LEED’de güncel gelişmeler “LEED INTERNATIONAL

USGBC, ÇEDBİK ile iki grubun da aynı vizyonu paylaştıklarını ve ortak bir yeşil binalar hedefi doğrultusunda birlikte çalışmak istediklerini gösteren bir “İyi Niyet Anlaşması” imzaladı. Bu sebeple Mart ayının ilk haftasında Türkiye’ye gelen USGBC Başkan yardımcısı Roger Platt’e LEED’deki güncel gelişmeleri sorduk.

Roger Platt Kimdir?Harvard Üniversitesi ve San Francisco Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Platt, Eylül 2009’dan itibaren USGBC “Küresel Politika ve Hukuk” Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Platt, LEED yeşil bina sertifika programının politik yönetiminden sorumludur. Climate Positive Development Program, Clinton Climate Initiative, WGBC, World Economic Forum, United Nations Environment Program vb. uluslar arası kurumlarla ve LEED projelerinin yaygınlaştığı ülkelerle çalışmalar yürütmektedir.


Bildiğimiz kadarıyla LEED, 2012 yılı sonunda sistem değişikliğine gidiyor. Bu süreci kısaca anlatır mısınız?

LEED’in gelecekte gelişimine değinecek olursak, Kasım 2010’da USGBC’nin yıllık Yeşil Bina Konferansı ve Fuarı’nda yeni LEED Uluslararası Programımızı açıkladık. LEED Uluslararası Program dünyanın dört bir yanındaki uluslararası ortaklarımızı daha iyi dahil edebileceğimiz bir çerçeve ve “Küresel Tutarlılık” (Global Consistency), “Bölgesel Yaklaşım” (Regional Approach), “Yerel Sosyal Yardım ve Destek”e (Local Outreach and Support) dayalıdır.

“Küresel Tutarlılık”, LEED değerlendirme sisteminin ülke bazlı değerlendirme sistemlerinden uzaklaşarak, küresel olarak tutarlı ve ülke bazlı olmayan bir LEED değerlendirme sistemi doğrultusunda gelişmesine işaret eder. Programın “Bölgesel Yaklaşım” yönü, şu an dünyada 100’ün üzerinde ülkede kullanılan LEED’in, sürekli daha kolay kullanılır ve anlaşılır hale getirebileceğimizi kabul eder. Bu durum, 2009 LEED değerlendirme sistemi içinde uluslararası projelerin LEED kredisi kazanabilecekleri seçenekler sunacak ve “performans ölçümlerine” odaklanacak Uluslararası Alternatif Uyum Yolları’nın (Alternative Compliance Paths) ya da Uluslararası Seçeneklerin dahil edilmesiyle sağlanacaktır. Uluslararası Alternatif Uyum Yolları, uluslararası projeler için çıtayı ne yükseltecek ne de indireceklerdir. LEED değerlendirme sisteminin kullanımını kolaylaştırırken küresel olarak tutarlı olmanın bir yoludur. “Bölgesel Yaklaşım”ın bir başka öğesi, ÇEDBİK’i de üyesi olarak görmekten memnun olduğumuz, LEED Uluslararası Yuvarlak Masa’dır. LEED Uluslararası Yuvarlak Masa, 19 farklı ülkeden meydana gelmektedir. Bu grup, danışman sıfatıyla USGBC’yle işbirliği yaparak ortak engellere ortak çözümler üretilmesinde yardımcı olur. Katılımcılar, ulusal sınırlarının ötesinde bakmaya ve yeşil binalar ve sorunlarını biyoklimatik özellikler bağlamında düşünmeye teşvik edilirler. Bu grup olgunlaştıkça bizimle çalışmak için konuyla ilgilenen başka grupları da davet edebileceğimiz öngörülmekte. Böylece grup, sadece ulusal farklılıklara odaklanmak yerine bölgeleri bütünüyle ele alarak çözüm üretmeye çalışabilecektir. “Yerel Sosyal Yardım ve Destek”, aktif olarak toplumlarında yeşil bina gelişimine önayak olan yerel liderleriyle paylaşabileceğimiz araçlar, kaynaklar ve bilgilerdir. Türkiye’de bu grup ÇEDBİK’tir.

