Ekoklinker: %100 Kil Malzeme ile Sürdürülebilir Şehirleşmeye Destek Oluyor

Işıklar Yapı Ürünleri’nin iki yıllık AR-GE çalışmalarının akılcı sonucu Ekoklinker: %100 kil malzeme ile sürdürülebilir şehirleşmenin en büyük destekçisi.

Ekoklinker’in amacı iki farklı duvar cidarı oluşturarak binaların hem dış duvarı, hem de ara duvarları için çözüm olmaktır. Dış duvarlarda kullanılan Ekoklinker 20 ve Ekoklinker 20S, yaz aylarında ısının içeri girmesine engel olur, kış aylarında içerideki ısıyı korur.

Ekoklinker 20, yapılan çalışmalar ile Binalarda Isı Yalıtım Kuralları yönetmeliğindeki Türkiye’de 4 bölgenin ısıl geçirgenlik katsayısı değerlerini birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde, Ekoklinker 20S ise tüm bölgelerde karşılamaktadır. Ara duvarlarda kullanılan Ekoklinker 12 ise özellikle konutlarda; daire içi ara duvarlar ile komşu daire arasındaki duvarlar arasında yüksek ses yalıtımı sağlayarak, birey refahını arttırmak amacıyla geliştirilmiştir.

İnsan yaşamını korumak, konforunu sağlamak için binayı oluşturan her bir parçanın dış etkenlere karşı kendinden beklenen performans gereksinimlerini sağlaması gerekmektedir. Bu gereksinimler mekanik dayanım, stabilite, yangın durumunda emniyet, hijyen, sağlık ve çevre, kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik, gürültüye karşı koruma, enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi başlıklardır.

Yapı malzemeleri arasında en eski ve en dayanıklı malzeme olarak bilinen kil esaslı malzemeler birçok alanda yüksek performans göstererek binalardaki konforu en üst derecede sağlamaktadır. Alman Tuğla Merkezi (Ziegel-Zentrum Nordwest)’ne göre tuğla; binaya yüksek mukavemet, gürültüye karşı koruma, yüksek frekanslı radyasyona karşı koruyucu etki, nemden koruma, depreme karşı dayanıklılık, yangından koruma ve termal koruma gibi avantajlar sağlıyor.

Yapılarda en büyük şikayet ses yalıtımından yana olmakta. Işıklar 2 yıllık ar-ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği sistemlerle buna çözüm getiriyor.

Işıklar ses yalıtımında 3 farklı çözüm sunuyor:

1.Sistem   (43,2 db) Kaba Sıva+ Ekoklinker 12+ Kaba Sıva

2.Sistem (49,2 db)  Alçıpan plaka + DKM ürünü keçe taşıyıcılı membran + Sıva+ Ekoklinker 12 + Sıva+ DKM ürünü keçe taşıyıcılı membran+ Alçıpan plaka 

3.Sistem (65,2 db) Alçıpan Plaka+ (Alçı Levha Profilli Sistem + Taş Yünü )+ Kaba Sıva+ Ekoklinker-12 + Kaba Sıva +  (Alçı Levha Profilli Sistem +Taş Yünü) +, Alçıpan Plaka

31 Mayıs 2017’de, bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu yönetmelik, binaların dışından ve içinden kaynaklanan gürültünün bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek önlemleri, sağlıklı işitme ve algılama ortamının oluşturulması için tasarım aşamasından yapım, kullanım ve işletim aşamasına kadar uyulacak kuralların belirlenmesini amaçlıyor.

Tüm bu bilgiler üzerine, düşey delikli ve yüksek yoğunluklu Ekoklinker ara duvar tuğlası ile duvarlar için sistem önerileri geliştirilmiştir. Ekoklinker tuğlanın ses performansı TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarları’nda yapılan deneylerle ölçülmüştür. Farklı detaylarda sistemlerden oluşan çerçeveler kaynak ve alıcı arasında konumlandırılarak iki taraf arasındaki ses yalıtım değeri tespit edilmiştir. 

Burada; Rw (C, Ctr) ağırlıklı ses azaltma indeksini ifade eder ve dB ses düzey birimiyle ifade edilir.

Kesit 1 

1-    Kaba Sıva, 2- Ekoklinker 12, 3- Kaba Sıva, 4- DKM Fonostrip Akustik Şerit

Kesit 2 

1-    Alçıpan Plaka, 2- DKM TopsilentDuo Keçe Yüzeyli Ses Yalıtım Bariyeri, 3- Kaba Sıva

4- Ekoklinker 12, 5- Kaba Sıva, 6- DKM TopsilentDuo Keçe Yüzeyli Ses Yalıtım Bariyeri,

7- Alçıpan Plaka, 8- DKM Fonostrip Akustik Şerit

Kesit 3 


1-    Alçıpan Plaka, 2- Alçı Levha Profili Sistem + Taş Yünü, 3- Kaba Sıva, 4- Ekoklinker 12, 5- Kaba Sıva, 6- Alçı Levha Profili Sistem + Taş Yünü, 7- Alçıpan Plaka, 8- DKM Fonostrip Akustik Şerit Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)