Halka Ait Halkın Sözünü Söyleyen Yapı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi günümüz ihtiyaçlarının karşılanması ve kentin kamu adına gelişecek yeni alanının yaratılması adına gerçekleştirdiği yeni hizmet binası, 2015 yılında yapılan mimari tasarım yarışması sonucu Lift Studio tarafından tasarlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması’nda birincilik ödülü alan “Tekirdağ Büyükşehir Belediye Kompleksi” projesi Lift Studio imzası taşıyor. Proje 2022 yılında tamamlanarak hizmete alındı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi günümüz ihtiyaçlarının karşılanması ve kentin kamu adına gelişecek yeni alanının yaratılması adına gerçekleştirdiği yeni hizmet binası, 2015 yılında yapılan mimari tasarım yarışması sonucu Lift Studio tarafından tasarlandı. Barankaya İnşaat tarafından inşası yapılan proje, 2 bodrum, zemin ve üzerinde 8 kat ile toplamda 11 katlı olarak hayata geçirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kompleksi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kompleksi

Bina içerisinde; Büyükşehir Belediyesi hizmet birimleri ve çalışma ofisleri, konferans salonu, çok amaçlı salon, sergi salonu, meclis salonu, encümen salonu, kreş ve otopark yer almakta. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ulusal yarışma için hazırlanan ve birincilik ödülü kazanan projede; arazi koşulları, mevcut kent yerleşimi verileri ve kentsel gelişim projeksiyonu değerlendirilerek, bir tasarım önerisi geliştirilmiş. Belediye Hizmet Binası, Kent Meydanı ve Kent Parkı’nı kapsayan projenin tasarımında; yerleşim alanı itibarıyla kentin gelişiminde jeneratör yapı etkisi gösterecek şekilde kamusal kullanım ön planda tutulmuş, Kent Meydanı, Kent Parkı ve Belediye Hizmet Binası arasında zemin kotu ilişkisi kuvvetli bir karakter olarak kurgulanmış.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kompleksi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kompleksi

BELEDİYE HİZMET BİNASI, KENT MEYDANI VE KENT PARKI’NI KAPSAYAN PROJENİN TASARIMINDA; YERLEŞİM ALANI İTİBARIYLA KENTİN GELİŞİMİNDE JENERATÖR YAPI ETKİSİNİ GÖSTERECEK ŞEKİLDE KAMUSAL KULLANIM ÖN PLANDA TUTULMUŞ.


Hizmet binası, klasik belediye binasını sorgular bir tavırla ele alınmış. Kentsel yaşamın merkezinde, bütün haşmetiyle varlığını hissettiren, yalnızca işi düşenin mecburen uğradığı, mesai saatleri dışında kent içinde ulaşılamaz bir hacim tanımlayan, kentten ve kentliden kopuk bir belediye binası yerine; ölçeğinin büyüklüğünü, kendi sınırlarını eriterek bir avantaja çeviren, kentsel yaşamın içinden akıp geçmesine olanak tanıyan, katılımcılığı teşvik eden, bununla beslenen, halka ait, halkın sözünü söyleyen bir yapı tasarlamak hedeflenmiş.  Bahsedilen tasarım kararları doğrultusunda; Belediye Binası, zemine oturan bir yapı yerine, zemini kentliye bırakan bir forma sahip olacak şekilde tasarlanmış. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kompleksi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kompleksi

Farklı karakterde işlevleri bir arada bulundurması amaçlanan yapının; formuyla, hem kentsel kararları göz önünde bulunduran, hem de yapı içi hiyerarşik kurgunun gerekliliklerini yerine getiren bütüncül bir tavra sahip olması sağlanmış. Yapı zemin katta, halkın direkt ulaşabileceği hizmet birimleri, kültürel ve sosyal birimler, baza katlarında; yönetim birimleri, ofis blokunda da, hizmet birimleri yer alacak şekilde, kamusal kullanımı gözeten, hiyerarşik bir yapıda tasarlanmış.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kompleksi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kompleksi

YAPININ ISI VERİMLİLİĞİNİ OPTİMUM SEVİYEDE TUTMAK ADINA, KUZEYE YÖNELEN CEPHELERDE, OFİS BİRİMLERİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ŞEFFAF YÜZEYLERİ AZALTMADAN, KAPALI YÜZEYLER TASARLANMIŞ VE RİTMİK BIR CEPHE KURGULANMIŞ.


Hizmet Binası’nın Kent Meydanı ve Kent Parkı’yla direkt ilişki kurması, yeni kent merkezinin bir cazibe merkezi olması açısından önemli bir faktör olmuş. Bu faktör gözetilerek; Kent Meydanı’nın kuzeybatısında ve güneydoğusunda yer alan parklardaki yeşil izin meydana taşması sağlanmış, böylece meydanın ve parkların sınırları erigen hale getirilmiş, süreklilik sağlanmış.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kompleksi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kompleksi

Projede, gün ışığından maksimum oranda fayda sağlaması adına yapı üzerinde boşluklar açılmış ve ofis blokunda blok boyunca devam eden bir atrium tasarlanmış. Yapının ısı verimliliğini optimum seviyede tutmak adına, kuzeye yönelen cephelerde, ofis birimlerinin ihtiya duyduğu şeffaf yüzeyleri azaltmadan, kapalı yüzeyler tasarlanmış ve ritmik bir cephe kurgulanmış. Güneye yönelen cephelerde ise hareketli güneş kırıcılar kullanılmış, bu sayede yapının dinamik ve ritmik bir cepheye sahip olması sağlanmış.

Proje Adı: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kompleksi

Proje Yeri: Tekirdağ

Proje Ofisi: Lift Studio

Tasarım Ekibi: Oğuzhan Aydın, Sinan Tuncer, Yücel Demir, Semih Yeşilmen

Mimari Proje Ekibi: Oğuzhan Aydın, Sinan Tuncer, Yücel Demir, Semih Yeşilmen, Hanife Peker

Danışman: Doç. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu, Doç. Dr. Pınar Arabacıoğlu

İşveren: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Ana Yüklenici: Barankaya İnşaat

İnşaat Bitiş Yılı: 2022

Toplam İnşaat Alanı: 100.000 m2

Fotoğraf: Engin Gerçek


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)