Çevresel Sürdürülebilirlik, Daikin İçin Temel Hedef

Dünya Çevre Günü öncesinde Çevresel Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Daikin, benimsediği anlayışı ve bu konuda yürüttüğü çalışmaları paylaştı. “Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir hedeftir” vurgusunun yapıldığı raporda, ‘yeşil ilkeler’ doğrultusunda aralarında Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülkede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi.

İklimlendirme sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi Daikin, 2016 yılı sürdürülebilirlik performansını paylaştığı Çevresel Sürdürülebilirlik Raporu’nu 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde yayınladı. Sürdürülebilirliği tüm iş yapış süreçlerine entegre eden, sunduğu tüm ürün ve hizmetlerde çevresel sürdürülebilirliği merkezine alan Daikin, raporunda bu yaklaşımını, hedeflerini ve faaliyetlerini paylaştı.

“Çevresel sürdürülebilirlik Daikin için temel bir hedeftir” vurgusunun yapıldığı raporda, Daikin’in çevresel sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımı şöyle aktarıldı: “Daikin, günümüzdeki ve gelecekteki tüm soğutma ve ısıtma ihtiyaçlarınızı karşılamak için, evlere, işletmelere ve endüstriye en verimli ve güvenli çözümleri sağlamaya kendini adamıştır. Yaptığımız her şeyde çevreyi koruma sorumluluğumuzun tamamen farkında olarak, tüm politikalarımızı, uygulamalarımızı ve süreçlerimizi, merkezine çevresel sürdürülebilirliği koyarak geliştiriyor ve uygulamaya alıyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir hedeftir. Ekonomik ve ekolojik açından mantıklı olması sebebiyle, işimizi, yeşil ilkelere bağlı olarak yapıyoruz.”

Temel İlkeler

Daikin’in ayrıştığı çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarından somut örneklerin yer aldığı raporda, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülkede gerçekleşen çalışmalara yer verildi. Çevre, enerji, sürdürülebilirlik konularında önemli sertifikaları ve akreditasyonları bulunan, Belçika ve Türkiye’deki gibi üretim tesislerinde ‘Green Heart Factory’ sertifikasına uygun faaliyet gösteren Daikin, çevre politikasının temelinde yer alan ilkleri şöyle sıraladı:

Toplam ürün ömrünü hesaba katarak, ürün ve süreçlerimizi enerji ve kaynak kullanımını en aza indirecek şekilde tasarlayacağız. Bu durum, mümkün olan her yerde geri dönüşümü ve ambalaj atıklarının azaltılmasını kapsamaktadır.

Soğutucu akışkanı verimli şekilde yönetmek, soğutucu akışkan bazlı ürünlerin azaltılmış çevresel etkiyle tasarımını ve üretimini teşvik etmek için önlemler alınacaktır.

Bu politika hedeflerini sürekli olarak gerçekleştirmek için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitim verilecektir.

Çevresel yönetim girişimlerimiz ile ilgili iletişimlerde, tüm organizasyon seviyelerinin, kendi hedefleri ve uygulamaları konusunda iyi bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Bu çevre yönetimi girişimleri, çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmek için kontroller ve denetimler aracılığıyla periyodik olarak değerlendirilecektir.

Tüm Daikin ürünleri, süreçleri ve hizmetleri asgari olarak yürürlükteki mevzuatı karşılayacaktır.

Çevresel Hedefler

“Daikin, faaliyetlerinin çevresel etkisi hakkında eğitim ve bilgi sağlayarak örnek bir şirket olmayı amaçlamaktadır” denilen raporda, şirketin çevresel hedefleri de şöyle sıralandı:

Enerjinin sürdürülebilir şekilde kullanılması: Daikin Europe N.V., üretim tesislerinin enerji tüketimini azaltmak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için sürekli olarak yeni yollar aramaktadır.

Soğutucu akışkanların çevresel etkisinin azaltılması ve ürünlerimizin enerji verimliliğinin iyileştirilmesi: Daikin Europe N.V. kendini, soğutucu akışkanların etkisini azaltarak ve enerji verimliliğini iyileştirerek ürünlerinin sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanmıştır.

Ürün geri dönüşümü ve atık azaltımının artırılması: Daikin, ürün geliştirme aşamasında, geri dönüştürülebilirliği dikkate almaktadır. Geri dönüşüm ve atık azaltımıyla ilgili çalışmalar, kullanım ömrünün sonunda ürünle sorumlu bir şekilde ilgilenmek de dahil, ürünün tüm aşamalarında (üretim, nakliye ve lojistik, montaj, bakım vb.) devam etmektedir.

Kimyasal madde ve preparatların yönetilmesi: Daikin Europe N.V. kimyasalların taşınması ve depolanması konusunda optimum güvenliği sağlamaya gayret etmektedir. Buna, mevcut teknolojilerin yerini alacak daha yeni ve daha güvenli ürünleri aramak da dahildir.

Azaltılmış çevresel etkiye sahip ürünlerin geliştirilmesi: Daikin, tüm çevresel mevzuatlara uymaya kendisini adamıştır. Ayrıca, Daikin'in yeşil tedarik ilkeleri, Daikin ürünlerinin, azaltılmış çevresel etki açısından en son teknolojiye sahip olmasını sağlamaktadır.

