​MuuM, İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması’nda “Eşdeğer Mansiyon Ödülü”ne Layık Görüldü

Bursa İnegöl'de yapılması planlanan Belediye Hizmet Binası ve Meydan Projesi için düzenlenen İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması sonuçlandı. Yarışmada MuuM’un tasarımı “Eşdeğer Mansiyon Ödülü”nü almaya hak kazandı. 

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen ve İnegöl’de yapılması planlanan Hizmet Binası ve Meydan Projesi için ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılmasını hedefleyen mimari proje yarışması sonuçlandı. Yarışmada MuuM ekbibinden Murat Aksu, Umut İyigün, Çağlan Çelebi ve Melis Eraydın’ın katkılarıyla biçimlenen proje önerisi “Eşdeğer Mansiyon Ödülü”ne layık görüldü. 
Hizmet binası tasarım önerisiyle hizmet yapısı-sosyal birimler ve açık alanlar arasındaki dengeyi mekansal kurguyla sağlayan, farklı kullanımları “tek çatı altında” olma ifadesiyle güçlü şekilde bir araya getiren çağdaş bir mimari yaklaşım ortaya koymayı hedefleyen MuuM ekibi, proje önerisinde, şehrin dinamiklerine cevap veren kullanımlara yer vererek, meydanı ve yapıyı şehir sakinlerinin ve ziyaretçilerin buluştuğu bölgesel bir merkez haline getirmeyi ve aktif kentsel yaşantıya imkan sağlamayı hedeflemiş. 

Sosyal ve kamusal hayatı tek çatı altında çözmeyi hedefleyen MuuM, İnegöl Belediyesi Hizmet Binası’nın inşa edileceği alanın çevresiyle kurduğu ilişkilerdeki fırsatlarla aktif şehir hayatının merkezi olmaya hazır durumda olması nedeniyle, kullanıcıların sosyal yaşantılarına yönelik olanaklarının geliştirilmesini, alanın, kentin diğer işlevsel unsurları ile ilişkilendirilerek etki alanının genişletilmesini ve bu kurgunun yaşantıya aktarılmasını, tasarımın temel düşünceleri olarak ön plana çıkartmış. 

Sosyal alanda eşitlik, şeffaflık ve katılımcılık kavramlarının güçlendirilerek vurgulamayı ana tasarım kriterleri olarak belirleyen MuuM ekibi, bulunduğu yer ile kuvvetli bağlantılar kuran, yoğun ve aktif kullanıcı grubuna sahip kentsel ve mimari mekanlar elde etmeyi hedeflemiş. 

MuuM’un farklı işlevleri bir arada barındıran bir kurguya sahip olan tasarımında, önerilen solar pergola ile tüm bu işlevler tek çatı altında toplanarak, farklı yaşayışlara imkan veren bütüncül bir form üretilmiş. Belediye meydanı içinde tanımlanmış farklı alt meydanlar, kentin kullanım ihtiyaçlarına çeşitlilik yaratarak cevap verirken, kent meydanı kamusal kullanımları tanımlamış, etkinlik meydanı ise sosyal kullanımlara yönelik tasarlanmış. Sosyal mekanlarla ilişkili konumlanan bu plazalar, yılın farklı dönemlerinde, farklı işlevler ile kullanıcıları biraraya getiren bir mekan kullanımına imkan verir nitelikte planlanmış. Alan içerisindeki mevcut yeşil-plaza-zemin kat kullanım kurgusu, yeşil örüntüyü içerisine alarak halk tribününde sönümlenerek sonlandırılmış.

Sosyal İhtiyaçlara da Cevap Veren Belediye Hizmet Binası
İhtiyaç programında yer alan sosyal alanlar, karşılaşma mekanları olarak ele alınmış ve insan yaklaşımına göre konumlandırılmış. MuuM tarafından planlanan senaryoya göre, birbirine nüfuz eden iç ve dış mekan kullanımı ile hizmet binasının yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda sosyal kullanım için de üretildiği hatırlatılmak istenmiş. Kullanım dinamikleri farklı olan kreş, çocuk aktivite alanı olarak ele alınarak alandaki ağaçların doğal bariyer olarak kullanılmasıyla özelleştirilmiş.
Belediye hizmet binası, programın işlevsel birimlerini içeren temel yapıyı oluşturmuş. Mevcut ağaç dokusununa uyumla ve birimlerin net dolaşım alanı etrafında örgütlenmesiyle kurgulanan kütlede, önerilen iç ve dış bahçelerle doğal ışık ihtiyacı ve kullanım çeşitliliği sağlanmış. Yapının yoğun zemin kat kullanımı, iç sokak kurgusuyla desteklenerek açık alanla geçirgen bir ilişki kurulmuş, şeffaf bir yaşantının oluşumuna imkan verilmiş.

Programda yer alan kreş birimi, açık alan kurgusunda yer alan çocuk köşesi başlığında ele alınmış ve çocuk yuvası olarak mevcut dispanser binası alanında düşünülmüş. Var olan ağaçların tampon bölge olarak çalıştığı bu alanda çocuk yuvası, yeşil doku içinde, halk tribünü olarak işlevlendirilmiş pah ile izole konumda önerilmiş. Çocuk yuvası işlevine ek olarak, oyun alanı ve aktivite merkezi çocuk köşesinin alt işlevlerini oluşturmuş.

Tasarım Ekibi: Murat Aksu, Umut İyigün, Çağlan Çelebi, Melis Eraydın
Danışman: Abuzer Sarı, Metin Dağıstanlı, Onur Yüzer
Yardımcı: David Rato, Omar Araar, Hande Tunç, Ayşe Selda Turan, Suhair Rahman
Maket: Murat Küçük
İşveren: İnegöl Belediyesi
Proje Tarihi: 2016
İnşaat Alanı: 18.460 m²
Ödüller: Eşdeğer Mansiyon(2016)


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)