“Binalarda Enerji Verimliliği ve İnovasyon” Temalı ENIPE 2018 Başlıyor!

“Binalarda Enerji Verimliliği ve İnovasyon” temasıyla gerçekleştirilecek olan ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi, 11-14 Ocak tarihleri arasında kapılarını açıyor. Enerji kullanımında ilk sırada yer alan sanayi ve 2. sıradaki binalara yönelik enerji verimliliği çözümleri ve ürünler fuarda profesyonellerle ve son tüketici ile buluşacak.

Dünyanın en önemli gündem maddesi olan enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak, sanayiye ve son tüketiciye yönelik en teknolojik sistemlerin, en yeni ürünlerin sunulacağı ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi’nin basın tanıtım toplantısı Dedeman Otel’de gerçekleştirildi.

İDTM A.Ş Genel Müdürü Rüştü Argıt, İTO Meclis Üyesi ve Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Kaya,  MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Güvercin, İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Murat Oral, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürü Vekili Tuğba İçmeli ve ENVER Genel Sekreteri Yeşim Beyla toplantıda konuşmacı olarak yer aldı.

Enerjinin günümüzün en önemli  ve en kritik başlıklardan biri olduğunu söyleyen İDTM A.Ş Genel Müdürü Rüştü Argıt, enerji verimliliğinin enerji  üretimi kadar önemli bir konu olduğuna dikkat çekti.

“Enerji Verimliliği Alternatif Bir Enerji Kaynağı”

Toplantının moderatörlüğünü yapan İTO Meclis Üyesi,  Enerji Verimliliği Derneği İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, enerji verimliliğinin alternatif bir enerji kaynağı olduğunu, yapılan hesaplamalara göre verimlilik sağlanırsa elde edilen tasarrufun değerinin, enerji kaynaklarımızdan üretebileceğimiz enerjiden daha fazla  olduğunu belirtti.

“Bizler dernek olarak; ülkemizi kuzeyden güneye, doğudan batıya dolaşarak enerji verimliliği konusunda toplum bilincini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” diyen Mazlum, Enerji Takımı adı altında gerçekleştirilen projelerle evde, okulda, yolda, sanayide her alanda enerji verimliliğinin önemini anlattıklarını, 2023 yılına kadar 150 milyar lira kaynak oluşturmayı hedeflediklerine anlattı.

Enerji Takımı’nın üyelerini anlatan Mazlum şöyle devam etti:

“Takımın ilk parçası olan “Enerji Hanım” projesi ile bugüne kadar 21 ilde 34 bin kadına ulaştık ve evlerinde nasıl ufak önlemlerle tasarruf yapabileceklerini, yılda bir çeyrek altın kazanabileceklerini  anlattık. Takımın ikinci oyuncusu olan “Enerji Çocuk” ile 81 İlde 3 yılda 81 ilde  25.000 öğrenciye ulaştık. Enerji Verimli Sanayi Projesi ile sanayide enerji verimliliğinin önemine dikkat çekmek istedik. Çok basit uygulamalarla sanayide yaklaşık yılda 6,5 milyar lira tasarruf sağlıyoruz.  Enerji Verimli Ulaşım Projesi ile de ulaştırma sektöründe, verimlilik sağlayıcı çalışmaların ortaya koyulmasını ve bu alanda tüketilen enerji miktarının düşürülmesini amaçladık. Şoförlerimize  “Verimli Sürüş Teknikleri Eğitimleri” verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız işbirliğiyle hayata geçireceğimiz 5. Oyuncusu “Enerji Verimli Bina” Projemizi de 11 Ocak 2018’de fuarda yapacağımız toplantıda kamuoyu ile paylaşacağız.”

Mazlum,  “Enerji Verimli Bina” projesi ile Enerji Kimlik Belgeleri olmayan binaların 2020 yılına kadar Enerji Kimlik Belgelerini almalarını konusunun işleneceğini, yalıtımsız binaların ise yalıtım çalışmalarının zorunluluk dışında bir proje dahilinde yapılması ve bina sakinlerinde konu ile ilgili bilinç oluşturulmasının projenin amacını oluşturduğunu ifade etti.

