Elektrikli Araçlar Akü Olarak Kullanıldı

Mitsubishi Electric yeni enerji yönetimi teknolojisi ile elektrikli araç şarjını ve deşarjını optimize ederek şirketlerin elektrik enerjisi maliyetlerini azaltıyor

Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, fotovoltaik ve diğer elektrik üretimi sistemlerinin verimli bir şekilde yönetilmesi ve şirket tesislerinde park halinde bulunan elektrikli araçların şarjı ve deşarjı için enerji yönetimi teknolojisi geliştirdi. Mitsubishi Electric'in yeni sistemi, şirketlerde güç koşullandırma sistemine bağlanan ya da çıkarılan elektrikli araçların durumunu düzenli olarak izliyor, bağlanan elektrikli araçları akü olarak kullanarak enerji maliyetlerini azaltıyor ve şarj/deşarj programını birkaç dakikada bir güncelliyor. Sistem tüm bu çalışmalar sonucunda beklenmedik elektrikli araç kullanımlarından kaynaklanan enerji maliyeti artışlarını minimum düzeye indiriyor. Aynı zamanda şebekeden sağlanan elektrik enerjisi fiyatlarındaki dalgalanmalara göre fotovoltaik ve diğer elektrik üretimi sistemlerinin devreye alınmasını da kontrol ediyor.

Mitsubishi Electric'in geliştirdiği yeni enerji yönetimi teknolojisinde kullanılan çok yönlü güç koşullandırma sistemi, pik saatlerde şebeke elektriği kullanımını azaltmak ya da başka kaynaklara yönlendirmek için minimum elektrik maliyetlerini hesaplıyor. Ayrıca fotovoltaik ve diğer elektrik üretimi sistemleri ile kullanıcının şirketinde park halinde bulunan elektrikli araçların şarj/deşarj işlemlerini koordine ediyor, elektrik ihtiyacına ve fotovoltaik elektrik üretim kapasitesine ilişkin tahminler yürütüyor. Tescilli modelin matematiksel programlama özelliği sayesinde alınan elektrik kapasitesi, arz-talep dengesi ve elektrikli araçlar ile sahadaki akülerin maksimum ve minimum şarj/deşarj seviyeleri şeklindeki sınırlamalar dikkate alındığında, şebekeden temin edilecek enerji miktarı, elektrik birim fiyatları, filodaki elektrikli araçların elektrik ihtiyacı ve öngörülen kullanım seviyesi gibi bilgilere dayalı olarak sahada elektrik üretimi ve elektrikli araç şarj/deşarj işlemleri için optimum bir plan hazırlanıyor.

Geleneksel enerji yönetimi sistemlerinde kullanıcının enerji talebinin şebekeden temin edilecek enerji miktarını aşmasını önlemek için bir eşik belirleniyor. Elektrikli araçlar önceden şarj edildiği için enerji talebinin eşik değeri aşması durumunda deşarj edilmeleri mümkün oluyor. Ancak beklenmedik bir şekilde birçok elektrikli aracın saha dışında kullanılması halinde elektrik birim fiyatı görece yüksekken elektrikli araçları şarj etmek gerekebiliyor. Bin çalışanın bulunduğu bir fabrikanın 1:10 olarak ölçeklendiği bir modelin kullanıldığı simülasyonlarda, 10 elektrikli araç kullanıldığında ortaya çıkan genel enerji talebinin ve elektrikli araç kullanımından kaynaklanan enerji maliyetinin enerji yönetim sistemi kullanılmaması halinde ortaya çıkacak maliyetten yüzde 5 daha az olduğu tespit edildi.

Elektrik maliyetindeki artışları minimize etmek için çok aşamalı kontrol

Elektrikli araçların operasyon planının ve şarj/deşarj programının optimizasyonu amacıyla sonraki 24 saat için şarj/deşarj programını belirlemek üzere günde birkaç kez hesaplanan "günlük plan", sonraki birkaç saat için hazırlanan planları geliştirmek amacıyla birkaç dakikada bir hesaplanan "düzeltme planı" ve birkaç saniyede bir hesaplanan "kontrol komutu" kullanılıyor. Eşzamanlı olarak sistem, şebekeden alınan elektrik miktarını ve şirkette park halinde duran elektrikli araçların şarj durumunu izlemeye devam ediyor. Geleneksel enerji yönetimi sistemlerinde fotovoltaik elektrik üretimi veya enerji talebi öngörülen günlük plandan ciddi ölçüde sapma gösterdiğinde planlarda düzeltme yapılıyor. Ancak bu sistemler elektrikli araçların şirkete geç varması veya şarjı biten elektrikli araçlar gibi faktörleri dikkate almadığı için zaman zaman pik saatlerde enerji alınması kaçınılmaz oluyor ve bu da şirketin maliyetlerinin artmasına yol açıyor. Mitsubishi Electric'in geliştirdiği sistem, güç koşullandırma sistemine bağlanan ya da çıkarılan elektrikli araçların durumunu düzenli olarak izliyor, bağlanan elektrikli araçları akü olarak kullanarak enerji maliyetlerini azaltıyor ve şarj/deşarj programını birkaç dakikada bir güncelliyor. Sistem tüm bu çalışmalar sonucunda beklenmedik elektrikli araç kullanımlarından kaynaklanan enerji maliyeti artışlarını minimum düzeye indiriyor.

Enerji alanındaki ticari hacmini arttırmayı hedefliyor

Gelecekte daha yüksek verimlilik ve performans elde etmek amacıyla yeni enerji yönetimi teknolojisine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edecek olan Mitsubishi Electric, yeni teknolojinin şirketin enerji yönetimi sistemleriyle birleştirilmesi sonucunda enerji alanındaki ticari hacmini arttırmayı hedefliyor.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)