Tüm Konutların Camlarını Isıcam ile Değiştirsek, Her Yıl 2,5 Milyar Dolar Tasarruf Edebiliriz...

Dr. Reha Akçakaya
Şişecam Topluluğu Düzcam Grubu Başkanı

Elimizde sihirli değnek olsa ve tüm konutların camlarını Isıcam ile değiştirsek, her yıl için 2,5 milyar dolar tasarruf edebiliriz...

“Ülkemizde enerjinin yaklaşık % 70’i ithal edilmektedir. Hızla artan tüketim, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde enerji tüketiminin yaklaşık %30’u binalarda gerçekleşmektedir.

Binalarda ısı kayıplarının yaklaşık % 30’u yalıtımsız pencerelerden kaynaklanmaktadır. Pencerelerdeki cam alanlarını, pencerenin % 80-85’ini oluşturduğu düşünüldüğünde, camla yalıtımın önemi ortaya çıkmaktadır.”


Trakya Cam olarak enerji verimliliği konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık yaratmak için de çalışıyoruz. Bu doğrultuda cam ile sağlanan enerji tasarrufu konusunda toplumdakİ bilinci artırmak amacıyla geçen yılsonunda ‘Isıcam Tasarruf Akademisi’ni kurduk.

Sürdürülebilirlik kavramı son yıllarda dünyada ve ülkemizde çok tartışılıyor. Trakya Cam olarak kurum kültüründe sürdürülebilirliğin yeri ve önemi nedir?

Küresel ısınma gerçeği ile birlikte, enerji tasarrufu ve çevre bilinci dünya gündemindeki öncelikli konular arasına girmiş, daha az enerji tüketerek temiz bir çevrede yaşamak artık hepimiz için vazgeçilmez bir hedef olmuştur. Artan enerji tüketimi sonucunda oluşan atıklar, çevre kirliliğinin yanı sıra iklim değişikliğini de beraberinde getirmektedir. Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu’nun düzcam alanındaki faaliyetlerini yürüten Trakya Cam çevre dostu, sürdürülebilir, enerji tasarrufu sağlayan ürünler geliştirerek pazara sunmayı ilke edinmiş ve bu doğrultuda sürekli çalışmaktadır.

Ülkemizde enerjinin yaklaşık % 70’i ithal edilmektedir. Hızla artan tüketim, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde enerji tüketiminin yaklaşık %30’u binalarda gerçekleşmektedir. Binalarda ısı kayıplarının yaklaşık % 30’u yalıtımsız pencerelerden kaynaklanmaktadır. Pencerelerdeki cam alanlarını, pencerenin % 80-85’ini oluşturduğu düşünüldüğünde, camla yalıtımın önemi ortaya çıkmaktadır.
Maalesef Türkiye’de halen mevcut konutların yaklaşık yarısında tek cam kullandığını biliyoruz. Elimizde sihirli bir değnek olsa ve tüm konutların camlarını Trakya Cam’ın son teknoloji etkin enerji tasarrufu sağlayan yüksek performanslı ürünleri Isıcam Sinerji veya Isıcam Konfor ile değiştirsek, elde edilecek enerji tasarrufu her yıl için 2,5 milyar dolara ulaşacaktır. Bir başka deyişle tek cam veya standart çift cam kullanımı nedeni ile meydana gelen enerji kaybının bu parasal büyüklüğüyle her yıl 900 okul, 300 hastane, 550 yurt veya 75 bin konut yapılabilir.

Ayrıca söz konusu enerji kaybı nedeniyle oluşan CO2 salınımını filtrelemek için 27,5 milyon ağaca ihtiyaç duyulmaktadır. Bireysel olarak baktığımızda ise tek camlı konutunu Isıcam Sinerji veya Isıcam Konfor ile değiştiren her bir birey 2 meşe ağacı, standart çift camlarını değiştiren her bir birey ise 1 meşe ağacı kadar çevreye katkı sağlıyor.

