EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Mimarlara Sorduk...

Kuşkusuz ki günümüzde, binalar doğal kaynaların tüketimde önemli bir paya sahip. Yaklaşık 7 milyar insanı barındıran dünyamızda teknolojik gelişmelerin etkisiyle de doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor. Bu durumda geri dönüşüm, yeniden kullanım ve mimari tasarımda sürdürülebilirlik gibi kavramların doğru kullanımı ile doğal ve yapılı çevre arasındaki dengeyi yeniden kurmaya yönelik çalışmalar yapmak gerekliliği doğuyor.

Mimarlığın yeniden kavramsallaştırılması olarak da tanımlayabileceğimiz ve giderek daha geniş kitleler tarafından benimsenen “sürdürülebilir mimarlık” kavramını, gelecek nesiller için doğaya uyumlu yapıların nasıl inşa edilmesi gerektiğini ve geleceğin mimarlarına bu konudaki mesajlarını ülkemizin önde gelen mimarlarından Adnan Kazmaoğlu, Bünyamin Derman, Ece Ceylan Baba, Emre Arolat, Gökhan Avcıoğlu, Karamuk & Kuo, Kerem Oral, Mehmet Şenol ve Rüksan Tuna'ya sorduk.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)