EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Mimarlık Sektöründe 2022 Yılında da Gündemi Meşgul Edecek Konular

Şehirlerin Geleceği

Gelecekte şehirlerin daha kalabalık olacağı kaçınılmaz, dünya nüfusunun büyük çoğunluğu hala şehirlerde yaşıyor ve özellikle iklim krizinin etkileri şehirleri ve şehirlileri daha fazla ilgilendiriyor. İçinde bulunduğumuz pandeminin ve gelecekte ortaya çıkabilecek pandemilerinde odak noktası yine şehirler. Bu nedenle, gerek iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine gerekse bugünden tahmin edemediğimiz diğer risklere karşı şehirlerimiz hazır olmalı. Bu noktada ‘Resilient Cities’ Dayanıklı Şehirler ön plana çıkıyor. Uzun yıllardır masada olan bu konu 2021’de çok konuşuldu ve 2022 yılının da ana gündem konularından biri olacak.

Yıpratılan Konu Sürdürülebilir Mimari

Sürdürülebilir mimari konusunun pazarlamanın bir aracı haline gelmesi, konuya güvenin azalmasına neden oluyor. Daha sağlıklı yaşam alanları yaratmanın gerçek yollarının neler olduğu hala tartışmaya açık ve gerçek sürdürülebilir mimari örnekleri bu tartışmaların odak noktasında olacak.

İç Mekânlarda Ferahlık

İnsanlık her geçen gün daha fazla kapalı alanda vakit geçiriyor. Mevcut Covid-19 pandemisinde olduğu gibi zorunlu karantina dönemlerinde, bu alanların sağlığımız ve hatta hastalıkları önlemek için gerçekten ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ama gerçekten, bir alanı sağlıklı yapan nedir? Sürekli bir konfor seviyesinde yaşamamıza katkıda bulunan faktörler nelerdir? Teknoloji ve tasarım buna nasıl katkıda bulunabilir? Takip etmemiz gereken emsaller nelerdir?

Mimarlıkta Otomasyon 

Yıllar önce inşaat sektörü teknolojik açıdan en gerilerden biri olsa da, bugün mimaride otomasyonun kesinlikle kalıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Göç: Nüfusun hareketliliğini öngörmeli ve daha hızlı inşa etmeliyiz

Ekonomik krizler, sağlıkla ilgili acil durumlar ve doğal afetlerin ardından gelen toplumsal çatışmalar, siyasi anlaşmazlıklar ve yeni yaşanacak yer arayışları tarih boyunca yüz binlerce insanın yerinden edilme sebepleri olmuştur. Bu büyük demografik akışlar, kentsel nüfusun tarihi oranlarda büyümesine izin verdi. Bununla birlikte, büyük enerji tüketicileri ve emisyon üreticileri olan şehirlerin başka bir tuhaflığı olduğunu görüyoruz: Her 5 kişiden 3'ü doğal bir felakete maruz kalma riski taşıyor. Aynı zamanda, mevcut pandemi ve teknoloji kullanımı, yaşamlarımız için daha özel ve doğal alanlar arayışında banliyölere yakın bir göç eğilimini daha da vurguluyor gibi görünüyor. 

Yerel Malzemeler

Tarih bize, zaman içinde sürdürülebilir olmayı başaran yerel malzemelerin birçok inşaat tekniğini ve kullanımını göstermiştir. Büyük endüstriyel işleme aşamaları tarafından dönüştürülmesi gerekmeyen kaynakların verimli kullanımı ve uzun transferlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Hatta bazı durumlarda kullanım ömürlerinin sonunda kerpiç ve ahşap gibi çevrelerine dahi iade edilebilmektedirler. Diğer durumlarda, geri kazanılanlar bile atık ve yerinde üretilen geri dönüştürülebilir atık olarak kabul edilebilir. Şüphesiz, mevcut teknoloji ve bilgi, büyük şehirlerde daha büyük ölçekte uygulanabilmeleri için onları geliştirmeye yardımcı olabilir. Çevre üzerinde düşük etkiye sahip projeler geliştirmek ve bunları yoğun kentsel bağlama uyarlamak mümkün müdür? 

Eşitlik ve Adalet

Mimarlığın kentsel eşitlikteki rolü üzerindeki tartışmalar devam ediyor. Mimarlık şehirlerde eşitliği destekleyebilir mi? Bunu yapmak için sınırları var mı? Mimarlık ne kadar adil? 2022 yılının mimarlık gündemini meşgul etmeye aday.

Uyarlanabilirlik

İhtiyaçlardaki değişimler nedeniyle, farklı bina türlerinin kullanımlarında da değişikliğe gerek duyuluyor. Müze olan sanayi tesisleri, hastaneye dönüşen AVM’ler gibi. Günümüzde konutta uyum sağlama konusunda her zamankinden daha fazla ilginç tartışmalara ihtiyaç var. Pandemi sırasında yaygınlaşan uzaktan çalışma modelinin benimsenmesi ile ofislere ayrılan bu kadar çok metrekare ne olacak. 2022 yılında çokça tartışılacak bir konu...


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)