​Eskimeyen Tuğla, Yaşayan Mimari Diploma Projeleri Yarışması Şartnamesi

“Eskimeyen Tuğla, Yaşayan Mimari" Diploma Projeleri YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ 

KONU 

Toprak yapı malzemesinin güncel kullanımlarının teşvik edilmesi. 

AMAÇ 

Anadolu'da derin geçmişi olan toprak yapı malzemesi günümüzde mimarlar tarafından yeterince tanınmamaktadır. Gerek sürdürülebilirlik kavramı gerekse malzemenin kültürel geçmişi düşünüldüğünde toprak ve kil malzemenin mimarlık öğrencileri tarafından güncel kullanımları bakımından desteklenmesi, bilgi birikimlerinin arttırılması ve teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

KATILIM KOŞULLARI 

Düzenlene yarışma kapsamında geçer not almış mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı bölümlerinin diploma projeleri değerlendirilir. 

Yarışma tuğla, kil ve toprak malzemenin mimaride her kullanımına açıktır. 

Yarışma kapsamında belirtilen toprak ve kil malzemenin kullanılmadığı projeler 
değerlendirmeye alınmaz. 

Yarışma konusu serbesttir. Bölümlerden diploma konusu olarak kabul edilmiş ve geçer not 
almış tüm projeler değerlendirilir. 

Öğrencinin mezun olma şartı yoktur. Gönderilen projenin geçmiş olma şartı vardır. 

Gönderilen projelerde yarışmanın kapsamı ile ilgili çözüm öneriler ve tasarım yaklaşımları 
vurgulanmalı ve anlaşılır olmalıdır. 

Diploma teslim tarihi ile Yarışma teslim son tarihi arasında öğrenci isterse projesinde 
kapsama uygun çözümleri geliştirebilir. 

Diploma teslim tarihi ile Yarışma teslim son tarihi arasında öğrenci isterse projesinin 
sunumunu geliştirebilir. 

Yarışma; Jüri üyelerinin birinci derecedeki yakınları dışında, tüm öğrencilerimize açıktır. 

TEKNİK KOŞULLAR 

Proje sunumunda mutlaka yarışma kapsamı ile ilgili bir bölüm, açıklama ve çizim bulunmalıdır. 

Proje sunum teknikleri açısından bir kısıtlama yoktur. Katılımcılar sunum teknikleri açısından serbesttir. 

Proje bilgisayar ortamına alınarak en az 200 dpi çözürlükte yüksek çözünürlüklü olarak JPEG formatında teslim edilecektir. 

Proje dosya adı (E) harfi başta ve altı rakamdan (rumuz) oluşmalıdır (Örneğin, E349721.jpg). Tüm Belgeler rumuz numaralı olmalıdır. Birden fazla dosyada rumuzdan sonra tire ile sıra numarası verilmelidir. 

Eser ya da eserler ile birlikte Katılım Formu da eksiksiz doldurulduktan ve katılımcı tarafından imzalandıktan sonra bilgisayara aktarılmalı gönderilmelidir. 

Projenin değerlendirilip geçerli not ile geçtiğini belgeleyen yazı da gönderilmelidir. 

Yarışmaya katılan her katılımcının gönderdiği proje, hazırlanacak sergide rumuz ve kişi adları ile birlikte sergilenecektir. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin isim belirtilerek sergilenmesini kabul etmiş sayılırlar. 

Işıklar Yapı Ürünleri, katılımcıların yarışmaya katıldıkları eserleri ile ilgili aldıkları izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. 

Ödül kazanan proje, eser sahibinin ismi belirtilmesi kaydıyla, Işıklar Yapı Ürünleri tarafından her türlü elektronik ve basılı ortamda kullanılabilir. 

Yarışma sonunda derece alan eserler herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde eser sahibinin adının belirtilmesi şartı ile kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog içinde yine sahibinin adının belirtilmesi şartı ile basılabilecektir. 

Ödül alan eser sahiplerine basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif hakkı ödenmeyecektir. 

Yarışmacılar, gönderecekleri proje için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Jüri kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar. 

ESERLERİN TESLİM ŞEKLİ 

Projeler Katılım Formu ile birlikte kişisel elektronik posta adresinden en geç en geç 22 temmuz 2018 tarihi Saat 18:00'e kadar isiklaryapiurunleri@gmail.com adresine gönderilmelidir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen Projeler yarışmaya kabul edilmeyecektir

YARIŞMA TAKVİMİ 

Son Teslim Tarihi : Seçici Kurul Oylaması : Sonuçların Açıklanması: 
22 Temmuz 2018 Ağustos 2018 Eylül 2018 
Sonuçlar, Işıklar Yapı Ürünlerinin web sitesinden ve “Eskimeyen Tuğla, Yaşayan Mimari" Platformundan yayınlanacaktır. 

ÖDÜL 

Ödül Grubu ile Safranbolu Gezisi ve Bartında özel bir workshop etkinliğine katılım. 

JÜRİ 

Mustafa Özgünler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ,Prof.Dr. (Mimar) Umut Tuğlu, Doğuş Üniversitesi., Doç. (İç Mimar)

Ümit Arpacıoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Dr.Öğt.Gör. (Mimar) Gökhan Koçyiğit, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Dr.Öğt.Gör. (Mimar) Şebnem Ertaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dr.Öğt.Gör. (İç Mimar) 

Serhat Anıtkar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Dr.Öğt.Gör. (Mimar) Özgür Uzeltürk, Işıklar Yapı Ürünleri Genel Müdürü. (İnşaat Müh.) 

Yarışma şartnamesine www.isiklartugla.com.tr üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)