Deprem Sonrası Toparlanmada Mimarinin Önemi Nedir?

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
Mimarlık ve şehir planlama, afet sonrası iyileştirme çabaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Kentsel düşünürler ve tasarımcılar olarak, Türkiye'nin güneyinde yakın zamanda meydana gelen deprem gibi felaketlerden zarar gören toplulukların tasarımında ve yeniden inşasında önemli bir rol oynuyor. Mimarlık ve şehir planlama, bir afet sonucunda yerlerinden edilmiş topluluklara barınma imkânı sunulmasına yardımcı olabilir.

Kahramanmaraş Depremi

Mimarlık ve şehir planlamasının afet iyileştirmedeki en önemli rollerinden biri, güvenli, konforlu ve gelecekteki afetlere dayanıklı geçici veya kalıcı konutlar tasarlamak ve inşa etmektir. Bir diğer hayati rol ise yollar, köprüler, okullar ve hastaneler gibi kritik altyapıların tasarımı ve restorasyonudur. Bu, gelecekteki afetlere karşı daha dirençli olan ve hasar görmesi halinde hızla onarılabilen veya restore edilebilen yapıların inşa edilmesini içerebilir.

Türkiye'nin güneyinde deprem

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin güneyini vuran 7.8 büyüklüğündeki deprem önemli ve yıkıcı bir olaydı. 50 binden fazla can kaybı yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri yaklaşık 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkilemiş ve tüm ulusumuzu yasa boğmuştur. Aralarında 7,5 büyüklüğünde bir sarsıntının da bulunduğu yüzlerce artçı şokla birlikte, 1939'dan bu yana ülkeyi vuran en ölümcül deprem olmuştur. Deprem Kıbrıs, Mısır, İsrail ve Lübnan da dâhil olmak üzere tüm bölgede hissedilmiş, binalarda ve altyapıda geniş çaplı hasara yol açmıştır.

Türkiye aktif bir deprem kuşağında yer almaktadır ve geçmişinde hasar verici depremler yaşanmıştır. Türkiye, yetersiz bina yönetmeliklerine sahip olduğu ve var olan yönetmelikleri uygulamadığı için eleştirilere maruz kalmıştır. Ülkedeki birçok eski bina depreme dayanacak şekilde inşa edilmemiştir ve daha yeni binalar bile mevcut sismik güvenlik standartlarını karşılamayabilir.

Türkiye, iyi belirlenmemiş tahliye yolları, acil durum sığınakları ve iletişim sistemlerinin eksikliği de dahil olmak üzere yetersiz acil durum müdahale planlaması nedeniyle eleştirilmektedir. Bu durum, müdahale çalışmaları sırasında karışıklığa ve gecikmeye yol açarak yaralanma ve hasar riskini artırabilir.

Hep birlikte hareket edilmeli, şehir planlamasında ve mimaride inşaat uygulamalarının doğru yapılmasını sağlamalıyız. Bu coğrafyada depremler olmaya devam edecek ama her seferinde yıkılacak durum yok.

Afet Sonrası Mimari

Afet Sonrası Mimari

Afet sonrası mimari, bir afetin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarına yardımcı olmak için yapıların yanı sıra toplulukların tasarımı ve inşasını ifade eder. Bu, hem geçici hem de kalıcı yapıların yanı sıra mevcut yapıların restorasyonunu ve onarımını da kapsayabilir.

Afet sonrası mimarinin amacı, afetten etkilenen topluluğun trajediden mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde kurtulmasına yardımcı olmaktır. Bu, acil durum barınağı ve desteğinin yanı sıra uzun vadeli barınma, topluluğun yeniden inşası ve risk azaltma gereksinimlerini de içerebilir.

Toplumsal dayanıklılık, felaketlere hazırlık, çevresel sürdürülebilirlik, kültürel duyarlılık ve yeni teknoloji ve yapı malzemelerini bir araya getirme ihtiyacı, afet sonrası mimaride dikkate alınması gereken önemli unsurlardır.

Afet sonrası mimari uygulaması, etkilenen toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasını ve iyileştirme çabalarının mümkün olduğunca etkili ve verimli olmasını sağlamak için mimarlar, mühendisler, inşaat uzmanları, toplum liderleri ve afet müdahale kuruluşları arasındaki iş birliğini içerir.

Çadırlar ve prefabrik evler genellikle depremden etkilenen bireylere hızlı bir sığınak sağlamak için geçici barınaklar olarak kullanılır. Bu yapıların güvenli, uzun ömürlü ve taşınabilir olmasının yanı sıra havalandırma ve aydınlatma gibi temel olanaklara sahip olması gerekir.

Deprem riski taşıyan bölgelerde afet sonrası uzun vadeli mimari, güvenli, sürdürülebilir ve gelecekteki depremlere dayanıklı kalıcı yapıların inşasına odaklanır. Bu, deprem sırasında hasarı ve çökme tehlikesini azaltmaya yardımcı olmak için temel izolasyonu, enerji dağıtma sistemleri ve betonarme çerçeveler gibi sismik dirençli tasarım yaklaşımlarının kullanılmasını içerir.

Deprem riski taşıyan bölgelerde afet sonrası mimarinin amacı, etkilenen toplumun afetten mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde kurtulmasına yardımcı olmak ve toplum için daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir.

Japonya'da depreme dayanıklı binalar

depreme dayanıklı binalar

Depremler Japonya'da her zaman bir sorun olmuştur. Japonya 11 Mart 2011'de tarihin en büyük depremine tanıklık etmiş, tsunami ve deprem yaklaşık 450.000 kişiyi yerinden etmiştir. Bununla birlikte Japonya ileri teknolojisi ve mühendisliği ile tanınmaktadır ve ülke, binalarını ve altyapısını depreme daha dayanıklı hale getiren bir dizi yöntem geliştirmiştir.

