Yenilikçi, Kolay, Ekonomik Çözüm

DELTA®-FLORAXX TOP Yeşil Çatılarda Drenaj Levhalarının bir Adım ötesi Drenaj, su depolama, koruma ve filtrasyon tek üründe: Yeşil Çatılara özel çift katmanlı jeokompozit drenaj levhası ve Perforasyonlu HDPE kabarcıklı levha ve PP filtrasyon jeotekstilinin ideal birleşimi .

Yenilikçi, Özel, Yepyeni Drenaj Levhası

Perforasyonlu HDPE kabarcıklı levha ve PP filtrasyon jeotekstilinin ideal birleşimi olan DELTA®-FLORAXX TOP ile DELTA®-FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ’nin 4 katmanı artık 3 üründe sunuluyor. Özel kabarcık yapısı, yüksek basınç dayanımı, drenaj ve su depolama gibi teknik özelliklerine ek olarak DELTA®-FLORAXX TOP, filtrasyon jeotekstil katmana da sahip. 4 fonksiyonu bir arada


sunan DELTA®-FLORAXX TOP’ın uygulamacılar açısından en önemli avantajı kolay ve hızlı döşenebiliyor olması.

DELTA®-FLORAXX TOP’ın 1.200 m²’lik bir alana döşenmesi işi, üç kişilik bir ekip tarafından yaklaşık altı saatte tamamlanarak toprak tabakanın jeotekstil filtrasyon keçesi üzerine direkt olarak serilmesine hazır hale getirilebiliyor.

Uygulama kolaylığı

Yeni DELTA®-FLORAXX TOP’ın düşük ağırlığı ve rulo halinde sunumu, uygulanması esnasında kolaylık sağlamakta. 2 x 20 metre ölçülerindeki DELTA®-FLORAXX TOP’ın filtrasyon jeotekstil katmanı, bindirme payı olarak 10 cm daha geniş.

DELTA®-FLORAXX TOP, üzerine kaynaklı filtrasyon jeotekstili sayesinde iki katmanı tek seferde döşeme imkanı sunarak hem zaman hem işçilikten tasarruf sağlıyor.

Filtrasyon jeotekstil tabakanın kayması veya rüzgarla uçması sorununu ortadan kaldıran homojen bir zemin yüzeyi oluşturuyor.

DELTA®-FLORAXX TOP döşenir döşenmez toprak tabaka bekleme süresi gerekmeksizin serilip yeşillendirme yapılabiliyor.

İmalatlarda ortaya çıkan malzeme firesi oranını azaltarak tasarruf sağlıyor.

DELTA®-FLORAXX TOP drenaj levhaları serilir serilmez, alttaki yalıtımı mekanik hasar ve yüksek ısı değişimlerine karşı anında korumaya başlıyor ve yüksek basınç direnci sayesinde üzerinde rahatlıkla yürünebiliyor ve el arabası taşınabiliyor.

DELTA®-FLORAXX TOP koruma ve drenaj levhalarının bindirme yerlerinde birbirlerine bağlantısını sağlamak için, son derece pratik konektör ve perçin çivileri kullanılabiliyor. Perçin çivisi, konektörün üst kısmına yerleştirildikten sonra iki levhanın üst üste binen kısımlarında kabarcıkları arasına bastırılarak birleşmeleri sağlanıyor. Böylece DELTA®-FLORAXX kabarcıklı levhalarının kenarlarının kayması veya kıvrılması engelleniyor. (4 perçin çivisi/2 m.)

Etkin drenaj

Yenilikçi sekizgen kabarcık yapısı, DELTA®-FLORAXX TOP’ın yüksek basınç dayanımına sahip olmasını sağladığından, ağır yüklere dahi rahatlıkla dayanıyor. Yüksek drenaj kapasitesi sayesinde, levha ağırlığı ve yüksekliği daha düşük olmasına rağmen kolaylıkla mineral sızıntı tabakası işlevini yerine getirebiliyor.