Uluslararası Alternatif Uyum Yolları taslak olarak zaten hazırlandı, LEED 2009’a dahil edilmesi onaylandı ve bu yılın sonuna doğru kamu kullanımına açılacak. LEED değerlendirme sistemi sürekli değişmekte, gelişmekte. Bu nedenle LEED’in gelecek versiyonlarında daha da büyük gelişmeler görmeye hazır olun.

LEED International programında yerel gerçeklikleri küresel bir topluluk olarak konuşmak üzere oluşturulacak LEED Uluslararası Yuvarlak Masası’ndan ne gibi geri dönüşler beklediğinizden söz edebilir misiniz?

LEED Uluslararası Yuvarlak Masa, küresel olarak istikrarlı, USGBC’nin uzun vadede LEED değerlendirme sistemini daha kolay kullanılabilir ve anlaşılabilir bir araç haline getirme hedefini destekleyen, dünyanın dört bir yanındaki yeşil binalarla ilişkili grupları kapsamaktadır. Bu grubun oluşturulmasındaki amacımız LEED’in dünyadaki kullanıcılarını bir araya getirmek, farklılıklara odaklanmak yerine ortak noktalar çevresinde toplanarak yeşil bina endüstrisini güçlendiren ortak bir dil ve ortak bir araç yaratmak. Umarız ki, bu LEED değerlendirme sistemi, yeşil bina liderlerinin dünyanın her yerinde doğru kararlar vermesine yardım edecek, daha yararlı bir araca dönüştüren uzun süren ortaklıklarla sonuçlanır.

ÇEDBİK ile bir iyi niyet anlaşması imzaladınız. Bu süreci ve anlaşmanın kapsamını öğrenebilir miyiz?

USGBC, ÇEDBİK ile iki grubun da aynı vizyonu paylaştıklarını ve ortak bir yeşil binalar hedefi doğrultusunda birlikte çalışmak istediklerini gösteren bir “İyi Niyet Anlaşması” imzaladı. Anlaşmanın ilk adımı olarak, ÇEDBİK, 18 ülkeyle birlikte LEED Uluslararası Yuvarlak Masa’nın bir üyesi olarak, LEED değerlendirme araçlarının sürekli geliştirilmesi için düşünce ve önerilerini bizle paylaşacak ve teknik sorunlarla karşılaşıldığında yeni çözümlerin üretilmesi için bizi destekleyecek. İleride, eğitim ortaklığı ve başka etkinlikleri de içerecek şekilde ÇEDBİK’le işbirliğimizi derinleştirmeyi umuyoruz.

Gayrimenkul sektörünün, STK ve çevre örgütleriyle gerçekleştirdikleri pek çok işbirliğine öncülük ettiğinizi biliyoruz. Bu tarz işbirliklerinin kurulması ve işler hale getirilmesi konusunda birikimlerinize dayanarak ÇEDBİK yetkililerine önerileriniz neler olabilir?

Dünya çapında pek çok farklı organizasyonla çalışmanın zevkiyle onurlandırıldık ve bu işbirlikleri bize yeni LEED Uluslararası Program’ı şekillendirmemize yardımcı olan bilgi zenginliğini ve uzmanlık paylaşımlarını sağladı. ÇEDBİK’le ortak olmaktan gurur duyuyoruz. Eğer ÇEDBİK ve diğer yeşil bina konseyleriyle paylaşabileceğimiz bir ortak anlayış varsa o da hepimizin uluslarımızın sınırlarının ötesinde düşünmemiz gerektiği ve hedefimizi küresel olarak yeşil binalara, çevreye ve topluma ne değer katabileceğimize odaklamamızdır. Yeşil binalar küresel bir konudur. Öyle ki, küresel bir toplum olarak düşünmemizi, fikirlerin, araçların ve kaynakların paylaşımında cömert olmamızı, açık fikirli olmamızı, sürekli gelişmemizi ve ilerlememizi gerektirmektedir.

LEED sisteminin kişisel beyana dayalı olduğuna işaret ediliyor. Kişisel beyanın kötüye kullanılma riski taşıması söz konusu. Bu konudaki görüşünüzü alabilir miyiz?

