Çevreye Karşı Sorumluluklarımızı Biliyor Sürdürülebilir Kalkınmayı Hedefliyoruz

Tüm iş süreçlerinde olduğu gibi Ar-Ge çalışmalarımızı da sürdürülebilirlik odağında yürütüyor, yönetmeliklere uygun, insan ve çevre sağlığını ön planda tutan ürünler tasarlamayı önceliklendiriyoruz. Ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını gelecek nesillere aktarabilmek için “Çevre Odaklı ve Sürdürülebilir Yeşil Ürünler” geliştirmeye odaklanarak, DYO Yeşil Mutabakat Eylem Planı çalışmalarımızı yürütüyoruz.

DYO’nun Genel Müdürü Mehmet Mutlu Uysal
DYO’nun Genel Müdürü Mehmet Mutlu Uysal

Türk boya sanayinin öncü ve tanınmış markalarından olan ve Türkiye’nin en değerli 100 markası arasında yer alan DYO’nun Genel Müdürü Mehmet Mutlu Uysal ile şirketin sürdürülebilirlik stratejileri, Ar-Ge yatırımları ve yapı sektörünün yeşil dönüşümüne yönelik hayata geçirdikleri projeleri konuştuk.

Faaliyet alanınız, ürün gruplarınız ve hizmetleriniz hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? 

Bundan 69 yıl önce kurulan DYO’yu, tüketicilerin sabah gözlerini açtıkları andan itibaren 24 saat boyunca bulundukları mekânlar ve dokundukları yüzeylerin korunması ve güzelleştirilmesine yönelik ürün ve hizmet sağlayan bir şirket olarak tanımlamamız mümkün. Yaşadığımız evlerin iç ve dış koruması ve güzelleştirilmesi için boya ve yalıtım çözümleri sunuyoruz. Araçların satın alınan ilk gün gibi gözükmesi için koruyucu ve renklendirici ürünler üretiyoruz. Ahşap ürünlerin ve mobilyaların uzun ömürlü olmaları ve yaşam alanlarının dekorasyonuna uyum sağlamasını sağlayacak renklendirici ürünlerimiz ile hem sektöre hem tüketicilere ürünler sunuyoruz. Beyaz eşya sektörüne yönelik, eşyaların uzun ömürlü olabilmeleri için koruyucu boyalar, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için teknolojik çözümler üretiyoruz. Denizcilik sektörüne gemilerin ve teknelerin zorlu koşullardan etkilenmemesi için koruyucu ürünler sunuyoruz. Yine evlerimizde ve iş yerlerimizde günlük olarak kullandığımız radyatör panelleri, asansör gibi yapılara koruma ve renklendirme çözümleri üretmekteyiz. İnşaat ve sanayiye yönelik ürün gamımızın hepsine aynı özeni gösteriyor, her birine yönelik çalışmalarımızı eşit tutmaya özen gösteriyoruz. Farklı sektörlere yönelik uzmanlaşan Ar-Ge tecrübesine sahip olmamız sebebiyle, ekiplerin arasındaki sinerjiyi kullanarak çok daha inovatif ürünler ortaya çıkarabiliyoruz. Yurt dışındaki iş ortaklarımızla Asya, Avrupa ve Afrika pazarlarına sunduğumuz ürünlerimizle 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda, Rusya Krasnodar’da bulunan fabrikamızda ürettiğimiz ürünlerimizle, Rusya ve çevre ülkelerde etkinliğimizi korumayı sürdürüyoruz. 

DYO ICCA Responsible Care Küresel Sözleşmesi

ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYARAK YEŞİL BİNALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI İÇİN ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANNAMESİ - EPD (ENVIROMENTAL PRODUCT DECLARAPON) BELGESİNİ ALMAYA HAK KAZANAN DYO BOYA, “ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR DERNEĞİ” TARAFINDAN ONURLANDIRILDI.


Gelmiş olduğumuz noktada yaşanan iklim krizine yönelik risklerin azaltılması önem teşkil ediyor. Her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de dönüşüm şart. DYO olarak bu kapsamda gerçekleştirmekte olduğunuz uygulama ve yatırımlardan bahseder misiniz? 

DYO’nun “değer katma, koruma ve güzelleştirme” önermesi ile birlikte, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı biliyor, iş hedeflerimizi sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda belirliyoruz. Sahip olduğumuz sürdürülebilirlik politikası çerçevesini “BM Küresel İlkeler Sözleşmesi” ve “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” rehberliğinde, toplum ve ekosistemindeki çevresel, sosyal, ekonomik faaliyetlerini paydaşların katılımıyla ve paydaşların memnuniyeti ve beklentilerini dikkate alan bütünlükte yönetmek olarak tanımlayabiliriz. Küresel kimya endüstrisinin, güvenli kimyasallar yönetiminden sürekli iyileştirme sağlamak ve çevre, sağlık, emniyet ve güvenlik performans mükemmelliği elde etme misyonu güden ICCA Responsible Care Küresel Sözleşmesi’ni imzaladık. Responsible Care Küresel Sözleşmesi’ni imzalayarak güvenli kimyasal yönetimini proaktif olarak destekleyen kurumsal liderlik kültürünü benimsemeyi, çalışmalarının çevre, sağlık ve güvenlik performansını, tesislerinin, süreçlerinin ve teknolojisinin güvenliği ve yönetiminde sürekli iyileştirme sağlayarak insan ve çevreyi koruma odaklı sürdürmeyi, iyileştirilmiş performans, genişletilmiş ekonomik fırsatlar, yenilikçi teknolojilerin ve toplumsal zorluklara yönelik diğer çözümlerin geliştirilmesi ile sürdürülebilirliğe katkıda bulmayı ve benzer daha birçok şeyi taahhüt ettik. Ayrıca 2022 yılında, Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Büyük İşletme Kategorisi Kimya Sektörü Çevre Ödülü”nün sahibi olduk. Bu ödüle çevre dostu ürün, atık azaltımı, karbon ayak izi azaltma, su ayak izi azaltma, enerji tasarrufu, üretim sürecinde temiz üretim teknolojileri kullanımı, kimyasalların yönetimi ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile layık görüldük.