“Enerji Verimliliği; Düşük Karbonlu Ekonominin Kalbidir”

Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi’nin en ucuz enerji kaynağının enerji verimliliği olduğu algısını bir kez daha ortaya koyması ve enerji verimli ürünlerin imalatını teşvik etmesi açısından önemli olduğunu belirten İSO Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Kaya “Bu açıdan etkinliğin paydaşı olmayı çok önemsiyoruz” dedi.

Enerji verimliliğinin düşük karbonlu ekonominin kalbi  olduğuna dikkat çeken Kaya “Çeşitli önlemlerle, daha verimli binalarla, enerji verimli aydınlatma, yakıt tasarruflu araçların gelişimi ve sanayide enerji verimli uygulamalar ile enerji talep büyümesini yarı yarıya düşürme potansiyeline sahibiz” şeklinde konuştu.  “Aynı ürünü AB ülkeleri ile karşılaştırdığımızda daha fazla enerji harcayarak üretmek sanayimizin bir sorunu gibi gözükse de aslında milli bir meseledir” diyen Kaya şöyle devam etti:

“İnovasyonun etkisiyle gelişen teknoloji dünyamızı hızla ileriye taşıyor. Özellikle dijital teknolojilerin temelini oluşturduğu Endüstri 4.0 hayatımıza son yıllarda girdi. Enerji sektöründe dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması, enerji üretiminin, iletim ve dağıtım altyapısının akıllı şebeke kavramı ile bütünleşmesi, üretimde teknolojik ürünlerin ve gelişmelerin devreye girmesi ile enerji artık farklı bakış açısıyla düşünülmesi gereken bir konu. Bu noktada sanayiciler olarak biz de üzerimize düşeni yapmalı, tesislerimizde enerjiyi daha az tüketmenin yanında enerjiyi daha az tüketen ürünler üretmeli, Ar-Ge ve inovasyonu bir firma politikası haline getirmek için çaba sarf etmeliyiz.”

İşadamları Olarak Enerji Verimliliği Önemli Gündem Maddemiz

Enerji verimliliği konusunda iş adamı olarak bizlere önemli görevler düşüyor diyerek konuşmasına başlayan MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Güvercin, “İnşaat- yapı sektöründe de önemli ürün ve hizmetler bulunmaktadır. Türkiye’deki iş adamları olarak enerji verimliliği konusunda çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu anlamda Çevre Bakanlığı ile zirvede imzalanacak protokol çok önemli bir adım” şeklinde konuştu. Şehirlerimizde enerji verimliliğinin hepimizin gündeminde olduğuna dikkat çeken Güvercin, “Avrupa’da pek çok uygulama hayata geçirildi. Dizel araçlar trafikten kaldırılıyor. Bizler de enerji verimliliği konusu uygulamaların ardından giden değil, öncü olmalıyız” dedi.

Enerji Kullanımında Sanayi 1., Binalar 2. Sırada

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Murat Oral, enerji kullanımında sanayinin yüzde 37 ile ilk sırada olduğunu, yüzde 35 kullanım ile binaların 2. sırada olduğunu söyledi. Oran, ithal edilen enerjinin 15 milyar dolarının binalarda kullanıldığını ifade etti. Binalarda Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına dikkat çeken Oral, yapılacak tüm binaların en az C sınıfı belgeye sahip olmak zorunda olduğunu ifade etti. Oral, 2000 yılından önce yapılan binaların önemli oranda enerji kullandığını, alınacak tasarruf önlemleriyle yaklaşık yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanabileceğini anlattı.

Sera Gazı Artışında Sanayi Büyük Rol Oynuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürü Vekili Tuğba İçmeli, insanlık için ciddi bir tehdit oluşturan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadelede geç kalınması halinde  gerekli tedbirlerin maliyetinin de artacağına dikkat çekti. Türkiye’nin bu konuda 2030 yılı yol haritasını belirlediğini ifade eden İçmeli “Ulusal katkı niyeti olarak anılan bu plan Birleşmiş Milletler İklim Sekreterliğine sunulmuştur. Bu plan ile Türkiye, sera gazı emisyonlarını 2030 yılında referans senaryoya göre %21 oranına kadar artıştan azaltmayı hedeflemektedir” dedi.

