IGLO Architects'ten Sürdürülebilir Fabrika Projesi

Balıkesir BALOSB içerisinde kullanıma açılan HEG Gıda Fabrikası, hijyen zincirinde zafiyete izin vermeyecek şekilde ve sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda IGLO Architects tarafından tasarlandı.

Tasarım süreci Mimar Zafer Karoğlu ve Mimar Esen Akyar Karoğlu ortaklığındaki IGLO Architects tarafından yürütülen HEG Gıda Fabrikası’nın inşaatı tamamlandı. Fabrika kompleksi, organik unlu mamul üreticisi olan firmanın Balıkesir BALOSB içerisinde sahip olduğu 85.000 m2 araziye inşa edilen 130.000 m2 kapalı alanlı üretim ve yönetim yapılarından oluşuyor.

Hijyen Zincirinde Zafiyete İzin Vermeyen Tasarım

IGLO Architects'ten Sürdürülebilir Fabrika Projesi

Yapı, hijyen zincirinde zafiyete izin vermeyecek şekilde sterilizasyon ve hijyen kıyafetlerin giyildiği soyunma alanlarından geçilerek kullanılabiliyor. Üretim ofisleri, yemek ve sosyal alanların kullanılabildiği bu aşamadan sonra üretimle ilgili her birim tekrar sterilizasyon ve kıyafet değişimi yaparak ilgili katlardaki çalışma alanlarına geçebiliyor. Tavan, zemin ve duvar birleşimleri yıkanmaya uygun; toz, kir ve bakteri oluşumuna olanak vermeden, yüksek yangın standartlarında malzemeler seçilerek detaylandırılmış. Üretim katlarında tüm elektrik, mekanik ve proses hatlarının geçirildiği ara katlar oluşturularak; ana hollerde kablo, kanal gibi kir biriktirebilecek elemanlar kullanılmadan hijyen alanlar elde edilmiş. Holler içinden geçen havalandırma kanalları yıkanabilir özel tekstil malzemelerden üretilmiş.

Sürdürülebilirlik Prensipleriyle Tasarlanan Fabrika

IGLO Architects'ten Sürdürülebilir Fabrika Projesi

IGLO Architects için planlamada sürdürülebilirlik prensibi en önemli girdilerden biri olmuş. Tüm operasyon enerji kaybı ve atık üretimi olmayacak çözümlerle planlanmış. Proses sonucu oluşan organik atıklar kompost oluşumuyla geri kazandırılarak değerlendirilmiş. Sistemin soğutulması ve ısıtılması sonucu oluşan enerji ve ısı, neredeyse kayıpsız bir şekilde sistemde tekrar kullanılıyor. Projede, ham madde olarak kullanılan tarımsal ürünlerin tarladaki verimliliğini artıracak mekanik ve teknolojik aletleri geliştirmek amacıyla, üniversitelerle birlikte ar-ge çalışmalarının yapılacağı teknik bir kat planlanmış. Geliştirilecek aletlerin anlaşmalı tarlalarda kullandırılmasıyla organik güvenirlilik, verimli tarım ve kaliteli ürün temini hedefleniyor. Proses esaslarının, akış sisteminin ve arazi kotlarının şekillendirdiği bina kütlesinin; saha hakimiyeti gözetilerek yerleştirilen kontrollü meydanları, sosyal alanları ve idari yapısı; renk, malzeme ve doku seçimleriyle cephelerinde de farklılaştırılmış.


IGLO ARCHITECTS, TASARIM PRENSİBİ OLARAK MİMARİ KURGUDA, DEVASA BİR YAPIOLMASINA RAĞMEN; BÜYÜK BOŞLUKLARA SAHİP, İNSAN ÖLÇEĞİNDE EZİCİ OLMAYAN, ÇEVRESİNE UYUMLU BİR KÜTLE TASARLAMAYA ÖNEM VERMİŞ.


Gıda güvenliği gereği böcek ve haşerat önlemi amacıyla kontrollü bitkilendirmelerin yapılabildiği bölgelerde oluşturulan yeşil alanlar endüstriyel ortamın yumuşatılmasında da etkili olmuş.

IGLO Architects'ten Sürdürülebilir Fabrika Projesi

Kampüsün, organik üretim yapan firmanın vizyonuna paralellik gösterecek anlayışta çalışması ve inşası önemsendiğinden yapı üretimi, DGNB Alman Yeşil Bina Sertifikası alınması için gereken şartlara uyularak gerçekleştirilmiş. Fabrikada karbon salınımını en az seviyede tutmaya çalışan, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik konularına hassas ve çevreci yaklaşımlarla, sadece ülke çapında değil dünya çapındaki emsalleri arasında örnek alınacak bir işletme modeli hayata geçirilmiş.

IGLO Architects, tasarım prensibi olarak mimari kurguda, neredeyse arazisinin iki katı kapalı alana ulaşan devasa bir yapı olmasına rağmen; büyük boşluklara sahip, insan ölçeğinde ezici olmayan, çevresine uyumlu bir kütle tasarlamaya önem vermiş. Gün ışığının verimli kullanılması ve nefes alınacak balkon, teras, bahçe alanlarının projede yer almasına özellikle dikkat edilmiş. Mekanik ve elektrik altyapı ve jeneratör gereksinimleri için ihtiyaç olan teknik alanlar, tır manevra alanının altında ve düz ayak müdahale şansı verebilecek şekilde yerleştirilmiş. Bu alanlar menfezlerden oluşan lineer cephesiyle satış dükkânı ve resepsiyon bölgelerinin ortasında konumlanarak alt meydanın karakterini oluşturmuş. Fabrika dışındaki yoldan sahaya girilmeden, servis veren çöp konteynerlerinin bulunduğu atık odalarına çöp bacaları ve tünellerle ulaşılarak sahada da böceklenme ve kir oluşumunun engellenmesi amaçlanmış.

Elektrik enerjisi elde edebilmek için üretim binalarının çatısı fotovoltaik paneller konacak şekilde tasarlanmış. Yapının içinde bulunduğu organize sanayi bölgesi yönetimi rüzgâr enerjisi yatırımı yaptığı için elde edilen temiz enerji bu kurumdan satın alınarak sistemin elektrik ihtiyacı karşılanmış. Proseste çevreyle uyumlu karbondioksit ve amonyak gazları kullanan sistemler tercih edilmiş.Çevre kirliliğine sebep olmamak için yağ ayırıcılar kullanılmış. Kızgın yağ kazanlarından elde edilen buhar fırın ünitelerinin ısısıyla birleştirilerek kullanım ve proses sularının ısıtılmasında doğalgaz kullanımından %80 tasarruf sağlanmış. İnşaatın tümünde yüksek yalıtım değerleri sağlayacak malzemeler kullanılırken her malzemenin doğal yöntemlerle üretilmiş çevreci boyalarla boyanmasına da özen gösterilmiş. 


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)