Ürünlerinizin çevresel etkilere ve insan sağlığına yönelik kriterlere uygun olduğunu belgeleyen sertifikalara sahip olduğunuzu görüyoruz. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz?

Dilovası Ar-Ge Merkezi’nde DYO Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Sürdürülebilir İnovasyon çalışmaları kapsamında 10 ürün için Yaşam Döngüsü Analizi (LCA Life Cycle Analysis) çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda, hammaddenin kaynağından çıkarılmasından olmak üzere ürünün tüm yaşam sürecinin çevresel etkileri incelendi ve “Ürün Karbon Ayak İzi” hesaplamaları tamamlandı. 10 ürün için ISO 14025‘e göre tanımlanan, ürünlerin çevresel etkisinin nicel olarak değerlendirildiği “Çevresel Ürün Beyanları (EPD)” hazırlandı. Bu belgeyle, Dyo Boya ürünlerinin çevreye olan etkileri beyan edilerek şeffaflık sağlandı. Ürün Yaşam Döngüsü çalışmalarını tamamlayarak yeşil binaların sürdürülebilir kılınması için Çevresel Ürün Beyannamesi - EPD (Enviromental Product DeclaraPon) belgesini almaya hak kazanan Dyo Boya, “Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği” tarafından onurlandırıldı. Kullanıldığı mekânlarda havanın kalitesini iyileştirip sağlıklı bir atmosfer oluşturan, uçucu organik bileşen ve amonyak içermeyen, kapalı ortamda bulunan zararlı kimyasal madde formaldehiti absorbe ederek ortamı sağlıklı bir havaya kavuşturan DYO Oxymax, Dünya Boya Konseyi (WCC) tarafından Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals) Amaç 3 (SDG 3): Sağlık ve Kaliteli Yaşam kapsamında “İyi Uygulama Örneği” olarak gösterildi. Böylelikle DYO Oxymax, dünya boya sektörünün ilk global sürdürülebilirlik raporunda katkı sağlayan ürünler arasında yer alma başarısı elde etti. Yüzeye temas eden Koronavirüs’ü (SARS-CoV-2) ilk 30 dakika sonunda %97,86 oranında, 24 saat sonunda ise % 99,99 oranında yok ettiği TS EN ISO/ 17025 akreditasyon kapsamında Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Merkezi tarafından test edilerek kanıtlanmış olan DYO Teknoplast, İstanbul Kimyevi Madde ler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından yapılan “11. Ar-Ge Proje Pazarı” organizasyonunda “Boyalar ve Yapıştırıcılar” kategorisinde üçüncü oldu. Enerji verimliliğini arttırmada, malzeme ve işçilik tasarrufu sağlamak adına Dyotherm markamız altında konumlanan ISOLTECO 110 ve ISOLTECO 110 Manuel ürünlerimiz yenilikçi ısı yalıtım denildiğinde akla ilk gelen ürünlerimizden. ISOLTECO 110 ve ISOLTECO 110 Manuel, hibrit teknolojisi sayesinde de A sınıfı yangına tepki sınıfında yer alıyor. Bunun yanı sıra DYO Beşyıldız ailemizde ve Casati ambalajlarımızda %30 geri dönüşümlü plastik kullanımına geçerek ve mobilya sektöründeki Dewilux ambalajlarımızda metal kullanımını azaltarak sorumlu üretim bilincimizi ön plana çıkarıyor, çevre dostu ambalajlarımız ile tüketicilerin hassasiyetlerine yönelik ürün gamımızı genişletiyoruz. İhracat pazarlarında konvansiyonel ürün setinin yanında, insan ve çevre sağlığına önem veren EPD, EcoLabel ve düşük VOC ürünlerimiz ile hizmet veriyoruz.

DYO Boya

AR-GE ÇALIŞMALARIMIZI DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAĞINDA YÜRÜTÜYOR, YÖNETMELİKLERE UYGUN, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI ÖN PLANDA TUTAN ÜRÜNLER TASARLAMAYI ÖNCELİKLENDİRİYORUZ. 


Türkiye’nin de imzalamış olduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı yapı sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamdaki hazırlıklarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Tüm iş süreçlerinde olduğu gibi Ar-Ge çalışmalarımızı da sürdürülebilirlik odağında yürütüyor, yönetmeliklere uygun, insan ve çevre sağlığını ön planda tutan ürünler tasarlamayı önceliklendiriyoruz. Ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını gelecek nesillere aktarabilmek için “Çevre Odaklı ve Sürdürülebilir Yeşil Ürünler” geliştirmeye odaklanarak, DYO Yeşil Mutabakat Eylem Planı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda, ECO LABEL sertifikalı ürünlerimiz ve VOC oranı düşük ürünlerimiz ile çevreye etkileri en aza indirgemeyi amaçlıyoruz. Döngüsel ekonomi için, atık azaltımı ve kaynak verimliliği projeleri geliştiriyor, Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzi çalışmalarının Ar-Ge projeleri ile desteklenmesi hedefliyoruz.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)