İklim Değişikliğinde ve Hava Kirliliğinde Karbonsuz Enerji Çözümü: Hidrojen

Tarihsel olarak insanoğlunun enerji kullanımını inceleyecek olursak odun ile başlayan, endüstri devrimi ile birlikte kömür ve sonrasında petrol ve ürünleriyle, sonrasında ise doğal gaz ile devam etmekte olan grafikte karbon içeriğinin azaldığını görmekteyiz. Enerji ihtiyaçlarını gidermede ve çevreye verilen olumsuz etkileri azaltmada artık karbonsuz enerji çözümlerine ihtiyaç vardır ve de bunun “hidrojen” siz yapılması mümkün değildir. 

Çağının çok ötesinde öngörülerde bulunan ünlü bilimkurgu yazarı Jules Verne 1874 yılında su kaynaklı enerji üretimi hakkında görüşünü şu şekilde belirtmiştir:

“Hidrojen ve Oksijen’den meydana gelen su gelecekte yakıt olarak kullanılacaktır.” Esrarengiz Ada, Jules Verne, 1874

Günümüzde artan nüfus, genişleyen yaşam alanları ve gelişen teknoloji ile birlikte enerji talebi yıllar içerisinde artmaktadır. Yüz yılı aşkın süredir insanoğlunun birincil enerji üretim kaynağı olarak kullanılan fosil kaynaklı güç üretim yöntemlerinin sebep olduğu küresel ısınma etkisi ile birlikte hava, su ve toprak kirliliği gibi olumsuz çevresel etkiler artık insanoğlu tarafından çok ciddi bir şekilde hissedilir boyutlara ulaşmıştır. Doğaya karşı verilen bu olumsuz etkileri geri döndürerek Dünyamızın daha yaşanılabilir bir hale getirilmesi amacıyla alternatif enerji üretim teknolojilerine ilgi artmaktadır. Sürdürülebilir bir gelecek için karbon salımına yol açmayan, çevre dostu, yakıt tasarruflu ve yüksek enerji dönüşüm verimliliğine sahip güç üretim çözümlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları kaynaklarının sürekliliğinin sağlanmasında hidrojen gibi çevre dostu yakıtların kullanımı öne çıkmaktadır. Yenilebilir kaynaklarla hidrojenin üretilmesi, güvenli bir şekilde depolanması ve yüksek verimli yakıt pillerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi üzerine yapılan bilimsel araştırmalar ve ürün tasarımları özellikle son yıllarda tüm Dünya’da ivme kazanmıştır. Hidrojen destekli güç üretim teknolojilerinin kullanımı özellikle ulaşım, taşınabilir ve sabit güç sistemleri başta olmak üzere bireysel ve yaygın güç gereksinimi olan çeşitli alanlarda yaygınlaşmaya başlamış ve bu konudaki AR-GE faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Dünya Hidrojen Enerji Kongresi (World Hydrogen Energy Conference – WHEC) uluslararası boyutta hidrojen enerjisi alanında bilinen en prestijli konferanstır. Konferansın organizasyonu Uluslararası Hidrojen Enerjisi Ajansı (International Association for Hydrogen Energy - IAHE) tarafından gerçekleştirilmektedir. IAHE 1974 yılında Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu başkanlığında “Hidrojen Romantikleri” olarak bilinen bir grup araştırmacı tarafından kurulmuştur. 18-20 Mart 1974 tarihleri arasında Miami’de düzenlenen ilk tematik hidrojen enerjisi konferansıyla “hidrojen enerjisi” ve “hidrojen ekonomisi” gibi günümüzde yaygın olarak kabul gören terimler oluşturulmuştur. Bu nedenle 18 Mart günü Uluslararası Hidrojen Enerjisi Ajansı tarafından “Dünya Hidrojen Günü” olarak ilan edilmiştir. Bu konferanstan sonra, 1976 yılında Miami, Florida’da ilk WHEC gerçekleştirilmiştir ve iki senede bir düzenli olarak Dünya’nın çeşitli yerlerinde düzenlenmeye devam etmektedir. Günümüz enerji sorunlarının çevreye zarar vermeden çözülebilmesi ancak ve ancak karbonuz yaklaşımlar ile mümkün olabilir. Bu bağlamda WHEC konferansları uluslararası arenada çok yönlü karbonsuz yenilikçi hidrojen enerji sistemlerinin geliştirilmesi ve dünyada yayılması konusunda son derece önemli rol oynamaktadır.

23. Dünya Hidrojen Enerji Kongresi 5-9 Temmuz 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. “23. Dünya Hidrojen Enerji Kongresi” Ulusal Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından organize edilecektir. Dernek Başkanı ve de Uluslararası Hidrojen Enerjisi Ajansı Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Konferans başkanı sorumluluğunu üzerine alarak organizasyon komitesi ile birlikte üniversiteler, kamu kurumları ve hidrojen enerjisi alanında faaliyet gösteren uluslararası boyutlu firmalar başta olmak üzere tüm paydaşlarla bu etkinliğin şu ana kadar düzenlenen en başarılı etkinliklerden olması için gerekeni yapmaktadır. WHEC-2020 ülkemizde hidrojen enerjisi alanında düzenlenecek en geniş kapsamlı kongre olma özelliğine sahiptir. 

Profesör Dinçer, enerji verimliliği, yeni nesil güç üretim teknolojileri ve hidrojen uygulamaları konularında uluslararası düzeyde saygın bir bilim insanıdır. WHEC-2020’ye akademi, sanayi ve devlet kurumlarından hedef olarak 5000 kadar bir katılımcının iştirak etmesi beklenmektedir. Günümüzdeki enerji ve çevre konularının çözümünde yakın gelecekte çok önemli yere sahip olacağı düşünülen hidrojen enerji teknolojileri konusunda bilgi alışverişinin olacağı, hidrojen üretim, depolama, dağıtım, kullanım ve strateji konularındaki son gelişmelerin tartışılacağı 5 günlük bu konferansta ayrıca hidrojen ve yakıt pili alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı firmalar ürünlerini sergileme imkânı bulacaktır. 


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)