Avrupa seviyesinde çabaların sürdürülmesi: Daikin Europe N.V. çevre politikasını sürekli olarak değişen küresel, Avrupa ve yerel mevzuat çerçevelerine uyarlamaktadır. Ayrıca, tüm ilgili mevzuatın kati şekilde uygulanmasını teşvik etmekte, desteklemekte ve uygulamayı kolaylaştırmak için öneriler oluşturmaktadır.

Çevresel sorumluluk modeli olma: Daikin, faaliyetlerinin çevresel etkisi hakkında eğitim ve bilgi sağlayarak örnek bir şirket olmayı amaçlamaktadır. Harici kuruluşlar, komşuları ve genel olarak içinde bulunduğu toplumu desteklemekte, bunlarla diyalog kurmakta ve ilgili endüstrilerdeki çalışma gruplarında temsil edilmektedir.

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasından çevresel farkındalık eğitimlerine, enerji tasarrufundan su tüketimine, atık yönetiminden, tedarik ve lojistik yönetimine kadar her aşamada çevresel sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen Daikin, bu doğrultuda halen pek çok faaliyet gerçekleştiriyor. Daikin’in bu faaliyetlerinden bazıları şöyle:

Çevre Araştırma Merkezi

Çevre Araştırma Merkezi, Çevresel Hazırlık Bölümü (ERS) ve Çevresel Uygulama Araştırma Bölümüne (EARS) ev sahipliği yapmaktadır. Çevresel Hazırlık Bölümü; florlu sera gazlarına ilişkin AB Yönetmeliği, enerjiyle ilgili ürünlere ilişkin Eko-tasarım Yönergesi, Enerji Atiketleme Yönergesi, Binaların Enerji Performansı Yönergesi, Montreal Protokolü ve çeşitli EN, ISO ve IEC standardizasyon komiteleri gibi Avrupa ve uluslararası politika yapıcılar ve standardizasyon organlarıyla, işbirliğine dayalı paydaş toplantıları gerçekleştiriyor. 

Çevresel Uygulama Araştırma bölümü, gelecekteki "Neredeyse Sıfır Enerjili Bina" konseptlerine ilişkin, sürdürülebilir soğutma ve ısıtma çözümleri konusunda araştırmalar yapıyor.

Daikin Europe İştiraklerinin, mevzuat, standartlar ve araştırma faaliyetlerine ilişkin Avrupa ve Ulusal seviyelerdeki gayretlerini koordine etmeleri için her yıl çevre çalıştayı düzenlenliyor.

Ürün Geliştirme Merkezi

Ürün geliştirme merkezi, ekipmanların enerji verimliliğini geliştirerek, daha düşük çevresel etkiye sahip soğutucu akışkanlar seçerek ve soğutucu akışkan miktarını azaltarak, Daikin ürünlerinin çevresel etkisini azaltmaya çalışıyor. Bu çalışmaları ile Daikin ürünleri, Avrupa F gaz Yönetmeliği ve Eko-tasarım mevzuatı gerekliliklerini aştığı gibi, başarılı çevre performansı sebebiyle Avrupa dışında da takdir ediliyor. 

Enerji Tasarruflu Teknolojiler

Invertör kompresörleri, VRT (Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı kontrolü), ısı geri kazanımı, akıllı kontroller ve otomatik temizleme filtreleri gibi birtakım teknolojiler sayesinde Daikin; soğutma, ısıtma, endüstriyel soğutma ve havalandırma ürünleri, enerji verimliliği açısından pazar lideri konumunda bulunuyor.

Soğutucu Akışkanlar

Daikin, soğutucu akışkanların etkisinin azaltılması, soğutucu akışkan miktarının düşürülmesi konusunda çalışmalar sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl, soğutucu akışkan miktarını önemli bir şekilde azalmasını sağlayan mikro kanallı eşanjörleri kapsayan yeni bir hava soğutmalı scroll soğutma grubu (yalnızca soğutma) serisi geliştirildi.

Daikin aynı zamanda daha az soğutucu akışkan miktarına ve daha yüksek enerji verimliliğine olanak tanıyan R-32 soğutucu akışkan kullanımının genişletilmesi için çalışıyor. Küresel ısınma potansiyeli (GWP), yaygın olarak kullanılan soğutucu akışkan HFC R-410A'nın yalnızca üçte biri olan R-32, dünyada ilk kez Daikin tarafından 2012 yılının sonunda Japonya ve 2013'te Avrupa'da R-32 kullanan klimaları piyasaya sürüldü. Ürün yelpazesini kademeli olarak genişleten Daikin, 2016 yılında, ilk ticari "Sky Air" R-32 modelini sundu.

Daikin Industries Ltd., 2015 yılında R-32'yi tek bileşenli soğutucu akışkan olarak kullanan klima, soğutma ve ısı pompası ekipmanlarının geliştirilmesi ve ticarileşmesini sağlamak üzere, dünya çapındaki şirketlere, sahip olduğu 93 adet patente ücretsiz erişim sağladı. Daikin bu çalışmaları ile sürdürülebilir konfor soğutması ve ısıtması teknolojilerini benimsemeleri için dünya genelindeki üreticileri cesaretlendirmeyi hedefliyor. Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)