En Yeni Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği


GÜNÜMÜZDE BİRÇOK ÜLKE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ EN YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK TANIMLIYOR. ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN PLANA ALINIP BAŞARILI OLUNDUĞUNDA, İLERİDE DAHA DA ARTACAK TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN KURULMASI GEREKEN YENİ SANTRAL, DAĞITIM HATTI GİBİ YATIRIMLARIN DA ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR.


Onur Bey öncelikle ESCON Enerji’nin kuruluş amacı, faaliyetleri, hedef kitlesi ve şirket yapılanması hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? 

Yüksek lisans eğitimim için İngiltere’de yaşadığım dönemde, danışmanların işletmelere sağladığı faydalara şahit olmuştum. Aynı zamanda dünya genelinde bir yandan enerji talebi hızla artarken diğer yandan da enerji verimliliği pazarı büyüyordu. Bu gözlemlerimin neticesinde 2004 yılında ESCON Enerji’yi kurdum. 

ESCON Enerji, Türkiye’nin ilk ve tek enerji hizmet şirketi (ESCO) olarak faaliyetlerine başladı. 2009 yılından bu yana da faaliyetlerimizi sanayide yetkili enerji verimlilik danışmanlık (EVD) şirketi olarak sürdürüyoruz. Sunmuş olduğumuz hizmetler üç ana başlık altında toplanıyor. Enerji Mühendislik Hizmetleri kapsamında, detaylı ve yatırım odaklı enerji etütleri, enerji yatırımı ve yönetim danışmanlık hizmetlerimiz bulunuyor. Sistem Çözümleri ile performans garantili anahtar teslim hizmet veriyoruz. Verimlilik artıcı projelerin finansmanını ise Enerji Performans Sözleşmeleri hizmetimiz altında sağlıyoruz. Uzman mühendis kadromuz, saygın uluslararası partnerlerimiz ve know-how altyapımız ile işletmeler için en doğru çözümleri sunuyor, hayata geçirdiğimiz projeler ile işletmelerin enerji maliyetlerini ve karbon salımlarını azaltmalarına da katkı veriyoruz. 

Enerji Verimliliği

Enerji konusu her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Enerji verimliliği hizmetiniz hakkında daha detaylı bilgi almak isteriz. Bir işletmenin enerji verimliliği sağlaması için ne gibi süreçlerden geçmesi gerekiyor

Enerji verimliliği yönetimi, işletmelerin uzun soluklu bir program olarak düşünmesi ve sabırla yönetmesi gereken bir süreç. Bu sürecin ilk adımı da “Enerji Tasarrufu”. Enerji tasarrufu; üretim kalitesi ve konfor şartlarından ödün vermeden iklimlendirme ayar noktalarının optimize edilmesi, gereksiz aydınlatmanın kapatılması veya bakım faaliyetleri ile kayıpların önüne geçilmesi gibi davranışsal iyileştirmeler ile israfın önüne geçmeyi hedefler. 

İkinci adım ise “Enerji Verimliliği”dir. Enerji tasarrufu ile önüne geçtiğimiz enerji israfı enerji tüketimini azaltır. Ancak tüketimi minimize etmek için enerji verimliliği yatırımları ile yeni teknolojili ve yüksek verimli ekipmanlara yatırım yapılması gerekir. Soğutma sisteminin su soğutmalı yüksek verimli merkezi sisteme dönüşümü, atık ısıların geri kazanılması, eş zamanlı soğutma ve ısıtma ihtiyaçları için ısı pompalarının kullanımı, aydınlatma sistemlerinin revizyonu, akıllı otomasyon sistemleri ve daha birçok farklı uygulama ile işletmedeki enerji verimliliği artırılarak enerji tüketimi en asgari seviyeye düşürülebilir. 

Son adım olan “Yenilenebilir Enerji” de ilk iki adım hayata geçtikten sonra tasarlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde gereksiz atıl kapasiteye sahip, gereğinden büyük sistem yatırımları yapılmış olur. Bu adımları sırayla takip etmek hem sağlanacak kazançları görerek motivasyonu artırır hem de yanlış yatırım kararlarının önüne geçmeyi kolaylaştırır. Bu noktada, ESCON gibi konusunda uzman mühendis kadrosu ve uluslararası tecrübesi olan profesyonel bir firmadan destek almak, şirketlerin enerji yönetiminde herhangi bir kazaya uğramadan başarıya en kısa ve verimli yoldan ulaşmalarında kritik öneme sahiptir.

ESCON Enerji Genel Müdürü, Onur Ünlü
ESCON Enerji Genel Müdürü, Onur Ünlü

Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının toplam enerji tüketimindeki payı nedir? Bu payı azaltmak için yapılması gerekenler ve kazanımlar hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının toplam enerji tüketimindeki payı yüzde 32. Araştırmalar endüstriyel işletmelerde enerji verimlilik potansiyelinin yüzde 8 ila yüzde 44 arasında olduğunu, binalarda ise bu oranın yüzde 50’nin de üzerine çıktığını gösteriyor. Hem sanayide hem de binalarda bu verimliliğin sağlanması durumunda elde edilecek tasarruf miktarının ise 10 milyar doların üzerinde olacağı hesaplanıyor. Ülkemizde enerji talebinin hızla arttığını ve enerjinin yüzde 75’ini ithal ettiğimizi göz önünde bulundurursak enerji verimliliğini sağlamak üzere atılacak adımların ne denli önemli olduğu da ortaya çıkıyor.