Trakya Cam olarak enerji tasarrufu konusunda sadece sunduğumuz ileri teknolojili ürünlerle değil, aynı zamanda bu konuda toplumsal bilinç ve farkındalık yaratmak için de çalışıyoruz. Bu doğrultuda cam ile sağlanan enerji tasarrufu konusunda toplumdaki bilinci artırmak amacıyla geçen yılsonunda ‘Isıcam Tasarruf Akademisi’ni kurduk. Cam ile sağlanan enerji tasarrufu bilincinin toplumun her kesimine yerleşmesi için hem nihai tüketicilere, hem de yarının tüketicisi olacak çocuklara aktarılacak bilginin büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Bu kapsamda Türkiye’nin farklı illerinde bulunan alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiğimiz “Isıcam Konfor Tasarruf Akademisi” temalı etkinliklerle çocuklara, eğlendirirken öğreten aktivitelerle çevrenin korunması ve temiz bir dünya için mevcut enerjinin verimli kullanılmasının önemini anlatıyoruz. Bir anlamda Trakya Cam Akademisi ile “enerji avcıları” yetiştiriyoruz. Böylece enerjisinin büyük bir bölümünü ithal etmek zorunda olan olan ülkemizde bireysel tasarrufun nasıl toplumsal kazanca dönüştürülebileceğini hem çocuklara hem de ebeveynlere anlatmayı amaçlıyoruz.

‘Isıcam’ markasının çalışmaları bununla da sınırlı olmayıp, yeni bina konut ve ticari bina projelerinde enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin kullanımının artmasına yönelik kamu ve özel sektör ilgililerine eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ayrıca sektör profesyonellerine teknik destek verilerek proje bazında cam çözüm önerileri sunularak bilgilendirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Başta yeşil bina sertifikaları olmak üzere gelişen mimari trendler, cam cepheli binalarda daha etkin enerji tasarrufu sağlayan yüksek performanslı ve maksimum gün ışığı sağlayabilen şeffaf cam taleplerini de beraberinde getirmektedir.

Diğer yandan “Kamu - Özel Elele Enerji Verimliliğine” projesi kapsamında Türkiye’deki tüm kamu hastanelerine örnek teşkil edecek olan Trabzon Ahievren Hastanesi’nin mevcut camlarını ‘Isıcam Konfor’ ile yenileyerek, iyileştirme çalışmalarına destek olduk. Bunlara ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığımız destekle pencerelerden kaynaklanan ısı kayıplarına yönelik bilinci artırmaya ve özellikle ısı yalıtımlı camla tasarrufa vurgu yapan bir kamu spotu hazırladık.

Yapılarda ısı yalıtımı ve enerji verimliliğinden bahsedildiğinde Isıcam gündeme geliyor. 40. yılını kutlayan Isıcam markasından ve Isıcam’ın Türkiye ekonomisine yönelik katkılarından kısaca bahsedebilir misiniz?

Kuruluşundan itibaren enerji tasarrufu ve enerjinin verimli kullanılmasını ilke edinen Trakya Cam, 1974 yılında tek cama göre % 50 daha fazla ısı yalıtımı sağlayan çift cam markası ‘Isıcam’ı pazara sundu. Böylece bundan tam 40 yıl önce Isıcam sayesinde Türkiye çift cam ile tanıştı. Bu sürede 10 milyon hane ve işyerinde Isıcam ürünleri kullanıldı. ‘Isıcam’ markası 40 yıl içinde pazarda büyük bir ivme kazanarak jenerik bir markaya dönüştü.

‘Isıcam’, 40 yıllık dostluğu ile yaşadığımız mekânlara konforu sağlayarak yaşam kalitemizi yükseltiyor. İlk yıllarda sadece Trakya Cam’ın Çayırova Tesisi’nde üretimini yaptığımız ‘Isıcam’, bugün Trakya Cam tarafından sürekli olarak denetlenen 56 ilde 163 Isıcam Yetkili Üreticisi tarafından üretiliyor. Son 40 yılda 130 milyon metrekare ‘Isıcam’ üretimi gerçekleştirdik. Artan taleple birlikte son 10 yılda üretim potansiyelimizi de 3 kat artırdık. ‘Isıcam’ markamızla çevre dostu, sürdürülebilir, enerji tasarrufu sağlayan ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bugün Isıcam ailesine katılan yeni ürünlerle artık standart çift camlara göre yaklaşık 4 kat daha iyi ısı yalıtımı sağlayan ürünleri pazara sunmaktayız.