Yaklaşık 10 lt/s.m’lik drenaj kapasitesine sahip DELTA®-FLORAXX TOP’ın kabarcıkları metrekarede 7 litreye kadar su depolayabilmekte. DELTA®-FLORAXX TOP, kabarcıkları içinde bitkiler için gerekli suyu tutarken üzerindeki perforasyonlardan suyun fazlasının kabarcıklı levha altındaki açık kanal sistemine aktarılarak boşaltılmasını sağlıyor. Difüzyona açık (buhar geçirgen) bu perforasyon delikleri ve 20 mm yüksekliğindeki kabarcıkları sayesinde, sistem içerisinde su ve hava sirkülasyonu kolaylıkla gerçekleşiyor. Böylece çatı yüzeyi ve yalıtım üzerinde su birikmesi önleniyor. Perforasyon koruma ve filtrasyon amaçlı jeotekstil tabakası, toprak partiküllerinin drenaj levhasının kabarcıkları içine dolarak kapanmasını engelliyor.

Temelden Çatıya Güvenli Yalıtım

Dörken için amaç daima, konfor, ekonomi ve enerjiden tasarrufu maksimize eden dizaynların hayata geçirilebilmesini sağlayan ürünleri sunmak.

Ürünlerinizin çevreye duyarlılık noktasında öne çıkan özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Ürününüz konvensiyonel benzerlerine göre ne gibi avantajlar sağlıyor?

120 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan çatı yalıtımları ve drenaj sistemlerinde birçok ilke imza atan Dörken, Ar-Ge bölümü ve Teknik departmanıyla, aynı zamanda müşterilerine özel çözümler sunabilecek teknoloji, bilgi birikimi ve esnekliğe sahip.

Dörken için amaç daima, konfor, ekonomi ve enerjiden tasarrufu maksimize eden dizaynların hayata geçirilebilmesini sağlayan ürünleri sunmak. Burada konfor derken; özellikle konut ve işyeri amaçlı kullanılacak yaşam alanlarının hem içinde hem de çevresinde sağlıklı iklim şartlarının sağlanmasıdır. Bunun için de, hem en ekonomik, hızlı ve ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapıların kalıcı olmasını sağlayacak hem de insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek malzemelerin tercih edilmesi son derece önemli. İnsanoğlunun tabiata karşı kendini koruma ihtiyacı ile başlayan inşaat serüveni, doğayı ve dolayısıyla da insanın kendi sağlığını tehdit eden bir sorumsuzluğa dönüşmemeli. Çünkü ülkemiz insanı konutlarını sadece barınma amaçlı yerler olarak değil, aynı zamanda gelecek nesillerimize miras bırakabileceği önemli bir yatırım aracı olarak görmekte. Bunun için de yapılarımızın doğru ve kaliteli malzemeler ile imalatı çok daha önemli hale geliyor. Örneğin, ısı ve su yalıtımlarının doğru yapılması ve bunlar için gerekli koruma önlemlerinin alınması, kullanılacak enerjiden önemli derecede tasarruf edileceğinden yapının hem kullanıcı için sağlıklı ve hesaplı bir yaşam alanı olmasını hem de çevresel açıdan faydalı olmasını sağlayacaktır. Oysa ülkemiz, geçmişte yapılan bir takım hatalardan dolayı, enerjinin yanı sıra renovasyon ve tamirat için de hala bir servet harcıyor. Maalesef tadilat ve tamirat esnasında, sökülen malzemelerin imhası bile çevreye zarar vermekte...

Bu yüzden, yapı konstrüksiyonlarında sistemlerin uzun yıllar sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için inşasında kullanılan malzemelerin yapı ömrü kadar hizmet ömrü olmalıdır. Bu açıdan çürüyüp bozulmadan uzun yıllar hizmet verebilecek doğru hammaddelerin ve katkı malzemelerinin bu malzemelerin üretiminde muhakkak kullanılması zorunludur. Bu amaçla, Dörken’in temel duvarından çatıya DELTA® markasıyla ürettiği bütün ürünler, düşük maliyet ve uygulama kolaylığı avantajlarının yanı sıra hem dayanıklı hem de içme suyuna zararsız, doğa dostu ürünlerdir. Dörken’in DELTA® ürünleri gerek çevre gerekse yapının kalitesi açısından doğru ve çok yönlü çözümleri sunar. DELTA®-Drenaj Levhaları ile yapılan bir yalıtım sistemi, sadece yapıyı suyun ve toprağın etkilerinden korumakla kalmayıp günümüzde ciddi problem olan yeraltı su rejimlerine de kaynak sağlamaktadır.

