Sürdürülebilir Kalkınma Temelli Büyümeyle Yarım Asrı Deviren Güçlü Marka Kastamonu Entegre

Ahşap bazlı panel sektöründe Türkiye’nin lider markası ve dünyanın ilk beş üreticisinden biri olan Kastamonu Entegre, yeşil dönüşüm kapsamında sektöre yön veren uygulamaları hayata geçiriyor. 

 Ahşap bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu Entegre, üretim süreçlerinde sarf edilen ham madde, enerji gibi kaynakları minimize etmek, atıkların geri dönüşümünü etkinleştirmek, üretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan karbon salımını ve çevresel etkileri sıfıra yaklaştırmak adına sürdürülebilirlik kapsamında sektöre model oluşturacak pek çok projeye imza atıyor. Sektöründe yurt dışına yatırım yapan ilk şirket olarak Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya, İtalya ve Türkiye yatırımları ile altı ülkede üretim tesisleri bulunan Kastamonu Entegre, üretim süreçlerini ve ürünlerini çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde tasarlamaya öncelik veriyor. 1998’den bu yana devam eden yurt dışı yatırımlarıyla ahşap bazlı panel sektöründe dünyanın en büyük beşinci, Avrupa’nın ise üçüncü büyük üreticisi olan Kastamonu Entegre, iklim değişikliğinin etkileriyle etkin mücadeleyi hedefleyen AB Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye’deki önemli paydaşlarından biri olarak, sektöre yön veren uygulamaları hayata geçiriyor.

Kastamonu Entegre

Sektöründe sürdürülebilirlik raporu yayınlayan dünyanın ilk üç şirketinden biri 

Çevresel etkisini ölçebilmek adına 2015 yılında karbon ayak izi hesaplamasına başlayan ve 2020’de yayınladığı sürdürülebilirlik raporu ile sektöründe Türkiye’de ilk, dünyada ise üç şirketten biri olan Kastamonu Entegre, insanı ve doğayı odağına alan çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımını, kurumsal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bileşenleri olarak görüyor. Doğal kaynakların hızla tükenmekte olduğu dünyamızda tüm adımlarını kaynakları verimli ve bilinçli tüketme sorumluluğu ile atan Kastamonu Entegre, üretim süreçlerindeki su sarfiyatını minimum düzeye indirmeye odaklanıyor. Suyun doğru kullanımı ve atık suyun geri dönüştürülmesi konularında aktif çalışmalara imza atan şirket, yaklaşık 5 bin kişinin yıllık su tüketimine denk gelen atık suyu geri kazanıyor.

Doğal ormanların korunması için güç birliğinin kurucu ortağı 

Üretim faaliyetinin temel girdisi olan odun hammaddesini sürdürülebilir ve yenilenebilir sertifikalı kaynaklardan temin eden Kastamonu Entegre, Türkiye’de endüstriyel ormancılığın gelişimine katkıda bulunan öncüler arasında yer alıyor. Ormanlarımızı yalnızca bir ham madde olarak değil, gelecek nesillerin teminatı olarak gören şirket, 2005 yılında, endüstriyel ormancılık ve sürdürülebilir orman yönetimi alanında Türkiye’de faaliyet gösteren ilk ve tek kuruluş olan ENAT AŞ’nin kuruluşunda aktif rol aldı. Bugüne kadar 2,5 milyon fidan diken ENAT, hedeflediği miktarın üzerinde bir üretime imza attı. 


ADANA MDF TESİSİNİN ÇATISINA KURULAN HAYAT-GES 1 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ SAYESİNDE, TESİSİN KENDİ ELEKTRİK ENERJİSİNİ ÜRETEBİLİR HALE GELMESİ SAĞLANDI.


Yenilenebilir enerji yatırımlarında öncü 

Kastamonu Entegre Adana MDF Tesisi
Kastamonu Entegre Adana MDF Tesisi

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biri olan İklim Eylemi doğrultusunda, karbon ve enerji yönetimi konularında hassasiyetle çalışmakta olan Kastamonu Entegre, yenilenebilir enerji alanında gösterdiği faaliyetlerle de adından söz ettiriyor. Adana MDF tesisinin çatısına kurulan Hayat-GES 1 Güneş Enerji Santrali sayesinde, tesisin kendi elektrik enerjisini üretebilir hale gelmesi sağlandı. Şirket, 2030 yılına kadar tüm üretim tesislerine güneş enerjisi santralleri kurmayı hedefliyor. Diğer yandan, Gebze tesisinde yer alan biyokütle enerji santrali ile üretim ve geri dönüşüm süreçlerine uygun olmayan atıkları, çevre dostu elektrik enerjsi ve ısıya dönüştüren Kastamonu Entegre, tüm lokasyonlarda faaliyete geçireceği biyokütle santrallerini on yıl içerisinde tamamlamayı planlanıyor. Proje sonucunda, 1 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen elektrik üretimiyle, yılda 400 bin ton karbon salımının önüne geçilmesi hedefleniyor. 