Güçlü, birleşik ve güvenilir bir yeşil bina topluluğu için hayati olan kişisel dürüstlüğe ve mesleki etik değerlere tüm organizasyon yapısıyla odaklanmasına ve değer vermesine rağmen USGBC için LEED değerlendirme sistemi sertifika sürecinin kişisel beyanlara dayalı olmadığının netleştirilmesi önem taşımaktadır. Bir tasarım sürecinde ve son olarak da inşaat sonrası aşamada denetim yapılır. Bu denetimler, LEED proje değerlendirme konusunda eğitimli ve deneyimli üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilir. Proje ekiplerine ön değerlendirme sürecinde açık ve kısa geribildirimler yapılır. Tüm sorular cevaplanıp, değerlendirmenler tarafından istenen tüm kanıtlar ve ek bilgiler alınıp, gerekli koşulları sağladıkları kabul edilmedikçe proje ekiplerine kredi puanları verilmez.

Kalite denetimi bizim için önemlidir. “LEED Green Associate” ve “LEED Accredited Professional” akreditasyonlarını almak isteyen LEED profesyonelleri için olan LEED Profesyonel Kredilendirme sistemimiz Amerika Ulusal Standartlar Enstitüsü’nden (ANSI) ISO/ANSI/IEC Standard 17024 uluslararası standardı altında akreditasyon aldı. Benzer olarak LEED Sertifikalandırma Sisteminin ISO sertifika sürecine başvurusunun bu yılın sonuna doğru başlatılması için hazırlık yapılıyor.

Herhangi bir sistemde her zaman kötüye kullanılma riski vardır ama bir kez güvenilir parametreler oluşturulunca, zaman ve kaynakların, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanında gerçekten katkıda bulunmak isteyen yeşil bina liderlerinin büyük çoğunluğuna imkan sağlanması, destek olunması ve ödüllendirilmelerine odaklanılması için harcanmansın yerinde olacağına inanıyoruz.

Uygulamalar, adaptasyonlar gibi süreçlerde en sık karşılaşılan yasal sorunlar nelerdir?

Deneyimlerimize göre, eğer normal bir LEED projesinin tasarım ve sertifikalandırmasını ele alıyorsak, yasal hiç bir sorunla karşılaşmadık. Herhangi bir LEED projesi için inşa edildiği ülkedeki tüm yasal yönetmeliklere uyması bir ön şart ama bunlar genel olarak binanın inşa edilmesiyle ilgili olarak dikkate alınacak şeyler ve LEED sertifikasyon süreciyle ilişkili olmaları gerekli değil.

ÇEDBİK ile bir iyi niyet anlaşması imzaladınız. Bu süreci ve anlaşmanın kapsamını öğrenebilir miyiz?

USGBC, ÇEDBİK ile iki grubun da aynı vizyonu paylaştıklarını ve ortak bir yeşil binalar hedefi doğrultusunda birlikte çalışmak istediklerini gösteren bir “İyi Niyet Anlaşması” imzaladı. Anlaşmanın ilk adımı olarak, ÇEDBİK, 18 ülkeyle birlikte LEED Uluslararası Yuvarlak Masa’nın bir üyesi olarak, LEED değerlendirme araçlarının sürekli geliştirilmesi için düşünce ve önerilerini bizle paylaşacak ve teknik sorunlarla karşılaşıldığında yeni çözümlerin üretilmesi için bizi destekleyecek. İleride, eğitim ortaklığı ve başka etkinlikleri de içerecek şekilde ÇEDBİK’le işbirliğimizi derinleştirmeyi umuyoruz.

LEED’in bugününe yönelik bir özeleştiri yapmanızı istesek neler söyleyebilirsiniz?

LEED Değerlendirme Sistemi, üyelerimizin, yerel liderlerin ve vizyon sahiplerinin adanmışlıkları ve bağlılıkları sayesinde şu anda dünyada yüzün üzerinde ülkede kullanılıyor. Buna rağmen, uluslararası topluma faydalı olmaya devam edebilmemiz için, her LEED versiyonunun şartlarının yükseltilmesiyle sektördeki yeniliklerinin desteklenmesinin ve sistemin ABD dışındaki proje grupları tarafından daha kolay anlaşılır ve uygulanır hale getirilmesinin gerekli olduğunu anlıyoruz. LEED değerlendirme sisteminin halen Amerikan standartları ya da normlarına bağlı unsurları var. Bu referanslar projelerin sertifika almalarını engellemiyor, ama onları daha az kullanıcı dostu kılıyor. LEED’i ülkelere göre özelleşmiş olmaktan koparmak için yeni çabalarımızla şekillenen LEED Uluslararası Yuvarlak Masa’sı gelecekte uluslararası topluma daha da iyi hizmet edebileceğiz.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)