Son yıllarda sürdürülebilirlik konusu çok gündemde, enerji de bu konunun önemli parametrelerinden biri bu konudaki değerlendirmenizi almak isteriz.

Özellikle pandemi ile birlikte dünya genelinde küresel sorunlara ve sürdürülebilir bir gelecek için atılması gereken adımlara yönelik farkındalık daha da arttı. Küresel salgınlar, doğal afetler, iklim krizi gibi konular bireylerin, şirketlerin ve devletlerin öncelikli konularından biri haline geldi. Enerji verimliliği de bu noktada ele alınan konulardan biri. Çünkü enerjinin verimliliği çevreye salınan karbondioksit emisyonunu düşürdüğünden, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi sorunlara karşı en etkili çözümlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bir süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından da ülkemizin enerji verimliliği için 2023 yılına kadar 11 milyar dolarlık yatırım planlandığı açıklandı. Bu yatırımla birincil enerji tüketimini yüzde 14, karbon salınımı ise yılda 66 milyar ton azaltmak mümkün olacak. Bu da hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlik adına son derece önemli bir gelişme. 

Yenilenebilir Enerji

İşletmeler açısından baktığımızda da global rekabet ortamında avantaj elde etmeleri, çevre duyarlılığı ile enerji maliyet ve güvenliklerini temin ederek sürdürülebilir büyüme sağlamaları için enerji yönetimi öncelikli konulardan biri. Özellikle global firmalar sürdürülebilirlik kavramına tamamen odaklanmış durumda. Kendi işletmelerinde yaptıkları çalışmaların ve yatırımların yanı sıra global strateji planları çerçevesinde, ürün tedarik ettikleri işletmeleri de sürdürülebilirlik çalışmalarına yönlendiriyor, bu alanda yatırım talep ediyorlar. 

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları sürdürülebilirlik kapsamında ele alındığında finans kuruluşları da daha uygun şartlarla finansman desteği sağlıyor. Biz de ESCON olarak hem işletmelerimizin enerji verimliliği süreçlerine destek olmak hem de ülkemizin bu alanda dünyanın üst sıralarında yer almasına katkı sunmak üzere hizmetlerimizi sürekli geliştiriyor, işletmeleri enerji verimliliği çözümleri ile tanıştırmaya odaklanıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz 1.100’ün üzerinde enerji etüdü, 1.300’ün üzerinde sistem çözüm uygulaması, 400’ün üzerinde danışmanlık-projelendirme hizmeti ve 25 Enerji Performans Sözleşmesi ile sürece katkıda bulunduk. Hizmetlerimizi ağırlıklı olarak, büyük ölçekli işletmeler tercih ediyor, portföyümüzün neredeyse tamamını ilk ve ikinci 500 sanayi şirketleri oluşturuyor. Enerji verimliliği kadar su verimliliği de sürdürülebilirlik konusuna hizmet ettiğinden bu alanda da faaliyet gösteriyoruz.

Sanayi tesisi

Enerjiyi verimli kullanmak kadar kaynağı da önemli, Türkiye’deki yenilenebilir enerji stratejilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Günümüzde birçok ülke enerji verimliliğini en yeni yenilenebilir enerji kaynağı olarak tanımlıyor. Enerji verimliliği ön plana alınıp başarılı olunduğunda, ileride daha da artacak talebi karşılamak için kurulması gereken yeni santral, dağıtım hattı gibi yatırımların da önüne geçilebilir. Özellikle dış açığımızın ana kaynağı olan enerji ithalatını azaltmak da başlı başına önem arz ediyor.

Türkiye’de son yıllarda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında atılan adımlar umut veriyor. Ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımları YEKDEM mekanizmasıyla destekleniyor. Bu mekanizma sayesinde ciddi bir yatırım oldu ve olmaya devam ediyor. Ben bu noktada ülkemizin potansiyelini kullanabilir seviyeye kısa sürede geleceğini düşünüyorum. Diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesi bu konuda son derece önemli bir adım. Bu proje kapsamında Mart ayı içerisinde Enerji Performans Sözleşmesi uygulanan ilk kamu binası için iş ortaklığı yapıldı. Bursa Anadolu Kız Lisesi’nde yüzde 80 enerji verimliliğinin hedeflendiği proje kapsamında biz de ESCON Enerji olarak projenin teknik destek danışmanlığını üstlenen şirketler arasında yer alıyoruz. KABEV projesi kapsamında önümüzdeki beş yıl içinde 45 adet binada daha Enerji Performans Sözleşmesi kapsamında enerji verimliliği uygulamaları yapılması planlanıyor. Bu çalışmalar, özel sektör için de örnek teşkil edecektir.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)