Döngüsel Ekonomi Nedir?

Nüshet Çamuşoğlu / nushet@ekoyapidergisi.org
Döngüsel ekonomi kavramı, 1990 yılında İngiliz ekonomistler ve çevreciler David W. Pearce ve R. Kerry Turner'ın Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi makalesinde yer aldığında daha tanımlı hale geldi. O zamanlar araştırmanın temel amacı geleneksel ekonominin geri dönüşümü içermediğini göstermekti. Bu şekilde çevre tıpkı basit bir atık deposu gibi ikincil bir rol üstlendi. Bu nedenle döngüsel ekonomi, üretim zinciri sloganının “çıkarmak, üretmek ve atmak” olduğu  geleneksel ekonomiye karşı bir muhalefet olarak güç kazanacak. Ekonomiye derinden kök salmış, doğal kaynakların tükenmesi ve üretim ve bertaraftan kaynaklanan çevrenin kirlenmesi gibi çeşitli nedenlerle sürdürülemez hale gelen bir modeldir.

Bu bağlamda, doğanın döngüsel mantığından ilham alan döngüsel ekonomi, malzeme ve enerjinin azaltılması, yeniden kullanılması, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesine odaklandı. Konsept doğal kaynakların daha iyi yönetimini, atık ve kaynakların yeniden kullanımıyla döngüleri kapatmayı, malzeme döngülerinin hızını azaltmayı ve yeniden kullanılabilir ve dayanıklı ürünler geliştirmeyi gerektiren ekonomik kalkınma ile ilişkilendirir. Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunarak, değerlerini katarak, koruyarak ve yeniden üreterek kaynakların döngüsel akışını sürdürmek için sistemik bir yaklaşım kullanır.

Döngüsel Ekonomi Nedir

Ancak konsept üretim sürecinin yeniden tasarımı, yeni iş modelleri ve kaynak kullanımının optimizasyonu gibi daha geniş faaliyetleri içeren atık yönetimi ve geri dönüşümün ötesine geçiyor. Teknik ve ekonomik uyumluluk, ve sosyal ve kurumsal çerçeveleme gerektiren dinamik bir süreç olarak nitelendirilir. Ham madde ve ürün arasındaki ideal olarak kalıcı bir dönüşüm döngüsünde, ekonomik olarak uygun ve ekolojik olarak verimli yeni unsurlar ve hizmetler yaratılır.

Mimarinin kendisi açısından döngüsel ekonomi kavramının kapsamı farklı şekillerde araştırılır. Bunlar arasında bazı stratejilerden bahsetmeye değer: doğada bulunan restoratif özellikleri taklit eden yapılarla rejeneratif mimari; eko-kapitalizm, malzeme ve teknolojilerin çevre lehine uygulanmasını teşvik etmek, ve yenileme ve yıkımlar sırasında malzemelerin nasıl geri kazanıldığını ve yeniden kullanıldığını yeniden düşünen malzeme pasaportları… Hem mimarinin hem de döngüsel ekonominin, her ikisinin de paylaştığı ve aralarındaki diyalog olasılığını pekiştiren bir özellik olan sistemik bir vizyona yaklaştığını fark etmek mümkündür.

Döngüsel Ekonomi Nedir

Ayrıca 2019 BM raporuna göre, tüm küresel CO2 emisyonlarının % 38'inden sorumlu olan inşaat diğer tüm endüstrilerden daha fazla, sürdürülebilir çözümlerin gelecek için hayati hale geldiği zorlu bir duraksamadadır. Yıkım malzemelerinin % 70'inin çöp sahalarına gitmediğini belirleyen mevcut AB düzenlemesi gibi bazı çabalara rağmen, bunun etkili bir şekilde uygulanmasının önünde hala birçok engel bulunur. Avrupa Komisyonu geçtiğimiz günlerde bazı ülkelerin yıkım malzemelerinin % 6'sını çöp sahalarına gönderirken, diğerlerinin yaklaşık % 54'ünü gönderdiğini itiraf etti. Program, bütçe gereksinimleri ve bilgi eksikliği dahil olmak üzere birçok neden inşaatı döngüsel ekonomiden uzak tutar.

Bununla birlikte evrimsel, modüler, verimli ve esnek kullanımları olan binalara odaklanarak konsepti mimari alanda ön plana çıkaran önemli girişimlerden bahsetmekte fayda var. Modüler yapılarında yerel malzeme ve işçilik kullanan Kolombiya'daki Casa Ensamble Chacarrá veya Cape Verde'deki CNAD National Art, Crafts and Design Centerve geri dönüştürülmüş petrol varillerinden kapaklardan oluşan yapısı örnektir.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)