İklim Kaynaklı Risklere Uyum Sağlamaya Yönelik Araçlar ve Stratejiler

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
Dünyanın dört bir köşesinden mimarlar, şehir planlamacıları ve araştırmacılar, iklim değişikliği ve iklimin sebep olduğu deniz seviyelerindeki yükselme ve fırtına dalgaları tehlikesine karşı çözümler üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında MVRDV, North Creek Collective'in bir üyesi olarak Vancouver kenti için sahil yapıları, peyzaj ve altyapıya yönelik olası uyarlamaların haritasını çıkaran bir dizi teklif yayınladı. Aynı şekilde Adrian Lahoud liderliğindeki bir grup araştırmacı, farklı ulusların kıyı şehirlerine verdiği maddi hasarı tahmin eden dijital bir araç olan Second Sea Calculator'ı geliştirirken, Human Climate Horizons da farklı küresel ısınma düzeylerinin insanların hayatını nasıl etkileyeceğini görselleştiren bir platform geliştirdi.

Deniz Seviyesinde Yükselme Kataloğu / MVRDV

Deniz Seviyesinde Yükselme Kataloğu

MVRDV Sea2City Design Challenge'a cevap olarak Vancouver için kentin merkezinde bir su kütlesi olan False Creek'in kentsel geleceğini inceleyen bir dizi teklif sunmuştur. Proje yükselen deniz seviyeleri karşısında direnç oluşturmak için deniz kıyısındaki yapılar ve altyapılar tarafından kullanılabilecek kapsamlı bir çözüm ve uyarlama kataloğu ile sonuçlanmış.

Deniz seviyesinin yükselmesi kataloğu, kıyı şehirlerinin değişen şartlarına uygun yeni yapılar geliştirmenin yanı sıra var olan yapıların uyarlanmasına dair örnekler de sunuyor. Kataloğa sele uyum sağlayabilen ve topluluk terasları bulunan şehir konutları, esnek kamu programlarını yerleştirmek için yapısal iskeletlerine indirgenmiş orta yapılar ve kara ve su temelli ulaşım yöntemlerini birbirine bağlamak için mobilite merkezleri olarak hizmet verebilecek yüksek yapılar dahildir. Yüzen habitat adaları, uyarlanabilir yapılar, spor ve kültür tesisleri de kataloğun bir bölümünü oluşturuyor ve tümü geçirgen zemin kaplamaları ve yağmur suyu tamponlarıyla sele karşı dayanıklılığı artırmak üzere tasarlandı.

Second Sea Calculator

Second Sea Calculator

COP27 dolayısıyla Adian Lahoud liderliğindeki bir araştırma ekibi, yükselen deniz seviyeleri sebebiyle kıyı şehirlerinin sahip olduğu iklim onarımlarını değerlendirmek üzere Second Sea uygulamasını geliştirdi. Uygulama 136 kentten gelen verileri kullanarak 2100 senesine kadar öngörülen zararların maliyetini ayrıntılı olarak gösteren faturalar oluşturuyor. Maliyetler CO2 emisyonu yükümlülüğünden etkileniyor, zengin ülkelerin iklim tazminatı yükümlülüklerini vurguluyor ve tarihsel dengesizliği ele alıyor. Araştırmacılar bu girişimle verileri somut ve anlaşılır hale getirerek iklim eylemini desteklemeyi hedefliyor.

Human Climate Horizons

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte geliştirilen Human Climate Horizons, iklim değişikliğinin insani etkilerini ve dünya çapında insan güvenliği üzerindeki etkilerini gözler önüne seren ve hangi bölgelerin ve konumların en çok risk altında olduğuna dikkat çeken bir veri görselleştirme platformudur. Platform gelecekteki ısınma modellerini ortaya çıkarmak için yerelleştirilmiş sıcaklık projeksiyonlarıyla birlikte ortalama yıllık sıcaklığı, enerji tüketiminin etkisini ve bunun daha yüksek sıcaklıklarla nasıl bağlantılı olduğunu gösteren verileri ve tarım, inşaat, madencilik ve imalat gibi hava şartlarına maruz kalan endüstrilere odaklanarak bu değişen şartların insanların çalışma kabiliyetini etkileme yollarını kapsamaktadır. Platform karar vericileri bilgilendirmeye destek olmak ve konuşmayı değiştirmede rol oynamak için şimdiki ve gelecekteki etkiler hakkındaki bilgilere açık erişim sağlamayı hedeflemektedir.

Dünyanın dört bir yanındaki kentler de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletmeye katkıda bulunmak ve vatandaşları için daha iyi ve emniyetli ortamlar oluşturmak üzere yöntemler geliştirmeye başlamıştır. Temmuz 2023'ün şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olacağı ilan edildiğinden bu yöntemlerin aciliyeti görmezden gelinemez. Climate Action Planning yanı sıra, kentler iklim barınaklarının oluşturulması, yeşil altyapının genişletilmesi, yansıtıcı yüzeylerin kullanılması veya vatandaşları için su özellikleri ve halka açık havuzlar sağlanması gibi alana has önlemler de uygulamaktadır.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)