Oteller Yeşilleniyor mu?

Burcu Boran, Bureau Veritas

Yeşillenen Oteller Projesi’nin Dünya Su Forumu ile başlangıcı tamamen turistlerin bu konudaki beklentisinden kaynaklanıyordu. Bizi sevindiren ise yerli turistlerin de bu konuda hassasiyet göstermeye başlaması oldu. Bazı acentelerİn bu kapsamda çalışmalar yaptığını, turistlere otellerin sürdürülebilirlik derecesi hakkında da bilgi verdiğini biliyoruz.

Öncelikle kurumunuzun kısa bir tanıtımını alabilir miyiz? Özellikle çevre, sürdürülebilirlik ve enerjiye yönelik hizmetleriniz nelerdir. Bu konularda hizmet verdiğiniz sektörler hangileridir?

Bureau Veritas Grubu, Belçika Antwerp’te kurulduğu 1828 yılından bugüne geliştirdiği uzmanlığıyla, müşterilerine kalite, sağlık, güvenlik, çevre ve sosyal sorumluluk alanlarındaki standartlara ve mevzuatlara uygunluk göstermeleri için destek veren uluslararası bir kuruluştur.


Bureau Veritas’ın yaygın ve küresel çalışma ağı, müşterilerine en yüksek seviyede ve geniş bir yelpazede hizmet vermesini sağlar. Büyük veya küçük, özel sektör veya kamu sektöründen tüm firmalar markalarını, varlıklarını ve ticari faaliyetlerini korumada destek olması için Bureau Veritas’a güvenebilirler. Grubumuz, gerek risk yönetimi gerekse performans iyileştirme konularında da önemli bir rol oynar.

Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için faaliyetlerimizi 1.350 ofis&laboratuvar ve 64.000 çalışanı ile 8 ayrı alt iş kolunda sürdürmekteyiz. Bunlar; Belgelendirme, endüstri, inşaat, denizcilik, servisteki ekipmanların gözetimi, ticari ürünler ve tüketici ürünlerinin kontrolü, hükümet kontratları ve uluslararası ticarete konu olan tüm malların ve ekipmanların gözetimi servisleridir. Bu iş kollarında ihtiyaca göre; varlık yönetimi, belgelendirme, klaslama, gözetim/denetim, kontrol, analiz ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.
Günümüzde sürdürülebilirlik bir iş modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu iş modelinde çevre, sosyal ve ekonomik bakış iç içe geçmiş durumda. Yıllardır özellikle ekonomik büyümenin ayrı, firmaların bakış açısına göre, sosyal ve çevresel konuların ayrı bir koldan ilerlediğini gördük. Oysa artık toplumda algılandığı gibi sadece çevre penceresinden bakmanın yeterli olmadığını buna sosyal yaşam ve ayrı bir koldan ilerleyen ekonomik bakış açısını da eklememiz gerektiğini görüyoruz. Bu kapsamda iş dünyası, risk analizi temelli bir yaklaşım ile bu konuları beraberce değerlendirebiliyor.

Bureau Veritas olarak sürdürülebilirlik kapsamında eğitim ve belgelendirme hizmeti sunduğumuz standartlar; ISO 14001:2004 (Çevre Yönetim Sistemi), Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarının Doğrulanması(CDP, GRI, vb.), ISO 39000 (Yol Trafik Güvenliği), ISO 55001 (Varlık Yönetimi), Ürün/Hizmet, Firma Karbon Ayakizi (PAS 2050, ISO 14064), Su Ayakizi (ISO 14046), ISO 50001:2011 (Enerji Yönetim Sistemi), FSC (Sorumlu Orman Yönetimi), SA 8000(Sosyal Sorumluluk Belgelendirme Standardı), ISO 26000 (Sosyal Sorumluluk Rehberi), ISO 10002:2004 (Müşteri Memnuniyeti), OHSAS 18001 (İş Sağlığı Güvenliği), ISO 28000:2007 (Tedarik zinciri için güvenlik yönetim Sistemi), ISO 22301 (İş Sürekliliği Yönetim Sistemi).