Ar-Ge merkezinde geleceğin teknolojilerini geliştiriyor 

2023 yılında da önceliği olan sürdürülebilir kalkınma temelli büyümeye katkı sağlamaya, katma değerli ürün çeşitliliğini artırmaya ve ürünlerini farklı coğrafyalara ulaştırmaya devam eden şirket, küresel standartlara uygun, sürdürülebilir üretim odağını korumaya kararlı. Bu çerçevede, geleceğin teknolojilerini geliştirmek amacıyla kurduğu Teknopark İstanbul’daki Ar-Ge merkezinde ürün ve süreç geliştirme, verimlilik artırma, etkin kaynak kullanımı ve ileri malzeme teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten Kastamonu Entegre, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak üzere yenilikçi projelerle sürdürülebilirliğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Şirket, 2023 yılı için yaklaşık 43 milyon TL Ar-Ge harcaması öngörüyor. 


KASTAMONU ENTEGRE AR-GE MERKEZİNİN ODAKLANDIĞI GÜNCEL BAŞLIKLAR ARASINDA, DOĞADAN İLHAM ALAN VE DOĞAL HAM MADDELER İÇEREN YENİ NESİL ÜRÜNLER GELİŞTİRMEK YER ALIYOR.


“Karbon sıfır”dan sonra yeni hedef, “formaldehit sıfır” 

Kastamonu Entegre Ar-Ge Merkezi’nin odaklandığı güncel başlıklar arasında, doğadan ilham alan ve doğal hammaddeler içeren yeni nesil ürünler geliştirmek yer alıyor. Ahşap bazlı panellerde sıfır formaldehit emisyonuna işaret eden NAF (No-added formaldehyde) ürünler ile özellikle, seçtikleri malzemenin çevresel etkisini dikkaalan kullanıcılara ulaşmak hedefleniyor. Standart yonga levhalarda düşük FA emisyonu yeterli iken, biyo-bazlı reçineyle oluşturulan NAF ürünler; sürdürülebilir, geri dönüştürebilir, çevre dostu yapısıyla yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan, standart yonga levhanın yer aldığı tüm alanlarda kullanılabilen NAF ürünler, uyku esnasında solunan iç ortam hava kalitesi nedeniyle yatak odası mobilyalarında -özellikle çocuk odalarında-, mutfak dolapları ve yemek masalarında tercih ediliyor. Ayrıca, koku ve emisyon hassasiyeti olan sektörlerde ve sertifikalı yeşil binalarda kullanılıyor.

Kastamonu Entegre Ar-Ge Merkezi
Kastamonu Entegre Ar-Ge Merkezi

AB projesi ECOBULK’a Türkiye’den seçilen tek şirket 

ECOBULK projesiyle geri dönüşüm prosesi kolaylaştırılmış levha geliştirmeyi amaç layan Kastamonu Entegre, Türkiye’den tek çözüm ortağı olarak yer aldığı bu projeye, ahşap malzemelerin geri dönüşüm ve tekrar kullanım potansiyelini artırma odaklı ArGe çalışmalarıyla dahil oldu. Adana tesisinde atıklardan kompozit levha geliştirme çalışmaları yürüten Kastamonu Entegre Ar-Ge ekibi; Akzonobel, CNR ve Cranfield Üniversitesi ile birlikte yeniden işlenme durumunda dahi mekanik özellikleri karşılayabilen, geri dönüşümü kolaylaştıran ve emisyonu azaltan farklı tutkal formülasyonları geliştirdi. Yapılan testler sonucunda farklı yonga levha atık oranlarına sahip test levhaları üretildi. Proje sonunda, yarısı yonga levha atığından oluşan ve yüzde 100 geri dönüşümlü malzeme ile üretilen yonga levhalarda E0 emisyon seviyelerinin altında üretim yapılabildiği belirlendi.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)