Mimarlık ve Şehircilik İklim Değişikliğiyle Mücadele Edebilir Mi?

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
İklim değişikliği yılın en acil sorunlarından biri oldu ve bunun iyi bir nedeni var. Etkileri sadece doğal yaşam alanlarında değil, kentsel ortamlarda da görülür. İnşaat sektörü bu dinamikte önemli bir rol oynar. Yıl boyunca COP27 gibi olaylar, sıfır karbon peşinde koşmanın önemini ve giderek artan yıkıcı doğal afetlerden etkilenen gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı zorlukları vurguladı. Gelişim için olası yönler değişen aşamalarda ve ölçeklerde eylemleri içerir. Kentsel ısı kontrolü için yeşil alanların optimize edilmesinden karbon ayak izinin en aza indirilmesi için yerel ve yenilikçi yapı malzemelerinin kullanılmasına veya daha sürdürülebilir kentsel ve doğal ortamlar yaratılmasına yardımcı olan yasaların çıkarılmasına kadar…

Bu makale iklim değişikliği ve mimarlığın değişimi etkileme potansiyeli ile ilgili konularda yayınlanan makalelerin bir özetidir. Konular dört ana soruya ayrılır;  Şehirler Kentsel Isıyı Azaltmak İçin Neler Yapıyor? Yükselen Deniz Seviyeleriyle Nasıl Mücadele Edilir? COP27 Neydi ve Neden Önemli? Yapı Malzemeleri Bu Hedeflere Ulaşmada Rol Oynayabilir Mi? Son bölümde 2022'de çıkarılan yeni mevzuata genel bir bakış sunularak eyalet ve yerel yönetimlerin bu değişikliğe olan ihtiyacı nasıl güçlendirdiği anlatılıyor.

Mimarlık ve şehir planlamasının iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye ve daha dirençli şehirler yaratmaya nasıl yardımcı olabileceğine dair 2022 için önde gelen fikirleri ve temaları aşağıdaki gibidir. 

Şehirler Kentsel Isıyı Azaltmak İçin Neler Yapıyor?

Mimarlık ve Şehircilik İklim Değişikliğiyle Mücadele Edebilir mi?

Şehirlerde iklim değişikliğinin daha görünür etkilerinden biri, kentsel ortamları vuran ve milyonlarca insanı riske atan yoğunlaşan sıcak hava dalgalarıdır. Yoğun nüfuslu şehirler, kısmen kentsel ısı adası etkisinden dolayı özellikle risk altındadır. Isı riskleri de bölgeye göre değişir. Yüksek nüfus yoğunlukları, soğutma sistemlerine sınırlı erişim ve kentsel yeşil alanların sınırlı kullanımı en az varlıklı ve tarihsel olarak marjinal sektörleri en çok etkiler. Bu etkilerle mücadele etmek için şehirler, sakinlerini korumak için çeşitli stratejiler benimseme seçeneğine sahiptir. Bunlar arasında yeşil altyapıyı stratejik olarak kullanmaktan sıcaklıkları düşürmeye, yansıtıcı yüzeyler ve pasif soğutma sistemlerini kullanmaya, iklim barınakları ve hatta vatandaşların sıcak aylarda şehirde güvenli bir şekilde gezinmesine yardımcı olacak uygulamalar hazırlamaya kadar pek çok şey yer alır. 

Yükselen Deniz Seviyeleriyle Nasıl Mücadele Edilir?

Mimarlık ve Şehircilik İklim Değişikliğiyle Mücadele Edebilir mi?

Yükselen deniz seviyeleri, kıyı kentlerinde yaşayan 410 milyondan fazla insanın geçimini tehdit ediyor. Bu şehirler limanların ve deniz ulaşımının yakınlığından bölge sakinleri, turistler ve işletmeler için bir çekim noktası oluşturur. Bu alanlardaki arazi kullanımı, mevcut alanların çoğunu kaplayan yüksek katlı binalar ve yoğun trafikli yollar ile yoğunluğu destekleme eğilimindedir. Bu stratejinin kıyı erozyonu ve tekrarlayan kasırgalar ve seller gibi bölgeyi etkileyen doğal afetlerin etkilerini azaltmada etkisiz olduğu kanıtlanmıştır. Mimarlar ve tasarımcılar, kıyı ekosistemlerini yeniden dengelemek için aşağıdakiler gibi doğal ve yerel çözümler arıyor; mangrov ormanlarını yeniden yaratmak, habitat dalgakıranları oluşturmak veya açık denizde yüzen yapılara doğru genişletmek gibi… 

COP27 Neydi ve Neden Önemli?

Mimarlık ve Şehircilik İklim Değişikliğiyle Mücadele Edebilir mi?

COP 27 veya 2022 Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen ve ülkelerin iklim değişikliğine karşı etkin önlemler aldığı ve küresel sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında kalmasını sağlamak amacıyla düzenlenen uluslararası bir konferanstı. İnşaat sektörü küresel emisyonların büyük bir yüzdesinden sorumlu olduğundan bu hedef büyük ölçüde işe yansır. Ana zorluklar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefinde ve etkilerini daha iyi anlamak için binaların tam yaşam döngüsü karbon değerlendirmelerini gerçekleştirme taahhüdünde özetlenebilir. Bu yılki konferans ayrıca Küresel Güney'den savunmasız ülkelerde iklim direnci oluşturma gerekliliğini de kabul etti.

Yapı Malzemeleri Bu Hedeflere Ulaşmada Rol Oynayabilir mi?

Mimarlık ve Şehircilik İklim Değişikliğiyle Mücadele Edebilir mi?

Geçtiğimiz yıl boyunca tuğla ve beton gibi yaygın olarak kullanılan yapı malzemelerine sürdürülebilir alternatifler araştırmaya ve geliştirmeye yönelik artan bir ilgi olmuştur. Amaç ise bu malzemelerin içerdiği karbon ayak izini azaltmaktır. Bu çabanın en öne çıkan alanlardan biri biyolojik organizmaların malzeme üretiminde yer aldığı bir süreç olan biyofaktördür. Mimarlar ve tasarımcılar ayrıca yerel koşulları daha iyi anlamak, toplumu dahil etmek ve yerel koşullar ve kısıtlamalar hakkındaki bilgisinden yararlanmak için yerel teknolojilere ve zanaatkarlığa yöneliyor. Bu hareket ekolojik bozulmayla mücadelede önemli bir etkiye sahip olabilir.

2022'de Yürürlüğe Giren Yeni Yasa

Şehir veya eyalet yetkilileri tarafından çıkarılan yasalar, sürdürülebilir uygulamaların geniş ölçekte uygulanmasını sağlamak için önemli adımları temsil eder. Daha güvenli ve daha esnek bir kentsel çevre yaratmak için bu yıl çeşitli yasalar çıkarıldı. Bazıları binalarda enerji kullanımını ele alır, diğerleri yağmur suyu yönetimini düzenler ve diğerleri savunmasız topluluklar için güvenli koşullar yaratmayı amaçlar.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)