Japonya'nın katı bina yönetmelikleri, yenilikçi teknolojiler, kamu bilinci ve eğitimi, erken uyarı sistemleri ve afet sonrası müdahaleden oluşan kombinasyonu, onu depreme hazırlık ve müdahale konusunda bir lider haline getirmektedir. İşte Japonya'nın depreme hazırlık ve inşaat konusunda üstün olduğu birkaç yol:

Japonya, yapıların depreme dayanacak şekilde tasarlanmasını ve inşa edilmesini gerektiren dünyanın en katı bina yönetmeliklerinden bazılarına sahiptir. Yapıların güvenli ve emniyetli olmasını garanti altına almak için bu standartlar toprağın türünü, depremlerin sıklığını ve diğer sismik unsurları dikkate almaktadır.

Japonya, binaları depreme karşı daha dayanıklı hale getiren yeni teknolojilerin geliştirilmesi için önemli yatırımlar yapmıştır. Bunlar arasında sismik izolasyon sistemleri, taban izolasyon sistemleri ve enerji dağıtma sistemleri yer almakta olup, bunların tümü depremlerin yapılar üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Depreme hazırlık, Japonya'daki halk eğitimi ve farkındalık girişimlerinin önemli bir bileşenidir. Ülke kapsamlı deprem tatbikat programları uygulamakta ve bireylere ve işletmelere depreme hazırlanmalarına yardımcı olacak eğitimler sunmaktadır.

Japonya dünyanın en gelişmiş deprem erken uyarı sistemlerinden birine sahiptir. Bu sistem, sismograf ve ivmeölçerlerden oluşan bir ağ kullanarak depremleri tespit etmekte ve halkı uyararak bireylerin uygun önlemleri almasını sağlamaktadır.

Japonya'nın depremler konusunda engin bir deneyimi vardır ve afet sonrası için iyi koordine edilmiş ve etkili bir müdahale sistemi kurmuştur. Acil durum müdahale ekipleri, tahliye stratejileri ve etkilenen nüfusa önemli hizmetlerin sağlanması için iyi geliştirilmiş bir altyapı bunun bir parçasıdır.

Deprem sonrası geçici yapılar

Deprem sonrası geçici yapılar

Topluluklara acil barınak ve destek sağlamak için genellikle geçici yapılara ihtiyaç duyulur. Bazı yaygın deprem sonrası geçici yapı fikirleri şunlardır:

Çadırlar: Çadırlar barınak sağlamanın hızlı ve kolay bir yoludur ve çok sayıda hızlı bir şekilde kurulabilir. İnsanlara rahat ve güvenli bir ortam sağlamak için aydınlatma ve ısıtma gibi temel olanaklarla donatılabilirler.

Konteyner evler: Nakliye konteynerleri kolayca geçici konut birimleri olarak yeniden kullanılabilir. Konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sağlamak için pencereler, kapılar, yalıtım ve diğer özelliklerle modifiye edilebilirler.

Mobil evler: Mobil evler afet bölgesine taşınabilir ve geçici barınma sağlamak için hızlı bir şekilde kurulabilir. Genellikle banyo, mutfak ve uyku alanları gibi gerekli tüm olanaklarla donatılmış olarak gelirler.

Prefabrik yapılar: Modüler evler gibi prefabrik yapılar, geçici barınma sağlamak için yerinde hızlı bir şekilde monte edilebilir. Genelde metal ve plastik gibi hafif malzemelerden yapılırlar, bu da taşınmalarını ve kurulmalarını kolaylaştırır.

Acil durum barınakları: İnsanlara geçici barınma sağlamak için okullar, toplum merkezleri ve spor stadyumları gibi çeşitli yerlerde acil durum barınakları kurulabilir. Deprem nedeniyle yerlerinden olan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için tuvaletler, duşlar ve mutfaklar gibi temel olanaklarla donatılabilirler.

Toplum tesisleri: Deprem sonrasında insanlara temel hizmetleri sağlamak için okullar ve sağlık merkezleri gibi geçici toplum tesisleri kurulabilir. Bu yapılar, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için çadırlar, prefabrik yapılar ve nakliye konteynerleri gibi çeşitli malzemelerden yapılabilir.

Konteyner evler

Ayrıca 3D baskı teknolojisi, hız, özelleştirme, sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği gibi çeşitli avantajlar sunarak deprem sonrası konutlar için bir çözüm sunma potansiyeline sahiptir. 3D baskı, haftalar veya aylar sürebilen geleneksel yöntemlere kıyasla birkaç gün hatta birkaç saat içinde bir ev inşa edebilir. Hassas ve karmaşık tasarımlara olanak tanıyarak özel ihtiyaçlara ve tercihlere göre uyarlanmış evler inşa etmeyi mümkün kılar. Buna ilave olarak, 3D baskı, inşaat sürecinde atıkları azaltabilir ve bir ev inşa etmenin karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, 3D baskı teknolojisi hala erken aşamalarında ve deprem sonrası konutlar için yaygın bir çözüm haline gelmeden önce ele alınması gereken çeşitli zorluklar var. Örneğin, 3D baskı evler için kullanılabilecek sınırlı malzeme türü vardır ve bunların deprem gibi doğal afetlere dayanıp dayanamayacağı belirsizdir. Ayrıca, 3D baskı evler pahalı olabilir ve herkes için erişilebilir olmayabilir.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)