DELTA®-Çatı Sistemleri, ısı yalıtımı ve su yalıtımı açısından mükemmel bir çözüm sağladığı için yapının enerji kayıplarını minimize edip hem ülke ekonomisine hem de çevresel anlamda katkı sağlamaktadır. DELTA®-Yeşil Çatı çözümleri sayesinde ise, bugün bir yeraltı otoparkı üstünü yeşil alana hatta çocuk bahçesine dönüştürmeniz mümkündür.

Şehirlerde gündüz sıcağı emip gece kusan beton yüzeyler arttıkça daha da büyüyen sıcaklık artışı sorununun giderilmesinde etkili bir çözüm olan yeşil çatıların mikro-iklime olumlu etkilerinin yanında, toplum ve çevre için çok değerli avantajları vardır. Yeşil çatılar, polen taşıyıcılar için yaşam alanı oluşturur, üzerlerine aldıkları yağışı doğal yoldan su döngüsüne kazandırır, şehir havasını temizler, yapı içerisindekiler için gürültü kirliliğini önlemeye ve ısı yalıtımına önemli katkıda bulunur.

Sizlerin de bildiği gibi, ürünlerin çevre performanslarını değerlendiren Dünya’da farklı isimler ile kullanılan bazı çevre etiketi sertifika sistemleri mevcut. Sahip olduğunuz herhangi bir çevre etiketi var mı? Yoksa, kurumsal olarak ürünlerinizi sertifikalandırmak konusunda girişimleriniz var mı? Varsa böyle bir sürece girmeye neden ihtiyaç duydunuz?

Özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ürünlerin çevre performanslarını değerlendirmek için farklı isimler altında, gereğinden fazla sayıda çevre etiketi sertifika sistemi mevcuttur. Bu durum, sertifika kirliliği yaratarak konuyla ilgili kafaların karışmasına da sebebiyet vermektedir. Üreticiler açısından da, sertifika sistemi seçimi ve yıllar süren uzun sertifikalandırma süreçleri önemli bir sorundur. Ayrıca, yerel olmayan bu sertifikaların getirileri ise ayrı bir tartışma konusudur. Çünkü bir sertifika sistemi tekelleşme amacı gütmemelidir. Bu açıdan, ürünlerin tarafsız laboratuarlarda test edilmesi ve üreticinin garantisi altında olması çok daha gerekli ve önemlidir. Bir ürünün üretiminde kullanılan hammaddeler o ürünün çevre etiketi konusunda yeterli açıklamayı getirecektir. Bununla birlikte, enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve çevre sağlığının son derece büyük bir önem kazandığı günümüzde, yerel bir sertifikalandırmanın, ülkemizin coğrafi şartları ve yerel kaynakları göz önünde bulundurularak hazırlanması daha faydalı olacaktır.

Kurumunuzun çevre duyarlı yaklaşımları, sektörde ve yer aldığınız pazarda size ne gibi avantajlar sağlıyor? Bu yaklaşım pazar payınızda artışa neden oluyor mu?

Biri Türkiye’de olmak üzere dünyada 3 ülkede üretim yeri olan Almanya merkezli Dörken’in DELTA® markası, hem ürettiği ürünler hem de üretim proseslerinde çevreye duyarlı yaklaşımlarıyla başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok prestijli projesinde güvenilir bir marka olarak tercih edilmektedir.

Dörken’in DELTA® ürünleri, teknik özelliklerine uygun olarak kullanıldıkları yerlerde, mevcut fonksiyonlarına ilave pek çok katma değeri de sunmaları sayesinde LEED ve BREEAM gibi Yeşil Bina Sertifika sistemlerinde önemli puan avantajı sağlar.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)