Ülkemizde 1974’ten beri ‘Isıcam’ın kullanımı ve 1995 yılında pazara sunduğumuz ‘Isıcam Sinerji’ ve ‘Isıcam Konfor’un sağladığı daha iyi yalıtım sayesinde ısıtma ve soğutmadan oluşan enerji giderlerinde bugüne kadar toplamda 9 milyar dolarlık tasarruf sağlandı.

Sektörünüz son 10 yılda hızla büyüdü ve özellikle ülkemizde de son yıllarda yeşil bina sertifikasına (LEED ve BREEAM gibi) sahip yapıların sayısının hızla artmasıyla bu hız devam edecek. Kurum olarak sertifika sistemleri hakkındaki değerlendirmenizi alabilir miyiz? Trakya Cam olarak yeşil binalar için sunduğunuz çözümler nelerdir?

Başta yeşil bina sertifikaları olmak üzere gelişen mimari trendler, cam cepheli binalarda daha etkin enerji tasarrufu sağlayan yüksek performanslı ve maksimum gün ışığı sağlayabilen şeffaf cam taleplerini de beraberinde getirmektedir. Enerji tasarrufu ve çevrenin korunmasına sürekli geliştirme ve inovasyon projeleriyle hizmet etmeyi amaçlayan Trakya Cam, bu talebin karşılanabilmesi için yaptığı yoğun Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ‘Isıcam Konfor T’ ürünü geliştirdi.

‘Isıcam Konfor T’ şeffaf kaplaması sayesinde gün ışığı girişini engellemeden; Yazın güneş ısısı girişini kontrol ederek soğutma yüklerinizi azalmakta, Kışın da standart çift cama göre 2 kat daha iyi ısı kontrolü sağlamaktadır.

Ayrıca yaşanılan mekanlarda temperlenebilme özelliği ile emniyet ihtiyacını karşılamaktadır. ‘Isıcam Konfor 62/44 T’, yüksek ışık geçirgenliği talep edilen projelerde gün ışığından maksimum faydalanılmasını sağlarken, güneş ısısı girişini standart çift cama göre % 40 sınırlayarak yazın soğutma yüklerini azalmaktadır.

‘Isıcam Konfor 50/33 T’ ise optimum ışık geçirgenliği ve düşük güneş ısısı girişi talep edilen LEED ve BREEAM gibi yeşil bina sertifikalı projelere çözüm sunmaktadır. Rezidans, ticari binalar ve kış bahçelerinde tercih edilen ‘Isıcam Konfor T’, kullanıcılara yıl boyunca konforlu yaşam alanları sunarken, ısıtma ve soğutma giderlerinden tasarruf sağlamaktadır.

Bu özelliklere ek olarak CO2 emisyonunu azaltarak, çevreye ve doğaya saygılı çevre dostu binalar yaratılmasına olanak vermektedir.

Konut dışında, otel, alışveriş merkezi ve ofis gibi soğutma ihtiyacınının ön plana çıktığı ticari bina projelerinde daha etkin güneş kontrolü için harmandan renkli ya da reflektif güneş kontrol camları kullanılmaktadır. Bu binaların cephesi için güneş kontrol camı seçiminde öncelikle ihtiyaca uygun ışık ve güneş ısısı geçirgenliği ile ısı geçirgenlik katsayısı dikkate alınmalıdır.

Cam harmanının bünyesine eklenen katkı maddeleri ile elde edilen renk, camın güneş kontrol yeteneğinin artmasını sağlamaktadır. Trakya Cam tarafından üretilen harmandan renkli camlar “TRC Helio” markası ile pazara sunulmaktadır.