Konumuz ‘Sürdürülebilir Turizm & Yeşillenen oteller.” Oteller çevresel duyarlılıkları ile kurumunuzun değerlendirmesi sonucunda Yeşillenen Oteller sertifikasına sahip olabiliyorlar. Bu sistemin çıkış noktası, gelişim süreci ve günümüzde hangi noktada olduğunu bize anlatabilir misiniz?

Yeşillenen Oteller (Greening Hotels), 2009 yılında Dünya Su Forumu ve TUROB ile forum katılımcılarına yönelik hazırladığımız bir standart. Bu projedeki amaç, mümkün olduğunca çok oteli kapsayarak, otellerin çevre duyarlılığına gösterdiği konuları değerlendirmeye alıp motivasyon yaratmaktı. Projenin, başlarda sadece İstanbul Oteller Bölgesini baz almasına rağmen 4. yılı itibariyle tüm Türkiye’yi kapsaması, ayrıca 2012 yılının ikinci yarısında yeni bir revizyon geçirirerek geliştirilmesi göz önünde bulundurulduğunda bu amacın gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.Yeşillenen Oteller belgesinin alınabilmesi için; enerji, su, iç hava kalitesi, atık geri dönüşümü gibi konularda bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Tüm kriterler yerine getirilemiyor olsa bile, bu konuda yapılacak en küçük çalışmanın bile gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Günümüz itibariyle tüm Türkiye genelinde 73 otelin Yeşillenen Oteller denetimleri gerçekleştirilmiş ve bu oteller %60, %75 ve %90 başarı oranlarına göre sırasıyla Bronze, Silver veya Gold Greening Hotel belgelendirmelerine hak kazanmıştır.

Öncelikle, denetim sonuçlarına göre yapılan kategorizasyon tüm oteller tarafından olumlu bulunmuş ve bu yönde otellerden pozitif geri bildirimler alınmıştır. Bu yeni sistem denetim sürecinin de gelişmesine katkıda bulunmuş otellerin yeşillenme çalışmalarında ciddi artış görülmüştür.

Bu sayede mevcut belgeli otellerin belgelerini yükselterek devam ettirme taleplerinin dışında, ilk kez Yeşillenen Otel kapsamına girmek isteyen oteller için de bir aktivasyon enerjisi sağlanmış ve itici güç oluşturulmuştur. Yeşillenen Oteller Projesi’nin, Türkiye turizm sektörünün en önemli çevrecilik uygulamalarından biri olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.
Yeşillenen Oteller Projesi’ne katılan 100 odalı bir otel, yılda minimum 10 bin lira tasarruf eder. Bir yandan çevre korunurken, diğer yandan aynı hizmetin daha az maliyetle verilmesi sağlanır.

Yeşillenen Oteller projesi, zincir otellerden butik ya da bağımsız otellere kadar otelcilik sektörünün tüm elementlerini kucaklayabilen bir yapıya sahip.

Ülkemizde turizm yatırımcılarının sürdürülebilirlik, çevre ve yeşil gibi konulardaki yaklaşımı ve tavrı nasıl?

Turizm yatırımcılarının bu konudaki tavrını tamamen gönüllü olan bu projeye katılmalarıyla çok net görebiliyoruz aslında. Üstelik oteller sadece bu belgelendirme ile yetinmeyip, ISO 50001 Enerji Yönetimi veya ISO 14064 Kuruluş Bazında Emisyonların ölçülmesi standartlarını da talep ederek sürdürülebilirliğin tüm firma tarafından benimsenmesi gereken bir yönetim sistemi haline getiriyorlar. Bu tip belgelendirme hizmetleri iyi uygulamaların paylaşılmasında bir araç olduğu gibi, kişilerden bağımsız olarak firmanın sürekli iyileştirme döngüsüne girmesini ve işin sürekli olmasına da katkı sağlıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin konaklayacağı işletmeden beklentilerini arasında bu hassasiyetler var mı?

Projenin Dünya Su Forumu ile başlangıcı tamamen turistlerin bu konudaki beklentisinden kaynaklanıyordu. Bizi sevindiren ise yerli turistinde bu konuda hassasiyet göstermeye başlaması oldu. Bazı acentelerin bu kapsamda çalışmalar yaptığını, turistlere otellerin sürdürülebilirlik derecesi hakkında da bilgi verdiğini biliyoruz.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)