       Öncelikle durum tespiti yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Hepinizin bildiği gibi yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı dünya nüfusunun 2050’de 9 milyarı aşması bekleniyor. Nüfusla birlikte kentleşme de artacak ki yapılan araştırmalar gelecek 30 yılda dünya nüfusunun yüzde 65’inin şehirlerde yaşayacağını gösteriyor. Nüfusun ve şehirleşmenin artması eğer önlem alınmazsa karbon emisyonlarının da artması anlamına geliyor. UNDP raporuna göre karbon emisyonlarının yüzde 70’inden kentsel alanlar sorumlu. Bu nedenle iklim kriziyle mücadelede sürdürülebilir kentlerin önemi büyük. 

       Diğer yandan sürdürülebilirlik kavram olarak pek çok sektör tarafından benimsense de inşaat sektörü için durumun aynı şekilde olmadığını düşünüyorum. Toplum henüz yeşil bina ve sürdürülebilir yapı kavramlarına yeterince aşina değil. Sektörün içinde olan kişiler kavramları ve sistemleri bilseler dahi dışındakiler yeterince bilgilendirilmedikleri için konudan uzaklar. Bu nedenle de taleplerin alışkın oldukları veya popüler olan şeyler üzerine geliştirildiğini gözlemliyoruz.

       Müteahhit ve işveren tarafında son yıllarda özellikle marka projelerde yeşil bina yapımına ve sertifikalandırılmasına dönüş olduğunu söyleyebilirim. İşverenler kendi kullanacağı bir binanın hem enerji maliyetlerini düşürmek hem de markasının sürdürülebilirlik alanındaki imajını geliştirmek için yeşil binaları tercih ediyorlar. Müteahhitler ise sisteme ayak uydurabilmek ve yönetebilmek için yeşil bina alanında deneyimli ve eğitimli ekiplere bünyelerinde yer vermeye başladılar. Kullanıcılar için konut alanında yeşil binalara ulaşmak şu an için pek rahat değil. Çünkü yeşil bina projeleri genel olarak ofis binalarına yoğunlaşmış durumda. İlerleyen zamanlarda kullanıcıların da bilinçlenmesiyle birlikte sektördeki talepler de değişeceği için yeşil binaların herkes için daha ulaşılabilir olacağını düşünüyorum.

       7.Zirveye dair son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

        ÇEDBİK olarak düzenlediğimiz tüm etkinliklerde olduğu gibi, kısa bir süre sonra gerçekleştireceğimiz Yeşil Bina Zirvesi’22 - SIFIRIN İNŞASI’nda da en büyük temennimiz, gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirliğin hepimiz için önemini ve aciliyetini daha yüksek bir sesle duyurabilmek. Bu sesi yükseltmek bu konunun tüm disiplinlerinin bir araya gelerek görüşlerini, çalışmalarını ve katkılarını dile getirerek olacağına inanıyoruz. Bu detayların karar vericilere sunulma imkanı dışında son gelişmeleri tüm hedef kitleye iletebilme şansını da yakalamış olacağız. Yeşil Bina sistemlerinin geliştirilmesiyle; bu sistemlere sahip binaların artmasını ve gelecek nesillere daha yaşanılabilecek bir dünya bırakabilmeyi hedefliyoruz.


        Yorum yaz...

        Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
        Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
        • (Yayınlanmayacak)