Her ihtiyaca uygun çözümler sunabilen Trakya Cam’ın reflektif özellikteki güneş kontrol camlarının markası ise ‘TRC Tentesol’ ve ‘TRC Tentesol T’dir. Güneş kontrolünün yanı sıra etkin ısı yalıtımına da ihtiyaç duyulduğunda, bünyesinde ‘TRC Tentesol’ ve ‘TRC Tentesol T’ serisi reflektif güneş kontrol camı ile Low-E kaplamalı cam bulunduran özel Isıcam üniteleri tercih edilmektedir.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında hazırlanan “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı” 2013 yılında revize edilerek binalarda pencere camı olarak ısı kontrol kaplamalı camların kullanımı hedeflenmişti. Ancak alınan standart halen yürürlüğe konulmadığı için ısı kontrol kaplamalı camların kullanımı zorunlu hale getirilemedi. Özellikle enerji verimli camların kullanımının yaygınlaşması için ne gibi çözümler üretilmeli?

Türk cam sanayinin en önemli girdilerinden olan enerjideki yüksek maliyetler nedeniyle yerli cam sanayi haksız ve eşit olmayan koşullarda rekabet etmek zorunda kalmaktadır. Artan enerji maliyetleri ile üretim maliyetlerinin daha da yükseldiği günümüzde enerjiye yönelik vergilerin düşürülmesi, enerji girdilerine özel fiyat tarifelerinin uygulanması şeklinde önlemler sektörün rekabet gücünü artıracaktır.

Ülkemizde enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin kullanımı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile zorunlu hale gelmiştir. Yönetmelik yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi’ni zorunlu kılarken, mevcut binalarda 2017 yılına kadar süre tanımaktadır. Söz konusu kanun ve yönetmeliklerin hayata geçirebilmesi için Yapı Denetim Kanunu kapsamındaki denetimlerin en etkin şekilde uygulanması gerekmektedir.

Binalarda enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin kullanımının yaygınlaşması için kanun ve yönetmeliklere ek olarak teşvik sistemlerinin oluşturulması, kentsel dönüşüm projelerinde bu ürünlerin standart olarak kullanılmasının sağlanması, enerji verimliliği sağlayan ürünlerin KDV oranlarının indirilmesi de önem taşımaktadır.

Binalarda Isı Yalıtım Standardı T 825’in revizyonunda, üyesi olduğumuz STK’lar aracılığıyla aktif rol alınarak, enerjinin verimli kullanılmasında önemli yeri olan pencerelerdeki ısı yalıtım değerinin (Upencere değeri) 2,4 W/m²K’den 1,8 W/m²K’ye düşürülmesine katkı sağlanmıştır. 18.12.2013 tarihinde revize edilen TS 825 Standardı’nda yapılan son değişiklikler, yürürlükteki standarda göre binalardaki ısı kayıplarını %20 oranında azaltmaktadır.

Ancak revize edilmiş standart halen yürürlüğe girmemiş olup ilgili standardın yürürlüğe alınmaması ve standardın eski halinin zorunlu olarak uygulanmaya devam etmesi nedeniyle yeni binalarda ısı kayıpları dolayısıyla da yüksek enerji faturasının ülkemizdeki cari açığa olumsuz etkisi devam edecektir.

Halbuki ülkemizdeki tüm mevcut konutların camları revize edilen TS 825 standardına göre yapılmış olsaydı her yıl 2,5 milyar dolar tasarruf sağlama imkanı olurdu. Bu durum dikkate alındığında revize edilen TS 825 standardının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi büyük önem taşımaktadır.

Ülke olarak önümüzde bir kentsel dönüşüm süreci gerçeği var. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni üretilecek yapı stokunda ‘Isıcam Konfor’ ve ‘Isıcam Sinerji’nin kullanılması enerji tasarrufu adına ne boyutta bir katkı sağlar?


