Sürdürülebilir ve Yeşil Finansman Yeni Fırsatlar Getiriyor

TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.-Escarus’un hazırladığı Sürdürülebilir Finans Görünümü Raporu, sürdürülebilir finans alanındaki fırsatlar ve gelişim alanları hakkında nitelikli bir analiz sunuyor. Rapora göre önümüzdeki dönemde sürdürülebilir finans alanında öne çıkacak temalar arasında, iklim değişikliğine uyum, iklim nedenli afetler ve değişikliklere dayanıklılığın artırılması, ekosistem hizmetlerinin devamlılığının sağlanması ve geliştirilmesi, inovasyon, girişimcilik ve teknolojik gelişim girişimleri gibi başlıklar yer alıyor.

Dünyada kabul görmüş uluslararası çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını Türk iş dünyasına entegre etmek üzere 2011 yılında kurulan TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.-Escarus, tematik araştırmalarına bir yenisini daha ekledi. Escarus’un yayımladığı “Sürdürülebilir Finans Görünümü Raporu” bu alanda yapılan ilk Türkçe yayın olarak öne çıkıyor.

Escarus Genel Müdürü Hülya Kurt, Sürdürülebilir Finans Görünümü Raporu’yla ilgili yaptığı açıklamada sürdürülebilir finansmanın konvansiyonel finansmandan farkına vurgu yaparak şunları söyledi: “Görece yeni bir kavram olan sürdürülebilir finansmanı; çevresel, sosyal ve yönetişim bağlamındaki kriterleri, iş ve yatırım kararlarına entegre eden ürün veya hizmetler olarak tanımlayabiliriz. Sürdürülebilir finansman, konvansiyonel finansmandan farklı olarak kalkınmanın çevresel ve sosyal yönlerine öncelik veriyor. Yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, etkin atık yönetimi, afet risklerine dayanıklılık, sürdürülebilir turizm, kadının iş ve toplum yaşamında güçlenmesi, dezavantajlı grupların desteklenmesi gibi sürdürülebilirliğin çeşitli boyutlarına odaklanıyor. Çevresel ve sosyal konuların yatırım değerlendirme kriterlerinin vazgeçilmez bir unsuru olduğu günümüzde, sürdürülebilir finans, ekonomik kalkınmayı desteklerken aynı zamanda çevreyi korumayı ve insani gelişimi sağlamayı hedefleyen yapısıyla daha da önem kazanıyor.”

“Sürdürülebilir finans alanındaki gelişmeleri düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz”
Escarus’un TSKB’nin sürdürülebilirlik alanındaki tecrübesinden doğduğunu hatırlatan Hülya Kurt “Dünyadaki sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, pek çok uluslararası zirveye katılıyoruz. Tabii ki bu deneyim ve bilgi birikimi, bize bir sorumluluk da getiriyor. Sürdürülebilir Finans Görünümü Raporu’nu bu bilinçle hazırladık. Son yıllarda gittikçe önem kazanan sürdürülebilir finans alanındaki gelişmeleri, bu alanda öne çıkan hususları ve dünya genelindeki iyi uygulama örneklerini periyodik olarak kamuoyu ile paylaşmaya karar verdik. İlki bu sene yayımlanan Sürdürülebilir Finans Görünümü’nü, her yıl tematik farklılaştırmalarla paydaşlarımıza sunacağız” dedi.

Raporun odağında yeşil ve sosyal tahviller var

Sürdürülebilir finans alanında geçtiğimiz sene öne çıkan konuları ayrıntılı biçimde mercek altına almayı hedefleyen Sürdürülebilir Finans Görünümü Raporu, “yeşil ve sosyal tahviller” başlığına odaklanıyor. Yeşil ve sosyal tahviller hem gelişmiş hem gelişmekte olan piyasalarda ihraççı ve yatırımcı tarafında iştah uyandıran ve yeni fırsatlar barındıran finans araçları olarak dikkat çekiyor. Yeşil ve sosyal tahvil ihraçları artarken, bu özellikleri taşıyan sürdürülebilirlik tahvil ihraçları da hız kazanıyor. Ayrıca, sürdürülebilir finans dünyasındaki iklim bağlantılı finansal bildirimler ve iklim adaptasyon fonları gibi yeni akımların, gelecek dönemde sürdürülebilir finansmanın niteliğini ve rotasını değiştirmesi bekleniyor.

Rapordan satırbaşları

• Sürdürülebilir finansmanın etki alanı hızla gelişirken sürdürülebilir finans enstrümanları da çeşitleniyor. Bu enstrümanlar, bir kurumun sürdürülebilirlik performansına bağlı olarak iyileşen koşullu kredilerden sürdürülebilir kalkınma hedefleri tahvillerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu alandaki ürünlerin talep, ihtiyaç ve yerel dinamiklere göre gelişmesi ve çeşitlenmesi, sürdürülebilir finansman dünyasının yeni piyasalarda daha çok sahiplenilmesi potansiyelini getiriyor.

• Raporun odaklandığı yeşil tahvil piyasası 2007’deki ilk ihraçtan itibaren hızlı bir büyüme eğrisinde seyrediyor. 2013 yılında 15,4 milyar ABD doları olan ihraç miktarı 2017 yılına gelindiğinde 157 milyar ABD dolarına ulaşmış durumda. Hesaplamalar 2018 yılının sonunda ihraçların 250-300 milyar ABD dolarına ulaşacağını öngörüyor. Yeşil/sürdürülebilir tahvillerin toplum ve kalkınma üzerindeki etkileri daha net olarak anlaşıldıkça bu yönde yapılan çalışmaların da gelecek dönemde çeşitlendirileceği düşünülüyor.

• Rapora göre önümüzdeki dönemde sürdürülebilir finans alanında öne çıkacak temalar arasında, iklim değişikliğine uyum, iklim nedenli afetler ve değişikliklere dayanıklılığın artırılması, ekosistem hizmetlerinin devamlılığının sağlanması ve geliştirilmesi, inovasyon, girişimcilik ve teknolojik gelişim girişimleri gibi başlıklar yer alıyor..


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)