Türkiye’nin ulusal sera gazı envanterinin 475 milyon ton olduğunu ve bu rakamın yaklaşık %75’inin enerji kaynaklı emtialar olduğunu söyleyen İçmeli şöyle devam etti:  “Bu çerçevede enerji verimliliğinin artırılması, iklim değişikliği ve emisyonların azaltılması öncelikli politika  olarak değerlendirilmektedir. Zira enerji kaynakları emisyonlarında en büyük pay bina ve sanayi sektörlerindendir. Bakanlığımızın yürütmekte olduğu kentsel Dönüşüm çalışmaları ile binalarda % 25 ila % 50 oranında enerji verimliliği ve buna bağlı olarak %33 ila % 40 oranında sera gazı azaltımı sağlanacaktır. Sanayi tesisleri için oluşturulan online sera gazı takip sistemi ile de ulusal emisyonların yarısı tesis bazında izlenebilmektedir.”

Yaz saat uygulamasına yönelik bir soruyu yanıtlayan İçmeli “Uygulamaya genelde bireysel olarak bakıyoruz ama bu konuya sadece bireysel olarak değil, sanayici tarafından bakmamız gerek. Bir üniversite tarafından yapılan araştırmaya göre yaz saati uygulaması ile sanayide önemli oranlarda kar elde edildi. Hatta yurtdışında yaptığımız toplantılarda Avrupa Birliği’ndeki ülkelerin bu sisteme geçmeye hazırlandığını söyleyebiliriz” dedi.

15 Milyon Konutta Isı Yalıtımı Yapılmalı

Binaların tükettiği enerjinin, toplam tüketilen enerjinin %40’ına yaklaştığına dikkat çeken İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, binalarda enerji verimliliğinin odak noktasının ısı yalıtımı olduğunu ifade etti. Şen, Enerji Bakanlığı’nın açıklamalarına göre Türkiye son on yıl içinde ortalama 44 milyar dolarlık enerji ithalatı yaptığını, enerji bakımından dışa bağımlılığımızın yüzde 75’lere dayandığını söyledi.

“Ülkemizde 2018 yılında binalarda daha etkin enerji verimliliği sağlayabilmek için ısı yalıtımsız 22 milyon mevcut bağımsız konutun en az 15 milyonunda ısı yalıtım seferberliği başlatılmalı” diyen Şen şöyle devam etti:

“Binalarda kullanılan enerjinin yüzde 85’i ısıtma ve soğutmada kullanılıyor. Yeni binalardaki zorunlu ısı yalıtımı uygulamaları etkin şekilde denetlenmeli, tüketicinin aldatılmasının ve haksız rekabetin önüne geçilmeli. Tüketiciyi bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. Tüketici enerji verimliliği uygulamaları için uygun finans kaynaklarına kolaylıkla erişebilmeli.”

ENVER Genel Sekreteri Yeşim Beyla Türkiye’nin 17 sanayicisinin oluşturduğu ve başkanlığını İbrahim Çağlar’ı yaptığı ENVER ile kadın, çocuk ve sanayicilere yönelik enerji verimliliği projeleri geliştirdiklerini ve uyguladıklarını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de binalara yönelik bir proje geliştirdiklerini ifade eden Beyla, ENVER’in binalara yönelik yeni projesini Ocak ayında paylaşacaklarını belirtti.

Zirvenin Her Günü Ayrı Bir Konu Ele Alınacak

11- 14 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı kapsamında “Binalarda Enerji Verimliliği ve İnovasyon” konulu uluslararası bir de zirve gerçekleştirilecek. İGDAŞ, İETT, İstanbul Enerji A.Ş. ve TURKCELL sponsorluğunda gerçekleştirilecek ENIPE’de  düzenlenecek zirve 3 gün boyunca farklı konu başlıklarında devam edecek.  ENIPE 2018, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliği ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) desteğiyle gerçekleştirilecek. ENIPE Fuar ve Zirvesi’nin sponsorları ise İGDAŞ, İETT, İstanbul Enerji A.Ş. ve TURKCELL...


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)