Günümüzde artık standart çift cam ile ısı yalıtımında arzu edilen seviyelere ulaşılamamaktadır. Trakya Cam bunun da ötesine geçmek, camla daha etkin ısı yalıtımı ve dolayısıyla daha fazla enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, standart camın şeffaflığına sahip olan Low-E kaplamalı camlar ile üretilen yüksek performanslı yalıtım camları Isıcam Sinerji ve ‘Isıcam Konfor’u geliştirmiştir.

‘Isıcam Sinerji’ bünyesindeki Low-E kaplamalı cam sayesinde ‘Isıcam’a göre ısı kayıplarını %50 azaltarak yakıt masraflarından tasarruf sağlamaktadır. Dört mevsimi bir arada yaşayan Türkiye’de birçok bölgemizde hem kış hem de yaz koşulları geçerli olmaktadır. Bu ihtiyaca yönelik olan ‘Isıcam Konfor’ ise ‘Isıcam Sinerji’nin ısı yalıtım özelliğine ek olarak, yazın güneş ısısı girişini %40 azaltarak, klima masraflarından tasarruf sağlamaktadır.

Ayrıca Trakya Cam’ın geliştirdiği yeni ürünleri üçlü Isıcam üniteleri ‘Isıcam Sinerji 3+’ ve Isıcam Konfor 3+’, standart çift camlara göre yaklaşık 4 kat, ‘Isıcam Sinerji’ ve ‘Isıcam Konfor’a göre ise yaklaşık 2 kat daha iyi ısı yalıtımı sağlamaktadır. ‘Isıcam Konfor 3+’ ayrıca güneş ısısı girişini standart çift camlara göre % 48 azaltmaktadır.

Enerji verimliliği yüksek ürünler olan ‘Isıcam Sinerji’ ve ‘Isıcam Konfor’un kullanımı ile önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanması mümkün olabilmektedir. Örneğin; Türkiye’de mevcut konutların camlarının tamamının ‘Isıcam Sinerji’ veya ‘Isıcam Konfor’a dönüşmesi durumunda yılda 2,5 milyar dolar enerji tasarrufu sağlanabilecektir. Dolayısıyla, kentsel dönüşüm sürecinde yapılacak olan yeni konutlarda ‘Isıcam Sinerji’ veya ‘Isıcam Konfor’ kullanılması hem ülke ekonomisine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Yapılarda Isıcam kullanılması ne gibi avantajlar sağlar? Isıcam’ın diğer çift katlı camlardan farkı nedir?
‘Isıcam’ markası Trakya Cam tarafından kaliteleri sürekli denetlenen Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından müşterilere sunulmaktadır. Isıcam Yetkili Üreticileri Şirketimiz tarafından teknik altyapı, hizmet kalitesi ve pazardaki etkinlik durumları dikkate alınarak özenle seçilmektedir. ‘Isıcam’ üniteleri üretim hatalarına karşı 10 yıl süre ile Isıcam Yetkili Üretici’nin garantisi altındadır.
‘Isıcam’ markası her geçen gün büyüyen ve etki alanı genişleyen katma değerli yeni ürünleri sayesinde Türk insanının hayatına değer katmakta, bir yandan konforlu iç mekânlarda kullanıcıların gün ışığının keyfini sürerek etkin enerji tasarrufu yapmasını sağlarken, 40 yıllık dostluğu ile toplum olarak yaşam kalitemizi yükseltmeye devam etmektedir.

Binalarda daha fazla enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu Isıcam ürünleriyle maksimum düzeyde ısı yalıtımı ve güneş kontrolü yapılması mümkün olmaktadır. ‘Isıcam’ standart çift camlara kıyasla % 50 daha fazla ısı yalıtımı sağlamaktadır. ‘Isıcam’ın enerji tasarrufunda sağladığı fayda standart çift camlarla karşılaştırıldığında ‘Isıcam Sinerji’ ve ‘Isıcam Konfor’ ile 2 katına, ‘Isıcam Sinerji 3+’ ve ‘Isıcam Konfor 3+’ ile de yaklaşık 4 katına ulaşmaktadır...


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)