EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

​Türkiye İMSAD’ın Kurumsallığı Tescillendi

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri, Türkiye İMSAD’a (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) “Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” derecelendirme metoduna göre 10 üzerinden 8.25 notunu verdi. Türkiye İMSAD bu derecelendirmeye göre değerlendirilen ilk sektörel dernek oldu. 

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin, 2015/ 2 Revizyon Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun olarak Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygunluğunun derecelendirmesi; Dernek belgeleri üzerinde yapılan çalışmalar, yönetici ve ilgililer ile yapılan görüşmeler, Derneğin resmi İnternet sitesi, 2014-2015 yıllarına ait mali tabloların incelenmesi ve diğer incelemeler neticesinde sonuçlandırıldı.

Kuruluşundan bu yana geçen 32 yılda, Türk inşaat sanayini yurt içinde ve yurt dışında temsil eden sivil toplum örgütü Türkiye İMSAD, 32 sektör derneği, 80 sanayici firma ve 11 paydaş kurum üyeleriyle birlikte pazarda 21 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşıyor. Sektörel Sivil Toplum Kuruluşları arasında Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporuna ilk kez başvurarak kurumsallığını tescilleyen bir not alan Türkiye İMSAD, rapora göre, 10 üzerinden 8.25 alarak yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik standartlarına sahip olduğunu kanıtladı. Kobirate’in bölüm bazı değerlendirmelerine göre Türkiye İMSAD; pay sahiplerinden 95.3, kamuoyu aydınlatma ve şeffaflıktan 72.9, menfaat sahipleri bölümünden 79.5, yönetim kurulundan ise 81.5 puan aldı. 

Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi ve Kredi Derecelendirmesi işlemleri konularında yetkilendirilmiş kuruluş Kobirate, firmaların yönetim yapılarını, yönetilme biçimini, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemeleri değerlendiriyor. Şeffaf ve doğru bilgilendirmenin kurumsal yönetim ilkelerine uygun yapılıp yapılmadığını denetleyen Kobirate, kurumsal yönetimi en geniş anlamda değerlendirerek kurumun yönetimini düzenliyor. Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu olmak üzere 4 ana başlıkta toplam 302 kriterde hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, bağımsız analistlerin farklı kaynaklardan elde ettiği bilgiler ve şirketlerin sağladığı veriler ışığında hazırlanıyor. Kurumların genel kurul raporları, kamuya açık bilgi ve belgeleri, yönetim kurulu tutanakları, dava dosyaları vb. kaynakların incelendiği not, genel anlamda kurumların hissedarları karşısındaki şeffaflığını derecelendiriyor.

Kobirate, raporu hazırlarken etik ilkeleri, bankalar kanununu, derecelendirme kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikleri, uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkelerini ve genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alıyor ve internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşıyor.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)